Tärkeä esimiehen tai asiantuntijan rekrytointi on edessä, ja kalenteri täyttyy työhaastatteluista. Useat esimiehet rekrytoivat harvoin, jopa vain muutaman kerran vuodessa tai koko uransa aikana, mutta kokemuskaan ei takaa aina onnistunutta työhaastattelua. Siksi keräsimme vinkit ja menetelmät, kuinka järjestät onnistuneen työhaastattelun. 

Monet käyvät CV:t läpi kiireessä juuri ennen haastattelua ja päättyvät kysymään itsestäänselvyyksiä. Riippumatta rekrytointikokemuksesta on tärkeää suhtautua työhaastatteluun korvaamattomana tiedonhankintakanavana ja valmistautua sen mukaisesti.

Harvat esimiehet ovat valmiiksi erinomaisia haastattelijoita. Siksi on tärkeää, että rekrytoija ja organisaatio varautuvat tuleviin tarpeisiin ajoissa ennen paniikkinappulan vilkkumista punaisena.

Suunnittele ja toteuta onnistuneesti työpaikkahaastattelu

Monilla aloilla asiantuntijoiden, esimiesten ja keskijohdon rekrytointeja vaikeuttaa osaajien kova kysyntä. Ei ole epätavallista, että neljästä lupaavasta projektipäällikköehdokkaasta kolme on jo saatu kiinnitettyä muualle ennen varsinaista haastattelukierrosta.

Miten menestyksekäs rekrytointi tehdään tällaisessa työmarkkinatilanteessa? Kartoituksen ja suunnittelun huolellisuus ennen toimien aloittamista on avainasemassa.

Rekrytointiprosessin suunnittelun yhteydessä pätevä rekrytoija pysähtyy ensimmäiseksi pohtimaan organisaation, yksikön ja toimenkuvan tavoitteita lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kun nämä tavoitteet ovat selkeitä, voidaan keskittyä tarkemmin rekrytointiprosessin yksityiskohtiin, kuten rekrytointimenetelmiin, haastattelutekniikoihin ja haastattelukysymyksiin.

Määrittele hakijaprofiili ja avainkompetenssit heti rekrytointiprosessin alussa

Sen sijaan että listaisit toimenkuvaan liittymättömiä ominaisuuksia ja adjektiiveja, lähde liikkeelle siitä, mitä toimenkuvassa pitäisi saada aikaiseksi. 

Jos rekrytoitavana on vaikkapa myyntiryhmän vetäjä teknisen tukkukaupan yritykseen, kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

  • Mihin suuntaan oma toimiala on menossa?
  • Mihin suuntaan asiakkaiden toimialat ovat menossa?
  • Minkä tyyppistä osaamista ja johtamista tehtävässä tarvitaan?

Määrittele sitten näiden kolmen osa-alueen pohjalta toimenkuvan liittyvät avainkompetenssit (noin 4–7 kpl), jotka ovat kriittisiä menestystekijöitä tulevalle myynnin esimiehelle. Voit valita jokaista kolmea osa-aluetta kohden esimerkiksi kaksi kompetenssia, joiden pohjalta kysymykset mietitään.

Tässä tapauksessa kolme avainkompetenssia voisivat olla esimerkiksi seuraavat:  

  1. Ihmisten johtaminen eli myyntiryhmän ohjaaminen kohti tuloksia
  2. Strateginen suunnittelu, analyyttinen ja liiketaloudellinen ajattelu 
  3. Kyky tehdä nopeita päätöksiä muuttuvissa tilanteissa.

Valitse työhaastatteluun oikea haastattelumenetelmä

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa haastattelutapaa, mutta toimihenkilö-, asiantuntija- ja esimiestason rekrytoinneille sopii yleensä parhaiten kompetenssipohjainen haastattelumenetelmä, joka on osaltaan tärkeä työpaikkahaastatteluun liittyvä hakusana. Sen avulla tehtävässä tarvittavia osaamisalueita on mahdollista arvioida luotettavasti.

