”Ai niin, sä olitkin vain vuokratyöntekijä.” Näitä sanoja suuren kansainvälisen yrityksen edustaja käytti napatessaan viherkasvin pois pöydältäni. Pieni huomionosoitus oli tarkoitettu vain yhtiön omalle väelle, ei vuokrahenkilöstölle. Miten homman olisi pitänyt mennä?

Monissa yrityksissä törmää nykyään tilanteeseen, missä samoja tehtäviä suorittavat vakituiset, talon kirjoilla olevat työntekijät sekä henkilöstöpalveluyrityksen kautta vuokratut tekijät. Parhaimmassa tapauksessa asiaa ei edes huomaa, mutta pahimmassa tapauksessa eriarvoistavat toimintamallit myrkyttävät työilmapiirin ja aiheuttavat työpaikalle ”kahden kerroksen väkeä” -asetelman.

Miten työnantajat sitten voisivat rakentaa positiivista ja yhtenäistä työyhteisöä silloin, kun työpaikalla oman henkilöstön lisäksi on vuokratyöntekijöitä?

Panosta hyvään tiedonkulkuun

Sujuva viestintä ja tiedonkulku ovat avainasemassa hyvän työnantajamielikuvan rakentamisessa. Valitettavan usein näkee tilanteita, joissa vuokratyöntekijät jätetään yrityksen palavereiden ulkopuolelle tai informaatio relevanteista asioista kantautuu heidän korviinsa vasta viidakkorummun kautta. Jos näin on, olisi hyvä pohtia, miksi vuokratyöntekijää ei kutsuta palavereihin, joissa kuitenkin käydään työn kannalta tärkeää tietoa ja suunnitelmia läpi. 

Fakta on kuitenkin se, että työntekijät arvostavat viestintää ja se auttaa heitä oman työnsä tekemisessä ja kokonaisuuksien hahmottamisessa. Kun halutaan, että joku kuuluu joukkoon ja on sitoutunut yhteiseen tekemiseen, tarvitaan viestintää.  Johtamisen sanotaan olevan yhä enemmän viestintää – miksi siis jättäisi johtamatta vuokratyöntekijöitä, joiden työstä kuitenkin maksaa laskun?

Huomiointi ja tunnustus tekevät ihmeitä

Erilaiset tunnustukset – säännölliset tai spontaanit – ovat erinomainen tapa lisätä työmotivaatiota ja yrityksen tapa osoittaa, että hyvä työ huomataan. Valitettavasti joidenkin yritysten käytännöt ja vanhat toimintamallit saattavat estää vuokratyöntekijöiden palkitsemisen, mikä on iso virhe niin tasapuolisuuden kuin työmotivaationkin kannalta.

Omakohtaisena esimerkkinä voin jakaa kokemuksen yrityksestä, jossa järjestelmävirhe uhkasi pysäyttää tuotteiden toimittamisen asiakkaille keskellä kiireisintä sesonkia. Loputtomalta tuntuneen urakan ja pitkäksi venyneen illan myötä virhe saatiin korjattua ja tuotteet lähetettyä eteenpäin. Onnistuneesta korjausliikkeestä huolehti tiimi, joka koostui pääosin vuokratyöntekijöistä.

Muutamaa viikkoa myöhemmin katastrofilta välttymistä haluttiin juhlistaa julistamalla ”Wall of Winners” -seinä, jonka tarkoitus oli näyttää kasvot onnistuneen työn takana. Hämmennys ja epäusko olivat käsin kosketeltavaa, kun seinältä ei lopulta löytynyt yhdenkään vuokratyöntekijän kuvaa, ja ainoastaan talon omaa henkilöstöä kehuttiin. Kiitokseksi tarkoitettu huomionosoitus kääntyi itseään vastaan, ja ansaittua huomiota vaille jääneiden vuokratyöntekijöiden työmotivaatio laski silmissä ja vaihtuvuus nousi jyrkästi.

Tämä esimerkki kuvaa hyvin juopaa, joka monessa yrityksessä on edelleenkin arkea. Kun asiaa pohtii työmotivaation, suorituksen ja tulosten kannalta, on tietysti päivänselvää, että kaikki työntekijät olisi asetettava samalle viivalle. Vuokratyöntekijän innostaminen ja kannustaminen menee samalla vaivalla kuin oman henkilöstönkin. Sillä on myös yhtäläiset vaikutukset työnantajakuvaan ja työntekijäkokemukseen. Työsuhteen tyypistä riippumatta jokaista työntekijää olisi hyvä ajatella yrityksen tuotteiden tai palveluiden potentiaalisena ostajana – tai tulevaisuuden työnhakijana. 

