Työelämä on muuttunut yhä enemmän erilaisten projektien jatkumoksi – laitetaan kuntoon tuotetta tai palvelua, otetaan käyttöön uusi asiakashallintajärjestelmä, tehdään ympäristöohjelma, palvelumuotoillaan asiakaskokemus, ulkoistetaan taloushallinto tai siirretään palvelimet pilveen.

Mitä erilaisimmissa projekteissa tarvitaan ajantasaista osaamista nopeasti ja joustavasti. Osa projekteista päättyy niiden tultua tehdyiksi. Osa taas muuttuu jatkuviksi toiminnoiksi, jotka synnyttävät lisää työtä ja uusia osaamistarpeita.

Ollaanko osaamisen omistamisesta siirtymässä osaamisen käyttöoikeuteen?

Kun talon ulkopuoliselle osaamiselle on tarvetta, yhä harvempi yritys ryntää heti palkkaamaan itselleen vakituista tekijää. Ensin mietitään, millä muilla tavoilla tarvittavan työn voisi saada tehdyksi tai teettää muuten.

Mikä on muuttanut työnantajien ajattelua ja toimintamalleja? Syitä on monia, mutta tärkein lienee tarve lisätä nopeutta ja joustavuutta, jotta pystyisi säilyttämään ja parantamaan omaa kilpailukykyään nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Talouden epävarmat näkymät ja vaikea ennustettavuus pitävät myös oman liiketoiminnan varpaillaan. Henkilöstön lisäykset tai vähennykset ovat isoja päätöksiä, joita kukaan ei voi eikä halua tehdä kevein perustein.

New call-to-action

Mikä sopii mihinkin tilanteeseen?

Uuden työntekijän palkkaamisen ja henkilöstövuokrauksen eroa voisi verrata meille kaikille tuttuun dilemmaan vuokra-asumisen ja omistusasumisen välillä.

Vaikka henkilön ja asunnon vertaaminen saattaa kuulostaa kaukaa haetulta, yhtäläisyyksiä on työnantajan näkökulmasta paljon: esim. vastuun jakautuminen, kulurakenne, sitoutumisaika ja järjestelyn joustavuus.

Oli ratkaisu kumpi hyvänsä, sen tulisi palvella yrityksen tarpeita mahdollisimman tehokkaasti – sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä.

Henkilöstövuokraus antaa joustavuutta tilanteessa, jossa tulevaisuuden henkilöstötarve ei ole täysin selvillä. Jos yritys vaikkapa vielä pohtii tulevaa organisaatiorakennettaan, mutta juuri tällä hetkellä on huutava tarve ylimääräiselle työpanokselle, henkilöstövuokraus mahdollistaa tarpeellisen työvoiman hankkimisen heti. Samalla pitkän aikavälin ratkaisu voidaan siirtää sille otollisempaan ajankohtaan.

Yrityksen kulloinenkin tarve määrittää siis vahvasti valintaa vakituisen ja tilapäisen työsuhteen välillä. Toisaalta valintaa voi ohjata myös yrityksen rekrytointipolitiikka: tarve pitkäaikaiselle tekijälle on selkeä, mutta rekrytointilupaa ei heru. Silloinkin täytyy kääntyä muiden vaihtoehtojen puoleen, jotta tarvittavat työt saadaan tehdyiksi.

Henkilöstövuokraus on kokonaispalvelua

Henkilöstövuokrauspalvelun ja suoran palkkauksen olennaisimmat erot liittyvät työnantajan vastuisiin.

Henkilöstövuokrauksessa palvelun tarjoava yritys vastaa useimmista työntekijään liittyvistä vastuista ja hallinnollisista tehtävistä, kuten palkanmaksusta, sairauspoissaolojen ja loma-ajan palkoista sekä työterveyshuollon järjestämisestä.

Kokonaispalveluun kuuluu lisäksi mm. työaikaseurannan järjestäminen sekä matkakulujen ja päivärahojen korvaaminen työntekijälle. Lisätietoa vastuista löydät mm. Työ- ja elinkeinoministeriön Vuokratyöoppaasta.

Käytännössä vuokrahenkilöstö mahdollistaa palvelun ostajalle henkilöstökulujen tarkan ennustamisen sekä antaa tarvittavaa ketteryyttä ja skaalautuvuutta. Tällaista joustavuutta tarvitaan koko ajan enemmän, kun markkinoiden ja kysynnän muutokset ovat nopeita ja yllättäviä.

Edullinen ja nopea rekrytointikanava

Yhä useammalle yritykselle henkilöstövuokrauksesta on tullut rekrytointikanava, kun pula osaavasta työvoimasta on jatkuvasti kasvanut.

Vuokratyöntekijän palkkaaminen pienentää kalliiksi koituvan virherekrytoinnin riskiä. Moni työnantaja haluaa rauhassa tutustua uuteen osaajaan ja tehdä päätöksensä vasta myöhemmin. Tai tarjota työntekijälle tilaisuuden tunnustella, onko työtehtävä ja organisaatio hänelle se oikea.

Henkilöstövuokraus on joustava ja tehokas tapa hankkia osaavaa työvoimaa myös tilanteessa, jossa yrityksen rekrytointilupien saaminen kestää syystä tai toisesta liian kauan. Jos ja kun tilanne myöhemmin muuttuu, voi hyväksi osoittautuneen vuokratyöntekijän rekrytoida pysyvästi omille palkkalistoilleen. Henkilöstövuokraus onkin yhä useammalle yritykselle kustannustehokas, nopea ja varma rekrytointikanava.

Mitä tulisi ottaa huomioon, kun puntaroi tilapäisen ja vakinaisen henkilön välillä?

Ammattilaisten osaamisen ja työpanoksen hankinta tavalla tai toisella kuuluu jokaisen yrityksen perustarpeisiin.

Hankintaa tehdään myös tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä nopeudella, kun työelämä ja samalla työntekijöiden käyttäytyminen muuttuvat. Työpaikkaa vaihdetaan useammin: halutaan toteuttaa yksilöllisiä uratoiveita, vaihtaa ammattia tai nauttia valinnanvapaudesta. Tämä koskee erityisesti nuoria, työuransa alkuvaiheessa olevia osaajia.

Henkilöstön lisäämisellä on merkittäviä vaikutuksia niin työnantajan kuin työntekijän tulevaisuuteen. Ota siis huomioon seuraavat kysymykset ennen seuraavaa rekrytointipäätöstä:

  1. Tarvitaanko osaajia ja lisätyövoimaa väliaikaisesti vai rakennetaanko organisaatiota pitkällä tähtäimellä?
  2. Mitä työntekijälle pystytään tarjoamaan tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa?
  3. Voiko henkilöstötarve muuttua lähitulevaisuudessa? Kuinka on järkevää toimia silloin?
  4. Ovatko henkilöstöresursoinnin joustavuus ja kulujen ennustettavuus tällä hetkellä tärkeitä asioita?
  5. Kuinka paljon voidaan käyttää aikaa ja resursseja rekrytointiprosessiin ja löydetäänkö haluttu osaaja itse?  

 

Tarvitsetko työntekijän nopeasti? Lataa helmikuussa 2018 julkaistu Pikaopas henkilöstövuokraukseen:

New Call-to-action


Experis

Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.