Koronaviruspandemian seurauksena monella organisaatiolla on edessään vaikeita päätöksiä siitä, miten henkilöstöresurssit pystytään sopeuttamaan nykyisiin taloudellisiin realiteetteihin sekä kysynnän laskuun. ManpowerGroupin vuoden 2021 kolmannelle vuosineljännekselle ajoitetun työmarkkinabarometrin tulosten perusteella työllistämisaikeet vahvistuvat heinä-syyskuulle. Suomalaisista työnantajista 31 % suunittelee henkilöstölisäyksiä, 18 % ennakoi henkilöstövähennyksiä ja 47 % uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. 

Yritysten käynnistäessä sopeuttamistoimenpititään tarvitaan oikea-aikaista ja selkeätä viestintää, jotta vaikeat asiat pystytään hoitamaan vastuullisesti ja inhimillisesti. On tärkeätä panostaa siihen, miten irtisanomistilanne toteutetaan ja valmistautua antamaan konkreettista tietoa siitä, miten yksilöä tuetaan työsuhteen päättyessä.

Valmistaudu hyvin työsuhteen päättämiskeskusteluun

Esimiesten hyvä valmistautuminen on ehdottoman tärkeä perusta oikein toteutetulle irtisanomiskeskustelulle. Tällaisessa keskustelussa on käsillä lain edellyttämät dokumentit, käytössä selkeä yhtenäinen struktuuri ja siinä noudatetaan täsmällistä sekä yksiselitteistä viestintää lain vaatimusten mukaisesti. Tärkeätä on myös tiivis totetutustapa unohtamatta kuitenkaan humaania otetta. Lähiesimiesten valmentaminen irtisanomiskeskusteluihin – ja jopa niiden harjoittelu – auttaa yhtä lailla monet yt-kierrokset läpikäyneitä esimiehiä kuin ensikertalaisiakin valmistautumaan näihin haasteellisiin tilanteisiin. Työsopimuslakia sekä yrityksen henkilöstökäytäntöjä ja toimintakulttuuria tukeva keskustelurunko on hyvä ohjenuora ja varmistus sille, että kaikki tärkeät asiat otetaan jokaisen työntekijän kanssa samalla tavalla esille. Valmiit vuorosanat sovellettavaksi tilanteen mukaan määrättyihin keskuselunavauksiin antavat myös tukea siihen, että tilanteessa ylläpidetään oikeanlaista inhimillistä sävyä.

Järjestä oikeat olosuhteet keskustelulle

Työsuhteen päättäminen on vaikea hetki sekä työntekijälle että työnantajan edustajalle. Keskustelulle pitää pystyä valitsemaan sopiva ajankohta, huolehtimaan asianmukaisista tilajärjestelyistä sekä luomaan oikeanlainen ilmapiiri, jotta mahdolliselle tunteiden vyörylle ja tilanteen prosessoinnille annetaan henkistä ja fyysistä tilaa. Rankkojen uutisten kertomista juuri lomien tai juhlapyhien alla on syytä välttää. Maisemakonttorit ja neuvottelutilojen läpinäkyvät seinät asettavat usein haasteita yksityisyyden tarpeelle, joka liittyy irtisanomiskeskusteluihin. Olisi hyvä, jos keskustelussa käytetty tila olisi sivussa työpisteistä ja mieluiten myös suojattuna muiden katseilta.

Oikea ilmapiiri muodostuu mm. keskusteluun osallistuvien työnantajan edustajien selkeästä työnjaosta sekä napakan ammattimaisesta mutta ihmislähtöisestä toteutustavasta. Tämän haasteellisen keskustelun vetovastuu on yleensä lähiesimiehellä tai hänen esimiehellään. HR:n edustaja on usein myös paikalla mm. antamassa tietoa työsuhdejuridiikkaan tai työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työntekijän tunteiden ilmaisulle pitää antaa ymmärrystä, aikaa ja tilaa – mutta samalla työnantajan edustajien tulee noudattaa sovittua keskustelurunkoa ja ohjata keskustelua asia kerrallaan määrätietoisesti eteenpäin.

Opasta ja tue yksilöä ottamaan seuraavat askeleet

Työsuhteensa päättävä työntekijä tarvitsee selkeätä tietoa siitä, mitkä ovat hänen oikeutensa ja velvollisuutensa irtisanomiskeskustelun jälkeen ja irtisanomisajan aikana. On tärkeätä, että hänelle kerrotaan työnantajan tarjoamasta tuesta uudelleentyöllistymiseen ja mm. työterveyshuollon palveluihin liittyen: miten tukitoimenpiteisiin voi osallistua ja miten pitkään hänellä on oikeus tällaiseen tukeen.

Informaatiota tarvitaan myös siitä, miten työvelvoite on järjestetty, miten yksilön työtehtävien siirto tapahtuu, miten organisaation sisällä informoidaan työsuhteen päättymisestä ja miten hoidetaan kommunikointi hänen asiakas- ja sidoryhmilleen.

Usein irtisanomiskeskustelun päättyessä suurin huoli työntekijällä on siitä, mitä seuraavaksi, heti keskustelun jälkeen tapahtuu. Tähän on syytä valmistautua antamalla hänelle selkeät ohjeet ja vaihtoehdot seuraavista askeleista. Jos työvelvoitetta on vielä jäljellä, niin on esim. paikallaan antaa seuraava ohje: ”Voit tästä lähtiessäsi halutessasi palata työpisteellesi ja jatkaa työpäivääsi. Jos sinusta tuntuu siltä, että on parempi poistua työpaikalta, on sinulla mahdollisuus pitää loppupäivä vapaata. Eli voit hakea työpisteeltäsi tavarasi ja lähteä kotiin. Varmistamme sitten huomenna, haluatko vielä käydä läpi joitakin käytännön asioita ja onko sinulla mahdollisesti jotakin kysyttävää näihin käytännön ohjeisiin liittyen.”

Sopeuttamistilanteet ovat aina haasteellisia muutosprosesseja. Hyvällä valmistautumisella, esimiesten valmentamisella sekä tuella ja selkeällä viestinnällä pystytään hoitamaan vaikeat tilanteet tyylikkäästi ja vastuullisesti. Tärkeätä on myös panostaa siihen, että kaikki työsuhteensa päättävät henkilöt saavat tukea uuden uran suunnitteluun, työnhakuun tai ammattiosaamisensa kehittämiseen, jotta he pystyisivät mahdollisimman nopeasti löytämään oman paikkansa työmarkkinoilla.

 

Lue lisää: Viisi kysymystä pohdittavaksi ennen Outplacement-palvelun käyttöönottoa


Johanna Tamminen | Principal Consultant, Talent Solutions

Johanna Tamminen | Principal Consultant, Talent Solutions

johanna.tamminen@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.