Henkilöstövuokraus on nopea ja joustava tapa vastata työelämän äkillisiin muutoksiin ja resursointitarpeisiin. Se tarjoaa käyttäjäyrityksille mahdollisuuden täyttää lisähenkilöstön tarve esimerkiksi pidempien tai lyhyempien poissaolojen, määräaikaisten projektien, sijaisten tarpeen tai alan ruuhkahuippujen aikana.

Vuokratyö mahdollistaa pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuuden käyttäjäyritysten käyttöön. Sen avulla yritykset voivat nopeasti ja tehokkaasti täyttää työvoimatarpeensa ilman pitkää rekrytointiprosessia tai sitoutumista pitkäaikaisiin työsuhteisiin.

Mutta kuinka paljon vuokratyöntekijä sitten maksaa yritykselle? Mistä vuokratyön hinta oikeastaan muodostuu? Seuraavassa tarkastelemme, miten henkilöstövuokrauksen hinta määräytyy ja mitä se sisältää.


Tarkastelu henkilöstövuokrauksen kustannuksista – Näistä määräytyy vuokratyön hinta

Henkilöstövuokrauksesta peritään erikseen sovitun palkkakertoimen mukainen maksu. 

Palkkakerroin koostuu useista tekijöistä, muun muassa

  • vuokratyöntekijän rekrytointiin liittyvistä kuluista sekä
  • palkka-  ja muista kustannuksista.

Rekrytointikulut sisältävät kaiken sen, mikä liittyy vuokratyöntekijän valintaan ja palkkaamiseen. Tähän kuuluu esimerkiksi työpaikkailmoituksen laatiminen, sopivien kandidaattien seulonta, haastattelukierrokset ja työsopimuksen solmiminen.

Vuokratyöntekijän työsuhteen pituus 

Vuokratyöntekijän palkkakustannukset puolestaan riippuvat useista tekijöistä, jotka on hyvä ottaa huomioon. Työsuhteen kesto on yksi näistä tekijöistä. Lyhyemmät työsuhteet yleensä edullisempia, sillä esimerkiksi lomaltapaluurahaa ei yleensä makseta alle vuoden kestävissä työsuhteissa.

Palkkamalli ja työehtosopimuksen edut

Palkkamallilla on myös vaikutusta kustannuksiin. Kuukausipalkalla työskentelevä työntekijä on yleensä edullisempi kuin tuntipalkkainen työntekijä. Tämä johtuu siitä, että kuukausipalkalla työskentelevän työntekijän sivukulut ovat suhteessa pienemmät. Eron merkitys kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän tuntipalkkainen työntekijä tekee tunteja kuukauden aikana.

Lisäksi palkkakustannuksiin voi vaikuttaa työehtosopimuksen mukanaan tuomat edut, kuten mahdolliset työajan lyhennysvapaat. Jos työntekijällä on oikeus työajan lyhennysvapaisiin, “pekkaspäiviin”, vuokratyöntekijän palkkakustannukset voivat olla hieman korkeammat.

Henkilöstövuokrauksen kokonaishintaan yleensä sisältyy seuraavaa:

  • Rekrytointiprosessi, joka alkaa hakuilmoituksesta, jatkuu haastatteluihin ja päättyy työsopimuksen tekemiseen vuokrayrityksen kanssa
  • Vuokratyöntekijän palkka ja siihen liittyvät sivukustannukset
  • Vuokratyöntekijän loma-ajan korvaukset
  • Vuokratyöntekijän työterveyshuolto
  • Vuokratyöntekijän sairausajan palkka.

Henkilöstövuokrauksen lopullinen kokonaishinta vaihtelee tapauskohtaisesti riippuen sovellettavasta työehtosopimuksesta, palkkauksen tasosta, mahdollisista vuorotöistä ja työsuhteen kestosta. Hinnan muodostumiseen vaikuttaa myös se, mitä palveluja halutaan sisällyttää henkilöstövuokrauspakettiin.

On huomattava, että käyttäjäyritys maksaa henkilöstövuokrauksesta vuokratyöfirmalle ensimmäisen kerran vasta, kun vuokratyöntekijä saa ensimmäisen palkkansa. Rekrytointivaiheessa henkilöstövuokraus ei aiheuta kustannuksia yritykselle.

Henkilöstövuokrauksen hintaan voi vaikuttaa myös itse 

Lisäksi on mahdollista vaikuttaa henkilöstövuokrauksen hintaan erilaisilla sopimuksilla, jotka jakavat kustannusriskin. Käyttäjäyritys voi esimerkiksi ottaa vastuun työntekijän sairauspoissaoloista ja siten alentaa henkilöstövuokrauksen kokonaiskustannuksia.

Ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä voi myös vaikuttaa merkittävästi sairauspoissaolojen aiheuttamiin korkeisiin kustannuksiin. Yhteistyössä henkilöstövuokrausyrityksen kanssa voidaan tutkia sairauspoissaolojen syitä ja keinoja niiden vähentämiseksi. Tällöin myös henkilöstövuokrauksen hinta voidaan tarvittaessa tarkistaa uudelleen. Tämä auttaa usein säästämään kustannuksia ja parantamaan työvoiman saatavuutta tarvittaessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöstövuokrauksen hinta muodostuu useista tekijöistä, kuten vuokratyöntekijän palkasta, rekrytointikuluista ja mahdollisista lisäpalveluista. 

Yhteistyössä henkilöstövuokrausyrityksen kanssa löydät kustannustehokkaan ratkaisun yrityksesi osaajatarpeeseen.

Haluatko vuokratyöntekijän nopeasti?

Haluatko helpottaa yrityksesi resursoinnin ja osaajapulan haasteita? Lataa ilmainen Pikaopas henkilöstövuokraukseen ja hyödynnä sen tarjoamat edut!

Voit olla yhteydessä myös suoraan myyjiimme .

 

New Call-to-action


ManpowerGroupilta saat kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin liittyvät palvelut, henkilöstövuokrauksesta ja rekrytoinnista suorahakuun, osaamisen kehittämiseen, outplacement- ja uramuutospalveluihin tai koko rekrytointiprosessin ulkoistamiseen.

Ota meihin yhteyttä >


Manpower

Manpower

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.