Ota mukaan – yhteisöllisyydessä on voimaa

”Koska minulla on niin upeat kollegat.” Tämä on tavallinen vastaus, kun henkilöstöltä kysytään syytä pitkään työsuhteeseen ja sitoutumiseen. Hyvä työyhteisö, missä ei ole omia kuppikuntia, on yksi tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, samoin kuin erilaiset työajan ulkopuolella järjestettävät tilaisuudet, joissa työntekijät oppivat todella tuntemaan toisensa. Monissa yrityksissä vuokratyöntekijöitä ei oteta mukaan esimerkiksi yrityksen pikkujouluihin, vaan juhlat järjestetään pelkästään omalle henkilöstölle. Tämänkaltainen malli ei ainoastaan luo ”kahden kerroksen väkeä” -asetelmaa ja kuppikuntia, vaan laskee myös huomattavasti työmotivaatiota. Usein käytäntö selitetään kustannusnäkökulmasta, vaikka yhteisen virkistäytymisillan jälkeinen positiivinen ja yhtenäisempi työyhteisö maksaisi itsensä monin kerroin takaisin.  Vertailukustannuksena olisikin parempi käyttää negatiivisen työilmapiirin, irtisanoutumisten ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin hintalappua.

Huomioi samapalkkaisuus ja etenemismahdollisuudet

Joissain työpaikoissa vuokratyöntekijöillä on pienemmät palkat kuin vastaavaa työtä tekevällä vakituisella henkilöstöllä. Tämä on yksi konkreettisimmista ja eniten keskustelua herättävistä aiheista. ”Minkä takia minun pitäisi saada vähemmän palkkaa vain siksi, että olen vuokratyöntekijä?” on täysin relevantti kysymys. Työnantajan olisikin hyvä miettiä, mistä tarkalleen ottaen palkkaero johtuu. Kahtiajaon välttämiseksi samassa positiossa olevien henkilöiden tulisi ansaita tehtävästä sama korvaus.  Ja ihannetapauksessa saada samat mahdollisuudet edetä urallaan, kun uusia tehtäviä avautuu.

Usein kuulee sanottavan, että oman henkilöstön korkeampi palkka toimisi porkkanana ja kannustaisi vuokratyöntekijöitä suorittamaan työnsä mahdollisimman hyvin vakinaisen työsuhteen saamisen toivossa.  

Entäpä jos käytäntöä ajatteleekin työntekijän näkökulmasta? Voisiko olla, että työntekijä harkitsisi kahdesti haluaan pestautua suoraan yritykseen, joka maksaa alhaisempaa palkkaa työntekijöille vain sen takia, että he ovat vuokratyöfirman kautta työllistettyjä?

Muista, että pienetkin asiat ovat tärkeitä

Palatakseni blogin ensimmäiseen lauseeseen menetetystä viherkasvista: Vaikka olenkin kasvien suuri ystävä, en rehellisesti sanottuna edes reagoinut tilanteeseen ennen kahvitaukoa, jolloin ”viherkasvigate” oli hetkessä noussut päivän ainoaksi puheenaiheeksi. Olen usein miettinyt tapausta jälkikäteen ja pohtinut, kuinka minimaalisella rahallisella panostuksella kyseinen yritys olisi nostattanut työnantajamielikuvaansa ja saanut hymyn kaikkien työntekijöiden kasvoille. Kasvien jakaminen tai jakamatta jättäminen saattaa kuulostaa pieneltä asialta, mutta asiasta puhuttiin vuokratyöntekijöiden keskuudessa vielä puoli vuotta tapahtuman jälkeen.

Hyvä kello kauas kuuluu… 

Sosiaalisen median aikakaudella informaation saaminen on erittäin helppoa, eivätkä ihmiset arkaile antaa kasvotonta palautetta. Yritykselle pieneltä tuntuvat asiat, kuten tunnustukset, yhteiset palaverit, juhlat, tai pienet lahjat saattavat olla se kriittinen tekijä, joka saa työntekijän jakamaan yrityksestä positiivista tai negatiivista palautetta. Sosiaalisen median kautta yksittäisen ihmisen kommentti saattaa saada tuhansia katselukertoja, ja tieto liikkuu suusta suuhun – tai ruudulta ruudulle – ennennäkemätöntä vauhtia.

Kaikkia työntekijöitä ei voi aina täysin miellyttää, mutta aina voi miettiä, onko organisaatiossa käytänteitä, joissa kahtiajakoa ja eriarvoistamista vähentämällä voisi lisätä työhyvinvointia ja rakentaa positiivista työnantajakuvaa.

Positiivisen työantajakuvan luominen ei ole sadan metrin sprintti, vaan enemmänkin pitkän matkan juoksu, jossa mielikuva muokkautuu monen osatekijän summana. Aina kun ollaan tekemisissä yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden kanssa, pieniltäkin tuntuvilla asioilla on isoja vaikutuksia.

 

Lue lisää:

Vuokratyö teollisuuden ja logistiikan osaajapulan ratkaisijana

Mitä kandidaatit haluavat

Teollisuuden ja logistiikan osaajapula

 


Manpower

Manpower

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.