Suunnittele työhaastatteluun kysymykset kompetenssien pohjalta:

Kompetenssipohjainen haastattelurunko auttaa rekrytoivaa esimiestä selvittämään, onko hakijalla työn vaatimaa osaamista, kokemusta ja soveltuvaa työskentelyotetta. Parhaiten tämä saadaan selville haastattelussa hakijan omien kokemusten ja esimerkkien kautta. Suunnittele kysymykset etukäteen. Huolellisesti laadittu runko auttaa myös välttämään rekrytoinnin pahimpia sudenkuoppia, kuten hyvän tyypin syndroomaa.

Muodosta kysymykset kompetenssipohjaisen haastattelurungon perusteella. Kun avainkompetenssit on määritelty, kysymysten muodostaminen on helppoa. Jokaisen kysymyksen tulisi pyrkiä arvioimaan tiettyä kompetenssia. 

Tärkeä työkalu kysymysten suunnittelussa, haastattelutilanteessa ja arvioinnissa on valintamatriisi eli taulukko, johon ydinkompetenssit merkitään. Tämän avulla hakijan soveltuvuutta tehtävään on helppo arvioida.

Kompetenssipohjaisen haastattelun kysymykset ovat aina avoimia, mutta jos toimenkuva vaatii tarkkaa teknistä osaamista, on tarpeen esittää myös suljettuja ja tarkkoja teknisiä kysymyksiä haastattelutilanteessa.

Oletko rekrytoimassa projektipäällikköä, myynnin esimiestä, HR-ammattilaista tai taloushallinnon asiantuntijaa? Lataa kätevä työhaastattelun muistilista rekrytoinnin tueksi klikkaamalla linkkiä. Tämä muistilista auttaa varmistamaan, että haastattelussa kattavasti käsitellään tarvittavat aiheet ja kompetenssit.

Valmistaudu työhaastatteluun huolella ja pysy haastattelurungossa

Aloita työhaastattelu perusasioilla. Haastattelutilanteessa aloita aina esittäytymisellä ja anna napakka esitys organisaatiosta ja työtehtävästä. Kerro samalla myös keskipitkän ja pitkän tähtäimen tavoitteista ja strategioista. Hakijaa kiinnostaa nykytilanteen lisäksi aina myös organisaation suunta ja tulevaisuuden näkymät.

Lämmittele vuorovaikutusta. Aloita varsinaiset kysymykset motivaatio- ja täsmäkysymyksillä. Motivaatiokysymykset auttavat saamaan käsityksen hakijan motiiveista ja sitoutumisesta tehtävään, kun taas täsmäkysymykset tarjoavat perustietoja hakijan taustasta. Näiden kysymysten tarkoituksena on myös luoda lämmin ja luottamuksellinen ilmapiiri haastattelijan ja haastateltavan välille.

Pysy haastattelurungossa. On ensiarvoisen tärkeää, että käytät samaa haastattelurunkoa kaikille hakijoille ja pysyt siinä koko haastattelun ajan. Yhdenmukaisuus mahdollistaa hakijoiden keskinäisen vertailun. Jos huomaat haastateltavan eksyvän aiheesta, johdattele häntä takaisin haastattelurungon äärelle ja pidä tilanne hallinnassasi.

Kuuntele aktiivisesti. Valmistautuminen ei riitä, jos et osaa kuunnella tarkkaavaisesti, mitä haastateltava vastaa. Muodosta seuraavat kysymykset hakijan aiempien vastausten pohjalta. Näin voit avata keskustelua laajemmin. On hyödyllistä myös tutustua huolellisesti hakijan hakemukseen ja ansioluetteloon ennen haastattelua, jotta voit esittää jatkokysymyksiä.

Haluatko saada lisätietoja ja vinkkejä työhaastattelun onnistuneeseen toteuttamiseen? Lataa kätevä työhaastattelun muistilista klikkaamalla linkkiä. Tämä muistilista auttaa varmistamaan, että käsittelet haastattelussa olennaiset asiat ja pysyt valmistautumisen ja haastattelun aikana tehokkaasti hakijan arviointiin keskittyen.

