Luomalla yritykseen kulttuurin, joka rohkaisee oppimiseen ja urakeskusteluihin, yritys houkuttelee, sitouttaa ja pitää kirkkaimmat tähtensä samalla kannustaen kaikkia työntekijöitä ottamaan oma uransa haltuun.


Kyvykkyydestä on hiljalleen tullut yritysten tärkein kilpailuvaltti. Tutkimustemme mukaan jopa 84 % yrityksistä suunnittelee tukevansa työntekijöidensä osaamisen kehittämistä entistä enemmän vuoteen 2020 mennessä – vielä vuonna 2011 vastaava luku oli vain 21 %. 

Vaikka merkityksellinen työ itsessään yhdistää tekijänsä organisaatioon ja sen menestykseen, se ei vielä riitä. Vaaliakseen syvempää sitoutumista ja tuottavuutta yritysjohdon tulee ylläpitää organisaatiossaan työkulttuuria, jossa luodaan selkeät urapolut, mahdollistetaan henkilöstölle valistuneet uravalinnat ja vaaditaan yksilöiltä vastuuta omasta urakehityksestään.

Organisaatioiden tulee ottaa aktiivinen rooli helpottaakseen työntekijöidensä oppimisen polkua, jotta heidän kyvykkyytensä ja taitonsa kehittyvät – ja samalla tarjota pidemmän tähtäimen mahdollisuuksia urakehitykseen.

Lähiesimies tukee tai torppaa alaisen urakehityksen – joskus tietämättään

Urastaan keskustelua kaipaava työntekijä tyypillisesti jakaa ajatuksiaan läheisten, ystävien ja työkavereiden kanssa, mutta hyötyisi työelämän tasolla enemmän urakeskustelusta lähiesimiehen tai henkilöstöhallinnon kanssa. Kyselymme mukaan työntekijöiden on usein vaikea hahmottaa, kuka organisaatiossa tietää eniten heille tarjolla olevista urapoluista ja kehittymismahdollisuuksista.

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 59 % oli kuitenkin sitä mieltä, että lähiesimiehellä on päävastuu auttaa heitä uratavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vastuun valossa on huolestuttavaa, että vain 30 % esimiehistä ja yksittäisistä toimijoista vastasi kyselyssä luottavansa kykyynsä urakeskusteluprosessin käynnistämiseen.

Tavallisimmat syyt tähän liittyvät esimerkiksi siihen, että esimiehet pelkäävät urakeskustelujen luovan odotuksia, joihin he tai organisaatio eivät pysty vastaamaan ja siihen, ettei suurin osa esimiehistä ole koskaan saanut koulutusta työntekijöiden urakehityksen tukemiseen. Pahimmillaan alaisen urakehitys estyy johtuen lähiesimiehen kyvyttömyydestä keskustella alaisen uranäkymistä.

Urajohtamisen kulttuurin luomisessa HR rokkaa

Yrityksen ylin johto mahdollistaa urajohtamisen kulttuurin luomisen omalla sitoutumisellaan, mutta henkilöstöhallinto on avainasemassa sen toteuttamisessa ja esimiesten tukemisessa.

HR-ammattilaiset voivat tuoda merkittävää arvoa urakeskusteluprosessiin. Suurin osa työntekijöistä mieltääkin henkilöstöhallinnon toiminnoksi, josta saa tukea oppimiseen ja kehittymiseen. HR voi kouluttaa esimiehiä käymään tuloksellisia ja rohkeita urakeskusteluja, ja sillä on usein laajaa näkemystä urapoluista ja kehittymismahdollisuuksista eri puolella organisaatiota.

Right Management toimii HR-johdon kumppanina urajohtamisen kulttuurin ja prosessien kehittämisessä. Tarjoamme myös henkilöstölle työkaluja oman kehittymisensä pohdintaan sekä valmennamme esimiehiä käymään urakeskusteluja alaistensa kanssa.

Miten hyvin urajohtaminen sinun organisaatiossasi on valjastettu tukemaan yrityksen liiketoimintastrategiaa?

Lataa urajohtamisesta kertova Puhumalla paras -opas ja lue esimerkkitapaus siitä, miten ManpowerGroupin Right Management toteutti monikansallisen terveydenhoitolaitteiden ja -tuotteiden valmistajan kanssa yhteisen liiketoiminta- ja osaamisstrategiaan mukautetun ohjelman.

 Lataa Puhumalla paras -opas tästä!

 

Lue lisää aiheesta

4 urajohtamisen askelta, jotka menestystä haluavan yrityksen on pakko ottaa »

Oikea ihminen, väärä rooli? Tunnista yrityksesi osaamistarpeet ajoissa »

Käsi sydämelle: tiedätkö, missä alaisesi haluavat kehittyä ja mitä he uraltaan odottavat? »

 


Johanna Tamminen | Principal Consultant, Talent Solutions

Johanna Tamminen | Principal Consultant, Talent Solutions

johanna.tamminen@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.