Työhaastattelu on kenties rekrytointiprosessin tärkein vaihe, sillä se on ainoa luotettava tapa selvittää työnhakijan motivaatio, asenne ja sopivuus työtehtävään ja organisaatioon. Mutta mistä rekrytoiva esimies voi tietää, mitä kysymyksiä työnhakijalta kannattaa kysyä, jos haluaa välttyä virherekrytoinneilta?

Haastattelukysymysten suunnittelu on lopulta yllättävän helppoa, kun rekrytointiprosessin suunnittelee alusta asti kunnolla. Ja valmistautuminen todella kannattaa, sillä huolellisesti suunniteltu kysymyspatteri auttaa rekrytoijaa vertaamaan kandidaatteja toisiinsa ja välttämään rekrytoinnin yleisimpiä virhelähteitä, ja pienentää näin kalliiden ja turhauttavien virherekrytointien riskiä!

Työhaastattelukysymysten valinta 

Työhaastattelukysymysten valinta riippuu siitä, mitä haastattelussa halutaan mitata. Lue täältä, mitä valintakriteereitä painotat: osaamista, motivaatiota vai asennetta.

Rekrytointiprosessin tavoite on selvittää hakijan sopivuutta tehtävään ja organisaatioon. Osaamisen mittaaminen työhaastattelussa on kuitenkin hankalaa, ja sen saakin usein parhaiten selville katsomalla hakijan kokonaistarinaa, kuten työkokemusta, referenssejä, koulutusta ja kykytestejä. 

Työhaastattelussa kannattaa siis keskittyä arvioimaan työnhakijan:

 • Motivaatiota ja asennetta
 • Soveltuvuutta tehtävään ja sopivuutta työyhteisöön

 

Suunnittele työhaastattelukysymykset ja haastattelurunko 

Jotta lopputulos on onnistunut, kannattaa kysymyspatterin ja haastattelurungon suunnittelussa noudattaa muutamia nyrkkisääntöjä.

 1. Yritä saada hakija rentoutumaan
  Aloita työhaastattelu tavallisella jutustelulla, esimerkiksi kyselemällä kuulumisia. Valitse myös ensimmäiseksi varsinaiseksi kysymykseksi jokin helppo, hakijaa itseään koskeva kevyehkö kysymys, esim. omaan työuraan tai taustaan liittyen.

  Hyvä aloitus on esimerkiksi:
  “Miksi tämä tehtävä kiinnostaa sinua?”

  Jos taas kysymys on liian laaja (“Kerro itsestäsi!”), hakija ei välttämättä osaa pysytellä työtehtävän kannalta oleellisissa asioissa eikä rajata vastauksen kestoa järkevän pituiseksi.

 2. Rakenna luottamusta ja kerää perustietoja
  Pyri alussa keräämään perustietoja hakijasta, mutta muista kuitenkin myös lämmitellä vuorovaikutustilannetta tarpeeksi vaikeampia kysymyksiä ajatellen.

  Aloita haastattelu sillä, että pyrit ymmärtämään hakijan elämänkaarta ja sitä, miksi hakija on hakemassa juuri tätä tehtävää. Käy hakijan historia läpi kohta kohdalta ja kysy myös rohkeasti syitä merkittäville valinnoille, kuten työsuhteen päättymisille.

  Alkuvaiheessa yksi ehdoton kysymys on:
  “Mitä tiedät tästä yrityksestä? / Millainen kuva sinulla on tästä tehtävästä?”

  Se, onko hakija tutustunut organisaatioon ja työnkuvaan tarkemmin lukemalla enemmän kuin pelkän ilmoituksen, kertoo paljon hakijan motivaatiosta.

 3. Arvioi soveltuvuutta kompetenssipohjaisen kysymyspatterin avulla
  Seuraavaksi lähde selvittämään hakijan valmiuksia kysymyspatterin mukaisesti. Suunnittele kysymyspatteri tehtävässä tarvittavien menestystekijöiden pohjalta. Jokaisen haastattelukysymyksen tulisi siis pyrkiä arvioimaan tiettyä, tehtävässä tarvittavaa avainkompetenssia, jotka tulee määritellä heti rekrytointiprosessin alussa. Jos haettavaan tehtävään on määritelty vaikkapa viisi avainkompetenssia, jokaista kohden voi suunnitella kaksi peruskysymystä jatkokysymyksineen.

