Ympäröivän maailman ja asiakkaiden käyttäytymisen muutokset vaikuttavat lähes jokaisen organisaation toimintaan. Uudistumistarpeet tulevat entistä nopeammalla syklillä, ja tämä edellyttää sekä johdon että henkilöstön kykyä sopeutua ja olla joustavia. Henkilöstön kehittäminen on usein suurin muutoksen kohde.

Usein organisaatiot kohtaavat suurimmat muutokset juuri osaamistarpeiden ja henkilöstön kehittämisen alueella. Henkilöstö on tällöin organisaation arvokkain voimavara. Olen huomannut työssäni, miten erilaiset organisaatiot kamppailevat näiden muutostarpeiden kanssa.

Kuinka hyvin organisaatiosi on valmistautunut liiketoimintaympäristön muutoksiin? Miten tunnistat työntekijöidesi osaamisen, kehittymispotentiaalin ja motivaation olla mukana muutoksessa? Kuinka varmistat, että henkilöstöresurssit on kohdennettu oikein kilpailukykyisillä markkinoilla menestymiseksi? Miten henkilöstön kehittäminen on suunniteltu?

Tutustu uravalmennuksen palveluun

 

Henkilöstön kehittäminen ja organisaation muuttuvat osaamistarpeet

Työnantajat usein kamppailevat löytääkseen aloituspisteen ja selvittääkseen, mitä asioita tulisi ensimmäisenä tarkastella.

Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, jotka auttavat sinua hahmottamaan ja listaamaan osa-alueet, jotka vaativat lisää pohdintaa ja toimenpiteitä:

  • Miten liiketoimintasi on muuttunut tai muuttumassa lähitulevaisuudessa?
  • Miten muutokset vaikuttavat osaamisen näkökulmasta?
  • Mitkä ovat suurimmat osaamishaasteet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?
  • Onko sinulla käsitystä siitä, kuinka monella työntekijälläsi ei ole tarvittavaa osaamista tulevaisuuden tarpeisiin? Miten tunnistat nämä henkilöt?
  • Miten tunnistat korkean potentiaalin yksilöt ja sitoutat heidät?
  • Millainen vaihtuvuus organisaatiossasi on?
  • Millainen vastuu yksilöillä on oman osaamisensa päivittämisestä/ylläpitämisestä? Miten organisaatiosi tukee yksilöitä tässä?
  • Millainen on esimiehen rooli tulevaisuudessa?
  • Kuinka autat niitä henkilöitä, joiden osaamiselle ei ole enää käyttöä organisaatiossasi?

Yhdistä objektiivisuus ja intuitio osaajien tunnistamisessa

Monet organisaatiot kamppailevat saman ongelman kanssa: miten objektiivisesti tunnistaa yksilöt, joilla on tarvittava osaaminen ja motivaatio pysyä mukana muutoksissa ja kehittää uusia, muuttuvien työnkuvien vaatimia taitoja. 

Pelkkä esimiehen arvio henkilöiden käytettävyydestä voi antaa liian yksipuolisen kuvan tilanteesta. Henkilökemialla on myös merkitystä. Lisäksi yksilöiden kyvyissä ja halukkuudessa tuoda esiin vahvuuksiaan ja uratoiveitaan on suuria eroja. Siksi pelkkä intuitio ei riitä luotettavasti arvioimaan osaajia tulevaisuuden organisaation rakentamisessa.

Ratkaisu tähän ongelmaan on tehokas osaamisen ja motivaation kartoitus. Työelämän asiantuntijoina autamme määrittelemään tulevan organisaation tarpeisiin sopivat kompetenssit ja arvioimme, kuinka hyvin koko tiimin osaaminen vastaa näitä vaatimuksia. 

Haastattelujen avulla osallistujat voivat pohtia urasuuntaansa ja motivaatiotekijöitään yhdessä neutraalin kumppanin, uravalmentajan kanssa. Haastattelujen ja vahvan psykometriikan yhdistelmä tuottaa selkeän kuvan arvioitavan henkilöstöryhmän kompetensseista, kyvykkyydestä ja halukkuudesta muutokseen.

Miten hyödynnät saamaasi tietoa osaamiskartoituksessa henkilöstön kehittämisessä?

Osaamiskartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen henkilöstön kehittämisessä:

SITOUTA: Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan motivoituneimmat ja kyvykkäimmät henkilöt organisaatiossa. Näiden henkilöiden on tärkeää sijoittua oikeisiin rooleihin, joissa he voivat parhaiten hyödyntää osaamistaan ja saavuttaa organisaation tavoitteet.

KEHITÄ: Osaamiskartoitus paljastaa organisaation sisältä löytyvät osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Nykyiset työntekijät ovat jo perillä organisaation toiminnasta, ja heidän osaamistaan voidaan päivittää nopeasti tarvittaviin taitoihin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi koulutusten, valmennuksen tai sisäisten siirtojen avulla eri tehtävissä ja osastoilla. Tällainen osaamisen päivittäminen lisää työntekijöiden tuottavuutta, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista.

AUTA ETEENPÄIN: Osaamiskartoituksen avulla voidaan tunnistaa tilanteita, joissa organisaation muutostarpeet eivät kohtaa yksilön kyvykkyyden tai motivaation kanssa. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää auttaa näitä henkilöitä löytämään uusia urapolkuja organisaation ulkopuolelta. Tämä voi sisältää uraohjausta, koulutusta tai tukipalveluja, joiden avulla henkilö voi siirtyä uusiin mahdollisuuksiin ja kehittää omaa osaamistaan muualla.

Osaamiskartoitus tarjoaa arvokasta tietoa henkilöstön kehittämiseen ja auttaa organisaatiota muodostamaan vahvoja ja kilpailukykyisiä tiimejä markkinoilla menestymiseksi.

Jos haluat lisätietoja yrityksen osaamistarpeiden tunnistamisesta, suosittelemme lataamaan muistilistan, jossa kerrotaan, mitä yritys voi tehdä varmistaakseen, että aina palkataan oikeat ihmiset eri tehtäviin ja rooleihin.

New call-to-action

 

Lue lisää aiheesta

Oppimiskykyisen työnhakijan rekrytointi - kysy nämä kysymykset »

Ota käyttöön – henkilöarviointi hakijan käyttäytymisen ennustajana »

Opi tunnistamaan yrityksesi osaamistarpeet ajoissa »

Vieraskynä: Tulevaisuuden johtajan tärkein taito »


Pekka Ruotsalainen | Business Director, Talent Solutions

Pekka Ruotsalainen | Business Director, Talent Solutions

pekka.ruotsalainen@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.