Autan taitavan tiimini kanssa eri alojen yrityksiä löytämään oikean osaamisen kulloiseenkin tarpeeseen. Työelämän murroksesta huolimatta vuokratyön käyttäminen herättää monissa yritysasiakkaissa edelleen samoja kysymyksiä. Avaan nyt yleisimmät kysymykset avuksi kaikille - ja annan niihin totta kai myös vastaukset!


1. kysymys: Millaisiin projekteihin vuokratyön käyttämistä voi harkita?

Vastaus: Vuokratyö soveltuu oikeastaan kaikenlaisiin projekteihin. Asiantuntijatason projekteihin on luontevaa valita vuokratyöntekijä, jolla on juuri kyseisessä projektissa kaivattua asiantuntemusta. Projektityön tekemisestä kiinnostuneet asiantuntijat ovat usein oman alansa erityisasiantuntijoita, joten henkilöstövuokrauksella on mahdollista paikata yrityksen osaamisvajetta

Vuokratyöntekijän palkkaamisella voidaan helpottaa myös esimerkiksi tilanteita, joissa yritys kärsii kiireestä ja ajanpuutteesta, osaamisvajeesta ja resursoinnin karkaavista kustannuksista. 

 

2. kysymys: Milloin kannattaa valita vuokratyö ja milloin rekrytointi?

Vastaus: Valinta vuokratyön hyödyntämisen ja työntekijän rekrytoinnin väliltä kannattaa aloittaa määrittelemällä, kuinka pitkästä projektista on kyse. Mikäli tarve työntekijälle on jo lähtökohtaisesti pitkäaikainen, voi rekrytointi tulla paremmin kyseeseen. Mikäli tarve työntekijälle on lähtökohtaisesti lyhytaikainen tai projektin päätepiste ei ole vielä tiedossa, vuokratyöntekijän hankkiminen on hyvä valinta. Projektin pitkittyessä ei ole tavatonta, että vuokratyöntekijä rekrytoidaan yritykseen. Näin käy noin 30 prosentissa tapauksista. 

Yritykselle itselleen vuokratyön käyttäminen on ehdottomasti vaivattomin ja huolettomin ratkaisu. Kustannussäästöjä syntyy, kun rekrytointiprosessilta vältytään ja henkilöstöpalvelut laskuttavat yritystä vain tehdyistä tunneista. 

 

3. kysymys: Mikä on vuokratyönantajan vastuu vuokratyöntekijästä projektin aikana?

Vastaus: Henkilöstöpalvelut ovat vastuussa vuokratyöntekijään liittyvistä hallinnollisista velvoitteista, kuten työsopimuksen tekemisestä, palkanmaksusta, sairauspoissaolojen ja loma-ajan palkoista sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Tällöin työnantajayrityksen velvollisuudeksi jää maksaa vuokratyöntekijän työtunneista kerran tai kahdesti kuukaudessa vastaanotettavalla laskulla.

Työnantajayrityksen vastuulla puolestaan on vuokratyöntekijän työnjohtaminen. Toisinaan olemme sopineet työnantajayrityksen kanssa vuokratyöntekijän perehdytyksestä yhdessä. Kun osa perehdytyksestä tehdään ennakolta, työntekijä on valmiimpi aloittamaan työt nopeasti itse projektin parissa. 

 

4. kysymys: Miten motivoitunut vuokratyöntekijä voi olla määräaikaiseen projektiin?

Vastaus: Työelämä ja työn tekeminen ovat muuttuneet. Motivaatio työhön syntyy muista asioista kuin pitkistä työsuhteista. Nykyaikana monet asiantuntijat tietävät työnsä arvon ja haluavat käyttää erityisosaamistaan moniin eri tarkoituksiin. He arvostavat vaihtuvuutta ja haluavat nimenomaan tehdä projektiluontoista työtä vaihtuvissa yrityksissä. 

Toisaalta vuokratyö voi olla työntekijälle ponnahduslauta vakituiseen työsuhteeseen ja siksi motivoivaa. Määräaikainen työjakso toimii usein harkinta-ajanjaksona puolin ja toisin: työntekijä ja työnantaja voivat puntaroida yhteensopivuuttaan ja päättää työsuhteen vakinaistamisesta rauhassa.

On tietenkin selvää, että hyvä työnjohto ja -ohjaus vaikuttavat työssäviihtymiseen, kuten myös työyhteisön tapa vastaanottaa projektityöntekijä työpaikalle.

 

5. kysymys: Mistä voin olla varma, että saamme juuri halutunlaisen työntekijän yritykseemme?

Vastaus: Tähän on yksinkertainen vastaus: tekemällä proaktiivista yhteistyötä henkilöstöpalveluita tarjovan yrityksen kanssa jo ennen akuuttia tarvetta. Kun yrityksen ennakoitavat tarpeet on henkilöstöpalveluiden tiedossa, on suunniteltuihin projekteihin ja vuosittaisiin sesonkeihin helpompi varautua. On todennäköisempää, että halutunlainen vuokratyöntekijä löytyy verkostoistamme, kun tiedämme, milloin ja mitä etsimme. Avainsana on siis ennakointi ja keino on pitkäjänteinen yhteistyö henkilöstöpalveluiden kanssa.

New call-to-action


Mikäli et löytänyt vastauksia mielessäsi oleviin kysymyksiin, saatat hyötyä henkilöstövuokraukseen liittyvän pikaoppaan lukemisesta.  Oppaassa käydään läpi muun muassa seuraavia vuokratyössä tyypillisesti askarruttavia asioita:

  • Henkilöstövuokrauksen perusteet: mitä, missä, milloin?
  • Minkälainen on henkilöstövuokrauksen rekrytointiprosessi
  • Kuinka henkilöstö- ja asiakaskokemus varmistetaan vuokratyössä
  • Minkälaiset ovat henkilöstövuokrauksen kustannukset
  • Mitä vastuita henkilöstövuokraukseen liittyy

 

New Call-to-action 

Lue lisää aiheesta

 

Henkilöstövuokraus apuna resursoinnin ongelmissa »

Vuokratyöntekijät – ”ikuista kahden kerroksen väkeä”? »

Mitä henkilöstövuokraus maksaa – ja mistä hinta muodostuu? »

 


Päivi Tammilehto | Area Manager, Manpower

Päivi Tammilehto | Area Manager, Manpower

[email protected]

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.