  Lähde aina ensin liikkeelle peruskysymyksillä, jotka arvioivat kompetensseja ja toimivat samalla työhaastattelun runkona. Tällaisen ns. kompetenssipohjaisen haastattelun kysymykset ovat aina avoimia.

  Esimerkkejä peruskysymyksistä:
  “Anna esimerkki tilanteesta, jossa toimit ostopäällikkönä ja asiakas oli poikkeuksellisen tyytymätön. Miten lähestyit asiaa?”
  “Millainen johtamistyyli sinulla on?”
  “Miten olet HR-asiantuntijana ollut mukana YT-neuvotteluissa?”

  Muotoile tarkentavat jatkokysymykset haastattelutilanteessa sen pohjalta, miten hakija vastaa peruskysymykseen. Kysy tarkennusta vastauksiin aina jos siihen on mielestäsi tarve. Tällä tavalla jokaista teemaa on mahdollista avata tarpeeksi laajasti.

  Esimerkkejä tarkentavista kysymyksistä:
  “Minkälaisia tunteita tähän vaikeaan asiakastilanteeseen liittyi?”
  “Miten johtamistyylisi näkyy tilanteessa XYZ?”
  “Miten suhtauduit siihen, että joudut irtisanomaan ihmisiä YT-neuvotteluissa?”

  Käytä kysymysten suunnittelussa apuna taulukkoa tai valmista valintamatriisia, johon merkkaat tehtäväkohtaiset avainkompetenssit havainnollisten esimerkkien kera.

  Lataa täältä projektipäällikön, myynnin esimiehen, HR-ammattilaisen tai taloushallinnon asiantuntijan rekrytoinnin tueksi ilmainen työhaastattelun muistilista ja valintamatriisi!

 

Vältä työhaastattelukysymysten yleisimmät kompastuskivet

Kun suunnittelet kysymyspatterin etukäteen, on aina pienempi riski, että eksyt asiasta haastattelutilanteessa. Harhapoluille eksymisen lisäksi on muutamia muitakin asioita, joita haastattelijan kannattaa tietoisesti tiedostaa ja välttää.

 1. Älä kysy suljettuja kysymyksiä
  Vältä suljettuja kysymyksiä (eli kysymyksiä, joihin voi vastata vain kyllä tai ei), ellei ole aivan pakko selvittää työnkuvan vaatimaa spesifiä teknistä osaamista tai sitä, onko hakijalla ajokorttia.
  Ei siis näin:
  “Oletko hyvä tietokoneiden kanssa?”
  Vaan mieluummin näin:
  “Sinulla on kokemusta ohjelmasta XYZ. Kertoisitko, miten olet sitä käyttänyt?”

 2. Vältä hypoteettisia kysymyksiä
  Pitäydy hypoteettisten tilanteiden sijaan tosielämässä, ellei hakija ole aivan uransa alkuvaiheessa. Vaikka relevanttia työkokemusta ei vielä olis, esimerkkejä voi pyytää antamaan myös muualta elämästä, kuten järjestötoiminnasta tai harrastuksista.
  Ei siis näin:
  “Miten toimisit tilanteessa, jossa asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun?”
  Vaan mieluummin näin:
  “Anna esimerkki tilanteesta, jossa asiakas oli tyytymätön saamaansa palveluun. Miten toimit?”

 3. Älä oleta, vaan anna haastateltavan kertoa itse
  Yritä viimeiseen asti välttää haastateltavan ohjailua kysymyksillä. Johdattelu ja olettaminen voivat asettaa työnhakijan hankalaan tilanteeseen, sillä kovin johdattelevaan kysymykseen on vaikea vastata kieltävästi.
  Ei siis näin:
  “Sinulla onkin ilmeisesti tosi vahva tuo englannin kieli?”
  Vaan mieluummin näin:
  “Käytät näemmä työssäsi jonkin verran englantia. Kertoisitko, miten hyvin pärjäät englanniksi?”

