Työelämän murros koskettaa meitä kaikkia. Työ muuttuu ja osaamisen vaatimukset siinä samalla. Muutos koskee kaikenlaisia työpaikkoja ja ammatteja – teknologian vaikutus tuntuu jokaisessa työtehtävässä ja tehtäviin liittyvissä vaatimuksissa.

Vuonna 2022 koneet suorittavat työtunneista 42 ja ihmiset 58 prosenttia. Muutos on dramaattinen, sillä tällä hetkellä luvut ovat ihmisten hyväksi 71 / 29. Kehitys ei kuitenkaan tarkoita, että meiltä työt loppuisivat  mutta uusia sisältöjä ja vaateita on luvassa useimpiin työtehtäviin.  

Digitaalisuuden tuoma muutos lisää kasvua, yhdistää yhteisöjä ja tehostaa arvon tuottamista. Teknologian vuoksi – tai sen ansiosta – työntekijöiltä edellytetään uutta osaamista. Taidoista nousussa ovat mm. analyyttinen ajattelu ja innovointi, luovuus, 'omaperäisyys' ja aloitteellisuus sekä oppimaan oppiminen. Kun johdolla on keskeinen tehtävä muutoksen draivaamisessa, siltä odotetaan ennen kaikkea 'rohkeaa johtamista' ja 'sosiaalista vaikuttamista'.

 

Koneiden käytöstä koneiden hallintaan

ManpowerGroupin Osaamisen vallankumous -raportin mukaan esimerkiksi valmistuksessa ja tuotannossa henkilöstönmäärän arvioidaan ennemminkin kasvavan kuin vähenevän. Tutkimuksesta käy ilmi, että ne yritykset, jotka automatisoivat tehtäviään, myös luovat uusia työpaikkoja enemmän kuin ne, jotka eivät suunnittele automatisointia.

Tämä tarkoittaa, että uudenlaisia osaajia tarvitaan. Osaamisen muutoksesta hyvä esimerkki on teollisuuden tuotannollinen työ. Tällä hetkellä teollisuudessa vaaditaan tyypillisesti osaamista koneiden käytössä, fyysisiä taitoja ja sovittujen menettelytapojen tarkkaa noudattamista. Sopiva tyyppi on ihminen, joka osaa käyttää konetta tietyssä kohtaa prosessia, on käsistään näppärä ja tarkka. Tulevaisuudessa samaa työtä voikin tehdä robotti tai sitä tekevät ihminen ja robotti yhdessä. Silloin työntekijän osaamisen vaatimukset muuttuvat. Uudenlaisessa työssään työntekijän on ymmärrettävä, miten koneet toimivat eli hallittava niitä. Oppimisen on oltava nopeaa, kun muutosvauhti vain kiihtyy. Lisäksi työssä kuin työssä on pysyttävä ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia: on hahmotettava yhä suurempia kokonaisuuksia ja yhdisteltävä tietoa. Enää ei riitä, että ymmärtää, mitä vaikkapa joku kone tekee, vaan on ymmärrettävä, miten ja miksi se tekee asioita niin kuin se tekee.

Tulevaisuuden visioissa nykyinen kokoonpanija voikin olla digitaalisen valmistuksen insinööri, hitsaajasta tulee  yhteistoiminnallisen robotiikan asiantuntija ja koneenkäyttäjästä tietomallisuunnittelija. 

 

Luovuutta ja aloitteellisuutta

Sekä maailma että uudenlainen työ ovat aiempaa monimutkaisempia. Menestyäkseen on organisaatioiden välttämätöntä luoda kulttuuri, joka tuottaa luovia ja omaperäisiä ideoita ongelmanratkaisuun.

Innovatiivisuutta tarvitaan tulevaisuudessa kaikissa työtehtävissä. Kun robotit ja automatisaatio hoitavat rutiinitehtävät, on ihmisten pystyttävä ratkaisemaan paitsi esiin tulevat ongelmat myös keksittävä, minkälaisissa työtehtävissä vain ihmiselle ominaisista kyvyistä ja taidoista on eniten hyötyä ja paras lisäarvo. 

Uudenlaisen kulttuurin luomiseen tarvitaan koko työyhteisön ymmärrystä siitä, että vain muuttumalla voidaan menestyä.

 

Opittava oppimaan

Työn murros tarkoittaa myös sitä, että ihmiset tulevat elämänsä aikana vaihtamaan työrooliaan keskimäärin 4–9 kertaa. Ketterä ja jatkuva oppiminen ja koulutuksen täydentäminen on lähitulevaisuudessa arkipäivää. Meidän kaikkien on oltava yhä avoimempia uudelle ja opittava oppimaan – aikaisempaa nopeammin ja useammin.

Työnantajalle työn uusi maailma tuo lisävelvoitteita, kun  heidän roolinsa oppimaan kannustamisessa ja oppimisen mahdollistamisessa korostuu. Uuden oppimiselle on rakennettava puitteet ja annettava aikaa ja siihen on panostettava silloinkin, kun urapolut ovat totuttua lyhyempiä tai työpanokset ostetaan ulkoa.

Uusien osaamisalueiden ja taitojen tarve lisää johdon ja esimiesten vastuuta entisestään. Jotta organisaatiot selviytyvät muutospaineissa ja saavat menestystä aikaan, tarvitaan työpaikoille innovatiivista kulttuuria, joka sallii luovuuden, omaperäisyyden ja aloitteellisuuden.

Rohkeus johtaa on kriittinen taito aikana, jolloin muutos tapahtuu kiihtyvällä nopeudella. Organisaatioiden puskiessa läpi digitalisaation johdon tehtäväksi jää mahdollistaa innovatiivinen kulttuuri ja palkita työyhteisöä kaikesta, mikä tuo työhön ja työyhteisöön yrittäjämäistä intohimoa ja nopeaa päätöksentekoa.  

Lue lisää työn tulevaisuudesta Osaamisen vallankumous 4.0 -raportista.

Lue Osaamisen vallankumous -raportti

 


Tutustu uravalmennuksen palveluun

 

Lue lisää aiheesta:

 Innovatiivinen kulttuuri on menestyksen edellytys — mutta miten sellainen luodaan?

 Total Talent Management on keskitettyä osaamisen hallintaa — mutta miksi sen pitäisi kiinnostaa?

 Johtaminen C-tasolta D-tasolle: vaihdetaanko “vanhat” johtajat diginatiiveihin?


ManpowerGroupilta saat kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin liittyvät palvelut, henkilöstövuokrauksesta ja rekrytoinnista suorahakuun, osaamisen kehittämiseen, outplacement- ja uramuutospalveluihin tai koko rekrytointiprosessin ulkoistamiseen.

Ota meihin yhteyttä >


Manpowergroup

Manpowergroup

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.