Haastatellessamme työnhakijoita kuulemme paljon tarinoita heidän kokemistaan erilaisista soveltuvuusarvioinneista. Yllättävän usein arviointipäivät jäävät testattavien mieleen rankkoina rupeamina, joiden jälkeen mielen valtaa epävarmuus siitä, miten arviointiin liittyvissä harjoituksissa loppujen lopuksi menestyi.

Pettymyksen aiheuttaa monesti myös se, että persoonallisuusinventaarin tuloksia ei olla purettu keskustelemalla. Näin hakijakokemus kääntyy negatiiviseksi sekä arvioinnin tilaajan että sen toteuttajan suuntaan, ja jäljelle jää lähinnä hämmennys ja epävarmuus. Voisiko kaiken tehdä toisin ja varmistaa positiivisen ja coachaavan oppimiskokemuksen arvioitavalle? Mielestämme voi – ja pitääkin tehdä!

 

Tee soveltuvuusarvioinnista positiivinen ja kehittävä kokemus hakijalle

Arviointipäivää ei tule pelkästään rakentaa rekrytoijan näkökulmasta niin, että soveltuvuusarvioinnin yksipuolisena tarkoituksena on kaivaa esille mahdollisimman paljon tietoa hakijan soveltuvuudesta, kyvykkyydestä tai todennäköisistä käyttäytymisen riskeistä.

Rekrytoijan tiedonsaannin lisäksi kannattaa hyvä hakijakokemus aina pitää arviointien tavoitteena. Se tukee sekä henkilön palkkaavan yrityksen hyvää työnantajamielikuvaa että arviointeja toteuttavan asiantuntijaorganisaation positiivista yritysmielikuvaa.

Uskomme, että hakijalle muodostuva positiivinen kokemus arviointipäivästä syntyy ainakin näistä kahdesta ulottuvuudesta:

  • Osallistujaa arvostavasta toteutustavasta, joka perustuu yksilöllisesti rakennettuun arviointikokonaisuuteen ja tiiviiseen vuoropuheluun arviointiasiantuntijan ja hakijan välillä
  • Hyödyistä, jonka arviointiin osallistuva henkilö kokee saavansa oman kehittymisensä tueksi itseanalyysin, asiantuntijalta saadun palautteen ja coachaavan keskustelun pohjalta

 

Soveltuvuusarvioinnin yksilöllisyys ja asiantuntijan panostus koetaan henkilöä arvostavana

Soveltuvuusarvioinnissa on tärkeätä tutkia arvioitavan sosiaalista kyvykkyyttä ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa ryhmätilanteissa, ja silloin harjoitusten toteuttaminen suuremmalle ryhmälle yhtä aikaa on tietysti perusteltua. Kokemuksemme mukaan arviointipäivän aikana saadaan kuitenkin eniten arvokasta tietoa henkilön soveltuvuudesta, motivaatiosta ja kyvykkyydestä silloin, kun harjoitukset rakennetaan mahdollisimman yksilöllisesti ja kun arviointiasiantuntijan ja hakijan väliselle dialogille annetaan riittävästi aikaa.

Tällainen dialogi muodostuu esimerkiksi palautekeskustelusta, jossa yhdessä analysoidaan eri harjoituksissa ja simulaatioissa havainnoituja hakijan käyttäytymismalleja, vahvuuksia ja kehittämisalueita. Yksilöllisellä lähestymistavalla saadaan myös selville hakijan oma käsitys siitä, miten hän on mielestään eri harjoituksissa menestynyt; mikä on tuntunut helpolta ja luontevalta ja minkä suhteen hakija on kriittisempi oman suorituksensa suhteen. 

Hakijoiden palaute tällaisista toteuttamistamme keskusteluista on ollut järjestelmällisesti positiivista. Arvioitava henkilö kokee, että häneen panostetaan ja että häntä arvostetaan ihmisenä ja ammattilaisena siitä huolimatta, että harjoituksista jotkut ovat tarkoituksellisesti paineistettuja. 

 

Asiantuntijan valmentava ote auttaa arvioitavaa kehittämään itsetuntemustaan

Kyky itsereflektioon ja halu oppia ja kehittyä omien pohdintojensa sekä muilta saatujen palautteiden avulla on kaiken henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittymisen perusta. Arviointipäivä antaa mahdollisuuden kaikkeen tähän silloin, kun siihen panostetaan oikealla tavalla.  Laadukkaat persoonallisuusanalyysit antavat yksilölle mahdollisuuden analysoida strukturoidusti omia motivaatiotekijöitään ja käyttäytymistään. Kun niiden purkutilanteessa käytetään valmentavaa otetta ja metodiikkaa, otetaan hakija mukaan oppimismatkalle, joka antaa oivalluksia ja kehittää itsetuntemusta. Näin vahvistetaan itseluottamusta omiin vahvuuksiin ja nostetaan esille mahdollisesti myös sellaisia vahvuuksia, joita hakija ei ehkä ole itse vielä pystynyt identifioimaan. Valmentavassa keskustelussa annetaan palautetta myös asioista, joihin hakijan kannattaa kiinnittää huomiota ja panostaa omassa kehittymisessään.

 

Vaikuttavuus on kahden kauppa

Paras kiitos arviointipäivästä on hakijan spontaani kommentti siitä, miten hän on arvostanut tällaista harvinaista tilaisuutta keskittyä analysoimaan persoonaansa ja toimintaansa ja keskustelemaan siitä asiantuntijan kanssa, oppinut paljon itsestään sekä saanut arvokasta palautetta ja uutta pohdittavaa oman kehittymisensä tueksi.

Miten tuleva työnantaja sitten hyötyy positiivisesta arviointipäivän hakijakokemuksesta? 

Hyvä hakijakokemus kertoo osaltaan laadukkaasti toteutetusta arvioinnista. Henkilöarvioinnin asiantuntijoina meille on tärkeätä olla varmistamassa sitä, että uusi avainhenkilönne on tietoinen omista motivaatiotekijöistään sekä tuntee oman kyvykkyytensä ja omat vahvuutensa. Näin hänellä on hyvät edellytykset ja hyödyntää koko kapasiteettinsa yrityksenne hyväksi ja pystyä vahvuuksiensa pohjalta kasvamaan ihmisenä, asiantuntijana ja esimiehenä.

 

Tutustu arviointipalveluun

 


Haluatko tietää lisää yrityksen osaamistarpeiden tunnistamisesta?

Lataa opas, jossa kerrotaan, mitä yritys voi tehdä, jotta eri tehtäviin ja rooleihin palkattaisiin aina oikeat ihmiset.

Arviointipalveluiden-muistilista-CTA

 

 

Lue lisää aiheesta

Oppimiskykyisen työnhakijan rekrytointi - kysy nämä kysymykset »

Ota käyttöön – henkilöarviointi hakijan käyttäytymisen ennustajana »

Voittajatiimin takana on henkilöstön kehittäminen ja osaamiskartoitus »

Opi tunnistamaan yrityksesi osaamistarpeet ajoissa »

Vieraskynä: Tulevaisuuden johtajan tärkein taito »


Mikko Ranta | Principal Consultant, Talent Solutions

Mikko Ranta | Principal Consultant, Talent Solutions

mikko.ranta@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.