 4. Malta kysyä yksi kysymys kerrallaan
  Kysy aina yksi kysymys kerrallaan, aloittaen peruskysymyksestä ja jatkamalla sen mukaan, mitä hakija milloinkin vastaa. Älä sorru epähuomiossa kysymystulvaan, sillä polveilevan kysymyksen edessä hakija ei aina tiedä, mihin kysymykseen vastasi.
  Ei siis näin:
  “Anna esimerkki siitä, millaista ongelmanratkaisua olet tarvinnut nykyisessä työssäsi, miten ratkaisit tilanteen, millaisia tunteita se herätti ja miten arvioisit onnistumistasi jälkikäteen?”
  Vaan mieluummin näin:
  “Anna esimerkki siitä, millaista ongelmanratkaisua olet tarvinnut nykyisessä työssäsi. Miten ratkaisit tilanteen?
  [Hakijan vastaus]
  “Aivan, millaisia tunteita se herätti?”
  [Hakijan vastaus]
  “Entä miten arvioisit onnistumistasi jälkikäteen?”

 5. Pysyttele työasioissa
  Varo eksymästä liian kauas varsinaisesta aiheesta: hyvä nyrkkisääntö on pysytellä työelämän ja haettavan tehtävän kontekstissa. Varmista myös, ettet tule kysyneeksi mitään kiellettyä. Esimerkiksi hakijan työkyvystä saa kysyä vain silloin, jos se liittyy oleellisesti tehtävän suorittamiseen.

  Lue myös: Haastattelijan kultaiset säännöt: mitä työhaastattelussa saa ja ei saa kysyä?

 6. Kuuntele aktiivisesti ja opettele sietämään hiljaisuutta
  Haastattelijana tärkein työkalusi on aktiivinen kuuntelu. Jokaisen jatkokysymyksen pitäisi linkittyä kiinteästi haastateltavan juuri antamaan vastaukseen, ja siksi myös jokainen vastaus tulisi malttaa kuunnella ajatuksen kanssa.

  Älä myöskään täytä jokaista hiljaista hetkeä jatkokysymyksillä tai omilla kommenteilla. Jos et anna haastateltavalle mietintäaikaa, tämä ei saa mahdollisuutta pohtia kysymyksiä ja ilmaista itseään rauhassa. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen vaatii joskus haastateltavalta ankaraakin työstämistä!

Hyvä työhaastattelu - parempi rekrytointi

Onnistuneeseen haastatteluun ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa sapluunaa, ja myös kysymyspatteria suunnitellessa tärkeintä on pitää mielessä työhaastattelun lopullinen tavoite: löytää sopivin mahdollinen työntekijä haettavaan tehtävään. Se onnistuu vain, jos rekrytointiprosessi on suunniteltu kunnolla alusta asti.

Haastattelussa on kyse aina myös tehtävän myymisestä lupaaville kandidaateille sekä siitä, että hakija arvioi, tarjoavatko organisaatio ja työtehtävä tämän toivomia haasteita ja mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, ettei työhaastattelussa tiukata tai tentata, vaan käydään molemmin puolin hyvää ja haastavaakin vuoropuhelua.

Rekrytoi onnistuneemmin - lataa ilmainen tuloksellisen rekrytoinnin opas!

Lataa opas onnistuneeseen rekrytointiin!


New call-to-action

Johto- ja asiantuntijatason rekrytointipalvelut sekä suorahaun palvelut löydät täältä »


ManpowerGroupilta saat kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin liittyvät palvelut, henkilöstövuokrauksesta ja rekrytoinnista suorahakuun, osaamisen kehittämiseen, outplacement- ja uramuutospalveluihin tai koko rekrytointiprosessin ulkoistamiseen.

Ota meihin yhteyttä >


Virpi Mäentaus | Consultant Manager, Experis

Virpi Mäentaus | Consultant Manager, Experis

virpi.maentaus@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.