Digitalisaatio ja jatkuvasti muuttuvat työmarkkinat aiheuttavat monenlaisia uusia osaamistarpeita. Kenties kaikkein konkreettisimmin nämä muutokset näkyvät HR-ammattikunnassa. Millaisia ominaisuuksia HR-ammattilaiselta nykyisessä työelämässä vaaditaan ja millaisen taitavan HR-ammattilaisen tulisi olla?


HR-asiantuntija on liiketoiminnan luottokumppani

Nykypäivän HR-ammattilainen tulkitsee tunteiden lisäksi sujuvasti myös tunnuslukuja. Paitsi työehtosopimukset ja työsopimuslain, hän ymmärtää kaupallisten vaatimusten liiketoiminnalle tuomat odotukset, sekä näiden tuoman tarpeen organisaation ja henkilöstön kehittämiselle.

Moderni HR-asiantuntija toimii aina ratkaisukeskeisyys mielessään ja riskit huomioiden. Hän ajattelee laaja-alaisesti henkilöstön kehittämisstrategiaa ja sen vaikutusta liiketoimintaan. Hän myös seuraa aktiivisesti muuttuvaa työmarkkinaa ja tunnistaa uusia osaamisen tarpeita.

Nykyaikainen, liiketoiminnan tarpeet ja haasteet huomioiva HR-ammattilainen on strategiseen henkilöstösuunnitteluun keskittyvä työmarkkinaekspertti. Hänen tehtävänään on tutkia, analysoida ja varmistaa, että toimintaympäristössä ja liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset huomioidaan riittävän ajoissa ja nopeasti osaamisen hankkimisessa ja kehittämisessä.

Moderni HR-asiantuntija on myös taitava markkinoija, joka osaa hyödyntää kuluttajamarkkinoinnin periaatteita oikeille talenteille oikeaan tapaan ja oikeissa kanavissa. Toisaalta hän on myös suunnittelija, joka pystyy tuottamaan erilaisia ja uusia työskentelymalleja nopeuttaakseen arvontuotantoa – viime kädessä niin sisäiset kuin ulkoisetkin asiakkaat ovat valmiita maksamaan vain tuotetusta arvosta.

LUE MYÖS Näin rekrytoit osaavan HR-asiantuntijan – työhaastattelun muistilista tukenasi

Tasavertaisuuden tavoittelija

Eettisyys ja työnantajan kanssa yhtenevät arvot ovat nykypäivän HR-asiantuntijalle itsestäänselvyyksiä työyhteisön toimintaa ja valintoja ohjaavina tekijöinä. Näitä ohjenuoria noudattaen hän edistää ja puolustaa työyhteisössä tasa- ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia, ja pyrkii toiminnallaan varmistamaan henkilöstön hyvinvointia.

Myös työlainsäädännön perusperiaatteiden sekä juridisten raamien ymmärtäminen on modernille HR-alan ammattilaiselle tärkeää. Hän kantaa työyhteisöstä vastuuta, ja toisaalta myös lisää toiminnallaan jokaisen yhteisön jäsenen vastuunkantoa yrityksen menestyksestä.

Moderni HR-asiantuntija ei kuitenkaan tuijota työehtosopimuksiin tai lakikirjaan sokeasti. Tärkeä osa hänen rooliaan on kyky nähdä alan säännöksissä esteiden ja riskien sijaan ratkaisukeskeisesti mahdollisuuksia. Tätä kautta myös organisaation kyky kehittyä pysyy jatkuvasti yllä.

 

Innostamisen ikiliikkuja

Positiivinen asenne sekä kyky innostaa ja kannustaa henkilöstöä jatkuvaan kehittymiseen ovat HR-asiantuntijalle ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia. Tämä onkin varsin luonnollista – onhan hänen tavoitteenaan etsiä jatkuvasti uusia toimintatapoja organisaation kehittämiseen.

Modernin HR-asiantuntijan aktiivinen ideointi ja organisaation tarpeisiin vastaavat hankkeet tähtäävät aina henkilöstön osaamisen kasvattamiseen. Hän kannustaa henkilöstöä jatkuvaan kehittymiseen ja vastuunkantoon ammattitaidon ylläpidosta sekä innostaa ja mahdollistaa työkykyä ylläpitävää ura-ajattelua.