Työhaastattelun lopuksi: yhteenveto ja tilaa kysymyksille

Tee yhteenveto. Haastattelun päätteeksi ota muutaman minuutin aikaa tehdäksesi yhteenveto hakijan vastauksista. Varmista, että olet ymmärtänyt hakijan sanomiset oikein ja osoita samalla kunnioitusta ja huomiota haastateltavaa kohtaan. Tämä osoittaa, että olet kuunnellut aktiivisesti.

Anna tilaa kysymyksille. Lopussa anna hakijalle mahdollisuus esittää kysymyksiä tai selventää asioita. Hakijan omat kysymykset voivat antaa arvokasta tietoa hänen motivaatiostaan ja kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Muista myös kerätä palautetta haastattelusta molemmin puolin. Anna hakijalle palautetta esimerkiksi hänen valmistautumisestaan haastatteluun ja päätä palaute aina positiiviseen huomioon.

Arvioi hakija välittömästi. Heti haastattelun jälkeen kirjoita ylös haastattelumuistiinpanot ja arvioi hakijan kompetenssit. Käytä apunasi aiemmin mainittua valintamatriisia, johon voit arvioida haastateltavan suoriutumista. Näin voit pitää mielessäsi tuoreet vaikutelmat ja vertailla hakijoita objektiivisesti.

Tarvitsetko työhaastattelun muistilistaa tai muita hyödyllisiä vinkkejä haastatteluprosessin loppuunsaattamiseksi? Lataa ilmaiseksi työhaastattelun muistilista. Tämä muistilista auttaa sinua tekemään yhteenvedon haastattelusta, jättämään tilaa kysymyksille ja arvioimaan hakijoita tehokkaasti.

Suunnittele, valmistaudu ja tiedosta rekrytoinnin virhelähteet

Muista, että työhaastattelu on kahden kauppa. Haastattelutilanteessa sekä rekrytoija että hakija arvioivat toisiaan. Tämä on tärkeää pitää mielessä, sillä rekrytoinnissa on kyse osaamisen ostamisesta ja myymisestä. Hakija arvioi, haluaako hän tarjota osaamistaan organisaation käyttöön.

Erityisesti harvinaisen osaamisen kohdalla hakijat ovat tietoisia oman osaamisensa arvosta. Siksi hakijakokemus vaikuttaa yhä enemmän työpaikan valintaan, erityisesti aloilla ja tehtävissä, joissa osaajista on pulaa ja työnhakijat ovat vahvoilla.

Valintapäätös ei siis ole pelkästään rekrytoijan käsissä, mutta voit valmistautumalla huolellisesti haastatteluun osoittaa hakijalle arvostusta. Lisäksi, kun ennakoit organisaatiosi osaamistarpeita ajoissa, tiedostat yleisimmät virhelähteet rekrytoinnissa ja osallistat organisaation rekrytointiprosessiin mahdollisuuksien mukaan, lisäät onnistuneen rekrytoinnin todennäköisyyttä!

Jos rekrytointitarve yllätti, voit ladata Tuloksellisen rekrytoinnin oppaan varmistaaksesi onnistuneen rekrytoinnin. Opas tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita rekrytointiprosessin läpiviemiseen.

Lataa opas onnistuneeseen rekrytointiin!

 


Tutustu rekrytointipalveluun

Johto- ja asiantuntijatason rekrytointipalvelut sekä suorahaun palvelut löydät täältä »


ManpowerGroupilta saat kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin liittyvät palvelut, henkilöstövuokrauksesta ja rekrytoinnista suorahakuun, osaamisen kehittämiseen, outplacement- ja uramuutospalveluihin tai koko rekrytointiprosessin ulkoistamiseen.

Ota meihin yhteyttä >


Anne Koivusaari | Liiketoimintajohtaja, Experis

Anne Koivusaari | Liiketoimintajohtaja, Experis

anne.koivusaari@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.