Muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lataa opas, joka käsittelee esihenkilöihin kohdistuvia odotuksia ja hyvän muutosjohtamisen perusteita.

Muutosjohtamisen perusteet ja muutosreaktioiden käsittely

Haluamme tällä oppaalla nostaa esille esihenkilöön kohdistuvia odotuksia ja tunnereaktioita muutostilanteissa, tarjota ohjeita hyvän muutosjohtamisen perusteisiin ja vastuunottoon sekä ohjeistaa muutosvalmiuksien kehittämiseen.


Oppaan aiheita ovat muun muassa:

  • Esihenkilön rooli ja haasteet muutostilanteissa, ja muutoksen vaikutukset eri henkilöstöryhmiin
  • Hyvän muutosjohtamisen perusteet ja teoriapohja 
  • Esihenkilöiden rooli muutoksen ja erotilanteen johtamisessa
  • Henkilöstöviestinnän merkitys ja vastuunotto muutoksessa
  • Esihenkilön muutosvalmiudet ja rooli coachaavana keskustelijana 
  • Resilienssin ja hyvinvoinnin edistäminen muutostilanteissa

Voit ladata oppaan täyttämällä oheisen lomakkeen!

Lataa materiaali