Muutokset ympäröivässä maailmassa ja asiakkaiden käytöksessä vaikuttavat miltei kaikkien organisaatioiden toimintaan. Uudistumistarpeet tulevat yhä nopeammalla syklillä, ja tämä edellyttää niin johdolta kuin henkilöstöltä muuntautumiskykyä ja resilienssiä. Henkilöstön kehittäminen on monesti suurimman muutoksen kohde.

Monen organisaation kohdalla suurimmat muutokset kohdistuvat nimenomaan osaamistarpeisiin ja henkilöstön kehittämiseen. Tällöin puhutaan kaikkein kalleimmasta tuotannontekijästä eli ihmispääomasta. Näen työssäni, kuinka keskenään hyvin erilaiset organisaatiot kipuilevat näiden samojen muutostarpeiden kanssa.

Miten asiat ovat teillä? Kuinka hyvin organisaatiosi on varautunut muutoksiin liiketoimintaympäristössä? Miten tunnistatte työntekijöidenne osaamisen ja kehittymispotentiaalin ja motivaation olla mukana muutoksessa? Kuinka varmistatte, että henkilöstöresurssinne ovat oikein kohdistettuja pärjätäksenne kilpailluilla markkinoilla? Miten henkilöstön kehittäminen on suunniteltu?

 

Tutustu uravalmennuksen palveluun

 

Henkilöstön kehittäminen ja organisaation muuttuvat osaamistarpeet

Työnantajilla on yleensä vaikea löytää aloituspiste: mitä pitäisi selvittää ensimmäiseksi. Seuraavassa muutamia kysymyksiä, joiden avulla sinun on helppo hahmottaa ja listata osa-alueita, jotka vaativat lisäpohdintaa ja toimenpiteitä:

  • Miten liiketoimintanne on muuttunut / muuttumassa lähitulevaisuudessa?
  • Miten muutos näkyy osaamisen näkökulmasta?
  • Mitkä ovat suurimmat osaamishaasteenne nyt? Entä tulevaisuudessa?
  • Tiedättekö, kuinka paljon teillä on henkilöitä, joiden osaaminen ei vastaa tulevaisuuden tarpeita? Miten tunnistatte nämä henkilöt?
  • Kuinka tunnistatte korkean potentiaalin yksilöt ja miten sitoutatte heidät?
  • Millainen vaihtuvuus teillä on?
  • Mikä on yksilön vastuu osaamisen päivittämisestä/ylläpitämisestä? Miten organisaationne tukee yksilöitä tässä?
  • Mikä on esimiehen rooli tulevaisuudessa?
  • Kuinka autatte eteenpäin henkilöitä, joiden osaamiselle ei organisaatiossanne enää ole käyttöä?


Yhdistä objektiivisuus ja intuitio tunnistaessasi kyvykkyyksiä

Moni organisaatio tuskailee saman ongelman kanssa: kuinka identifioida objektiivisesti ne yksilöt, joilta löytyy riittävä osaaminen ja motivaatio pysyä mukana muutoksissa ja kehittää itselleen uusia, muuttuvien työnkuvien vaatimia taitoja. Pelkkä esimiehen arvio henkilöiden käytettävyydestä voi antaa tilanteesta liian yksipuolisen kuvan. Henkilökemioiden merkitystä ei voi vähätellä. Toisaalta taas yksilöiden kyvyssä ja halussa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja uratoiveitaan on suuria eroja. Siksi tulevaisuuden organisaatiota rakennettaessa pelkkä intuitio peilaa heikosti arvioitavaa osaajajoukkoa.

Ratkaisu tähän ongelmaan on tehokkaasti toteutettava osaamisen ja motivaation läpivalaisu osaamiskartoituksella. Työelämän asiantuntijoina autamme määrittelemään tulevan organisaation mukaisten työnkuvien vaatimat kompetenssit ja arvioimme, kuinka hyvin koko tiimin osaaminen vastaa kompetenssivaatimuksia. Haastattelussa osallistujat pääsevät miettimään oman uransa suuntaa ja omia motivaatiotekijöitään neutraalin partnerin, uravalmentajan kanssa. Haastattelu yhdistettynä vahvaan psykometriikkaan tuottaa selkeän kuvan arvioitavan henkilöstöryhmän kompetensseista, kyvykkyydestä ja muutoshalukkuudesta.

 

Miten hyödynnät osaamiskartoituksessa saamaasi tietoa henkilöstön kehittämisessä?

Kartoituksesta saatujen tulosten pohjalta organisaation on helpompi lähteä rakentamaan voittavia tiimejä kilpailluilla markkinoilla. Erilaiset yksilölliset löydökset johtavat eri tyyppisiin toimenpiteisiin:

SITOUTA – Sitouta motivoituneimmat ja kyvykkäimmät henkilöt oikeisiin rooleihin.

KEHITÄ – Kehitä uutta osaamista talon sisältä: nykyiset työntekijät tuntevat jo organisaation toiminnan ja voivat parhaassa tapauksessa nopealla osaamisen päivittämisellä nostaa tuottavuuttaan, mahdollisesti eri tehtävissä ja eri osastolla. Samalla ihmiset saavat uutta intoa työhönsä, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja sitoutumista.

AUTA ETEENPÄIN – Aina eivät organisaation muutoksen mukanaan tuomat tarpeet ja yksilön kyvykkyys tai motivaatio kohtaa. Auta tällaisia henkilöitä löytämään uusi ura talon ulkopuolelta.

Haluatko tietää lisää yrityksen osaamistarpeiden tunnistamisesta? Lataa opas, jossa kerrotaan, mitä yritys voi tehdä, jotta eri tehtäviin ja rooleihin palkattaisiin aina oikeat ihmiset.

 

New call-to-action

 

Lue lisää aiheesta

Oppimiskykyisen työnhakijan rekrytointi - kysy nämä kysymykset »

Ota käyttöön – henkilöarviointi hakijan käyttäytymisen ennustajana »

Opi tunnistamaan yrityksesi osaamistarpeet ajoissa »

Vieraskynä: Tulevaisuuden johtajan tärkein taito »


Pekka Ruotsalainen | Business Unit Director, Talent Solutions

Pekka Ruotsalainen | Business Unit Director, Talent Solutions

[email protected]

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.