Rekrytointiprosessissa on mahdollista saada enemmän kuin vain pino päällimmäisenä tarjolla olevia tarjokkaita. Jos tavoitteena on houkutella alasi parhaita osaajia, sinun on kaivettava passiiviset hakijat esiin. Tämä on erityisen tärkeää, koska huippuosaajat eivät aina aktiivisesti hae työpaikkoja, mutta he voivat silti olla kiinnostuneita houkuttelevasta tarjouksesta.

Koko Suomen työvoimasta noin 80 prosenttia muodostuu passiivisista hakijoista. Näistä hakijoista vain noin joka kuudes ei ole lainkaan kiinnostunut keskustelemaan mielenkiintoisesta mahdollisuudesta. Valtaosa passiivisista hakijoista suhtautuu myönteisesti uusiin uramahdollisuuksiin, kunhan heille tarjotaan houkuttelevia vaihtoehtoja.

On tärkeää harkita erilaisia keinoja, joilla voidaan herättää kiinnostusta potentiaalisten, mutta yleensä tyytyväisten ehdokkaiden keskuudessa. Yksi merkittävä rekrytointikanava on LinkedIn, joka on vakiinnuttanut asemansa työnhakijoiden kartoittamisessa. Kuitenkin on huomioitava, että tietyillä erikoisaloilla huippuosaajat eivät halua tulla löydetyiksi LinkedInistä.

Pelkkä LinkedInin käyttö voi johtaa puutteelliseen näkemykseen saatavilla olevista huippuosaajista. Ammattirekrytoijat hyödyntävät muita lähteitä ja monipuolisia verkostojaan löytääkseen juuri oikeat henkilöt. On tärkeää rakentaa vahva työnantajamielikuva ja käyttää erilaisia markkinointi- ja viestintästrategioita, jotka resonoivat kohderyhmän kanssa. Näin voidaan herättää kiinnostus ja houkutella alan parhaita osaajia tarjotuille työpaikoille.

Työnantajamielikuva ratkaisee vastaanoton – Houkuttele parhaat osaajat vahvan identiteetin avulla

Työnantajamielikuva kuvastaa organisaation luomaa mielikuvaa nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden mielessä. On tärkeää varmistaa, että yrityksen arvolupaus ja todellinen työnantajamielikuva on oltava linjassa keskenään. Näin yrityksen rekrytoinnissaan antaman arvolupauksen ja todellisuuden välille ei synny kuilua.

Työnantajamielikuva vaikuttaa merkittävästi passiivisten hakijoiden kiinnostukseen avata ovi ja tutustua organisaatioon. Siksi jokaisen yrityksen kannattaa kehittää työnantajamielikuvaa ja identiteettiään niin, että tavoiteltu osaajakohderyhmä näkee sen ensisijaisena vaihtoehtona uusia haasteita harkitessaan.

Vahvan työnantajamielikuvan rakentaminen vaatii johdonmukaista viestintää ja tekoja. On tärkeää, että organisaatio pitää sanansa ja toimii arvojensa mukaisesti. Tämä luo luottamusta ja houkuttelee osaajia, jotka arvostavat rehellisyyttä ja vastuullisuutta.

Identiteetin ja mielikuvan kehittäminen voidaan toteuttaa monin eri tavoin. 

Yrityksen on tärkeää miettiä kilpailutilanteessa, millaisia arvoja, etuja ja mahdollisuuksia se tarjoaa työntekijöilleen. Näitä ovat esimerkiksi joustavat työajat, urakehitysmahdollisuudet, henkilöstön hyvinvointiin panostamisen ja yhteiskunnallisen vastuun kantaminen.

Työnantajan maine – Edullisin ja vaikuttavin rekrytointikanava

Hyvin hoidettu rekrytointiprosessi ja positiivinen hakijakokemus ovat keskeisiä osatekijöitä työnantajamielikuvan rakentamisessa. Kun työnantaja nauttii hyvästä maineesta, se houkuttelee osaajia luokseen tehokkaasti ja edullisesti.

Työnantajamielikuvan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii huomion kiinnittämistä useisiin tekijöihin. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on rekrytointiprosessin hoitaminen laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Positiivinen hakijakokemus luo hyvän vaikutelman organisaatiosta ja vahvistaa sen mainetta haluttuna työnantajana.

Tuloksellinen rekrytointi vaatii myös myyntitaitoja. Passiivisten hakijoiden tavoittaminen edellyttää aktiivista otetta rekrytointiprosessiin. Organisaation on oltava proaktiivinen ja tarjottava houkuttelevia mahdollisuuksia potentiaalisille hakijoille. Tämä voi sisältää muun muassa suoraa yhteydenottoa, personoitua viestintää ja markkinointikampanjoita.

Työnantajan maine on edullisin ja vaikuttavin rekrytointikanava. Satsaaminen hyvään maineeseen ja positiiviseen hakijakokemukseen auttaa houkuttelemaan osaajia luokseen.

Rekrytointimarkkinointi ja proaktiivinen lähestymistapa passiivisiin hakijoihin ovat tehokkaita keinoja vahvistaa työnantajamielikuvaa ja saada alan parhaat osaajat kiinnostumaan tarjotuista mahdollisuuksista. 


Tutustu näihin blogikirjoituksiin saadaksesi lisätietoa ja vinkkejä työnantajamielikuvan kehittämiseen ja passiivisten hakijoiden tavoittamiseen.


Experis

Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.