Kuinka moderni HR toteutuu Vincit Oy:ssä, ja kuinka heillä huolehditaan siitä, että henkilöstö innostuu jatkuvasti tähtäämään kohti tavoitteitaan? Kuuntele IT-työn tulevaisuus -podcastin jakso aiheesta.

LUE MYÖS HR avainasemassa urajohtamisen alkutaipaleella

Demokraattinen diplomaatti

HR-ammattilaisen sydän sykkii ihmisten kanssa työskentelemiselle. Hänen intohimonsa on saada yksilöt kasvamaan, kehittymään ja viihtymään työssään. Sosiaalinen, diplomaattinen, yhteistyökykyinen ja demokraattinen ovat adjektiiveja, jotka kuvaavat häntä hyvin. Hän on luonnostaan kiinnostunut muista työyhteisön jäsenistä, haluaa ymmärtää heitä yksilöinä ja ammattilaisina sekä tunnistaa heidän yksilölliset motivaatiotekijänsä, toimintatapansa ja kehittymispotentiaalinsa.

Taitava HR-asiantuntija kartoittaa aktiivisesti muiden näkemyksiä, tukee monisuuntaisen vuorovaikutuskulttuurin kehittymistä sekä  kuuntelee ja kommunikoi proaktiivisesti. Hänen omat vuorovaikutustaitonsa ovat kehittyneet, ja kykynsä ilmaista itseään selkeä. Myös kyky  kommunikoida kaikki näkökulmat huomioon ottaen mahdollisissa konfliktitilanteissa on hänen roolissaan erityisen tärkeä.

Modernin HR-asiantuntijan tulisi kyetä olemaan yrityksen henkilöstölle paitsi sensitiivinen erotuomari, myös organisaation herkimmin kuunteleva korvapari. Hyvät kuuntelutaidot korostuvat HR-asiantuntijan työssä monissa eri vuorovaikutustilanteissa, eikä vähiten työhaastattelutilanteessa.

 

Kalenteroinnin kuninkaallinen

Modernin HR-asiantuntijan toimintaa ohjaa halu saada asiat valmiiksi, ja siksi hän osaakin asettaa toiminnalleen aina selkeät tavoitteet. Hän suunnittelee toimintaansa ennakoivalla otteella tulevaisuus mielessään. Hänen ajankäyttönsä on tehokasta, systemaattista ja järjestelmällistä.

Projekteissa HR-asiantuntija pysyy annettujen aikarajojen puitteissa, ottaa vastuuta roolinsa mukaisesti ja saa myös tuloksia aikaiseksi. Asioiden vieminen maaliin tavoiteaikataulussa on hänelle itsestäänselvyys. Moderni HR-asiantuntija osaa vaatia hyviä organisointitaitoja myös muilta projektin jäseniltä, ja ohjaa omalla esimerkillään organisaation toimintaa kohti mahdollisimman tehokasta ja järjestelmällistä arkea.

 

Kuinka taitavan HR-asiantuntijan tunnistaa työhaastattelussa?

Hyvin suunniteltu ja toteutettu työhaastattelu on paras tapa selvittää, miten hyvin hakija soveltuu tehtävään. Kun keskitytään työnkuvassa tarvittaviin ydinkompetensseihin ja rakennetaan haastattelurunko niiden perusteella, ollaan jo pitkällä.

Teimme avuksesi muistilistan siitä, mitä HR-asiantuntijan työhaastattelussa ainakin kannattaa kysyä, jotta kaikki kompetenssialueet otetaan huomioon. Lataa ilmainen muistilista rekrytointiprosessin tueksi:

Lataa HR-asiantuntijan haastattelun muistilista

Lue lisää aiheesta

HR-päättäjä: osaavatko esimiehenne haastatella hakijoita?
Työtä halutaan tehdä entistä joustavammin - pysyvätkö yritykset mukana kehityksessä?


Tutustu rekrytointipalveluun


ManpowerGroupilta saat kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin liittyvät palvelut, henkilöstövuokrauksesta ja rekrytoinnista suorahakuun, osaamisen kehittämiseen, outplacement- ja uramuutospalveluihin tai koko rekrytointiprosessin ulkoistamiseen.

Ota meihin yhteyttä >


Manpowergroup

Manpowergroup

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.