Liiketoiminta, organisaatioiden toimintamallit sekä rekrytointi monimutkaistuvat jatkuvasti.

Osaajien löytäminen erityisesti vaativiin asiantuntijapositioihin vaikeutuu kaiken aikaa. Arjen hektisyyden kasvaessa yhä useammat – myös rekrytoinnissaan normaalisti omavaraiset organisaatiot – kääntyvät osaavan rekrytointikumppanin puoleen varmistaakseen rekrytoinnin onnistumisen.

Voiko rekrytointia edes tehdä menestyksekkäästi ilman ulkopuolista rekrytointikonsulttia?

Tietenkin voi. Joskus ammattilaisten tuki on kuitenkin paikallaan.

Millaisilla eri tavoilla osaava rekrytointikumppani sitten tuo lisäarvoa? Lue täältä, miten ulkoistettu rekrytointi voi antaa ryhtiä jo suunnitteluvaiheessa, ja täältä, miten autat rekrytointikonsulttia saavuttamaan parhaat tulokset. Tässä oma näkemykseni keskeisimmistä hyödyistä.

Rekrytointikonsultti löytää parhaat ehdokkaat 

Usein organisaatiot käyttävät rekrytoinnissa vain menetelmiä, joiden avulla prosessiin saadaan mukaan vain aktiiviset hakijat. Käytännössä tämä tarkoittaa työpaikkailmoituksen julkaisemista ja hakemusten odottamista.

Silloin noin 80 % potentiaalisista ehdokkaista jää tutkan ulkopuolelle ja tavoittamatta, sillä valtaosa osaajista ei hae aktiivisesti töitä. Useimmat ovat tästä huolimatta valmiita keskustelemaan uusista mahdollisuuksista, jos sellaista heille suoraan tarjotaan.

Hakumenetelmän valinta riippuu toki aina organisaation tilanteesta ja haettavasta profiilista. Sopivimpien saatavilla olevien ehdokkaiden löytämistä voidaan yleensä edesauttaa parhaiten yhdistämällä ilmoitushaku sekä suorahaun menetelmät hybridihauksi.

Harvalla organisaatiolla on omaa sisäistä suorahakuosastoaan. Isoissa kansainvälisissä organisaatioissa tällainen osasto saattaa puolestaan sijaita ulkomailla, jolloin ehdokasmarkkinoiden paikallistuntemus ei ole parhaalla mahdollisella tasolla.

Osaava rekrytointikumppani pystyy tarjoamaan keinoja myös näiden passiivisten ehdokkaiden löytämiseen ja tavoittamiseen.

Passiivisten ehdokkaiden ammattimainen aktivointi

Passiivinen ehdokas on todennäköisesti tällä hetkellä tyytyväinen nykyiseen työhönsä eikä edes harkitse työpaikan vaihtamista.

Siksi ehdokkaan löytäminen ei vielä riitä, vaan työpaikka ja yritys täytyy kyetä myymään hänelle, ensimmäisestä puhelusta alkaen.

Osaavalla rekrytointikumppanilla on tiimi kokeneita rekrytoinnin ammattilaisia, jotka keskittyvät kokopäiväisesti passiivisten ehdokkaiden löytämiseen, kontaktointiin ja haastattelemiseen. He ovat päässeet hiomaan taitonsa huippuunsa ja pystyvät herättämään huippuehdokkaiden mielenkiinnon prosessin jokaisessa vaiheessa keskimääräistä korkeammalla todennäköisyydellä.

Ehdokaskokemus kuntoon selkeillä toimintatavoilla

Hyvämaineisen rekrytointikumppanin hyödyntäminen on vahva signaali myös ehdokkaille. Tämä viestittää mm. sen, että kyseessä on tärkeä rooli ja prosessiin ollaan valmiita panostamaan.

Rekrytointiammattilaisilla on yleensä selkeät ja huippuunsa hiotut toimintamallit. Johdonmukainen viestintä ja suunnitelmallisesti etenevä rekrytointiprosessi tukevat ehdokkaiden kokemusta ja antavat ammattimaisen kuvan rekrytoivasta yrityksestä.

Ammattitaitoiset kumppanit panostavat myös ns. jälkihoitoon eli varmistavat, että asiakasorganisaatio ja työntekijä ovat tyytyväisiä myös työsuhteen alkamisen jälkeen.

Hakijakokemuksen merkityksestä ja rakentumisesta voi lukea lisää Heli Villan tuoreesta blogikirjoituksesta.

Valmiit laajat verkostot ja ehdokastietokanta auttavat tavoittamisessa

Rekrytoijat erikoistuvat usein tiettyihin rooleihin, funktioihin, toimialoihin tai organisaatiotasoihin. Tämän vuoksi heille on kertynyt uransa aikana laaja verkosto osaajia, jotka he pystyvät tavoittamaan nopeasti.

Jokaisella rekrytointiyrityksellä on myös oma ainutlaatuinen ehdokastietokantansa, josta löytyy parhaassa tapauksessa jopa kymmeniä tuhansia potentiaalisia ehdokkaita.

Erityisesti passiivisten ehdokkaiden etsinnässä mikä tahansa yksittäinen tietokanta on kuitenkin rajallinen. Rekrytoinnin ammattilaiset hyödyntävätkin useaa erilaista lähdettä ja verkostoa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Rekrytointikonsultin kokemus toimivista menetelmistä tuo tehokkuutta

Rekrytoijat tekevät vuositasolla kymmeniä asiantuntija- ja esimiesrekrytointeja. Tämän ansiosta heille on syntynyt vahva näkemys siitä, millaiset hakumenetelmät toimivat parhaiten kussakin roolissa.

Kun rekrytointia ei tarvitse toteuttaa yrityksen ja erehdyksen kautta, vaan vahvaan ammattitaitoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin nojautuen, tuloksena on tehokkaampi prosessi ja usein myös parempi lopputulos.

Nopeampi prosessi ja säästetty työaika

Koko rekrytointiprosessin voi luonnollisesti toteuttaa itse sekä aktiivisten hakijoiden että passiivisten ehdokkaiden osalta.

Harvalla organisaatiolla kuitenkaan on aikaa, resursseja saati kokemusta koko prosessin läpiviemisestä itsenäisesti. Silloin rekrytointi voi kestää pidempään kuin kokeneen kumppanin kanssa.

Osaava rekrytointikonsultti, joka tekee päätyökseen hakemusten käsittelyä sekä passiivisten kandidaattien etsimistä ja haastatteluja, tuo samalla huomattavan ajansäästön kiireisen palkkaavan esimiehen ja täystyöllistettyjen henkilöstöammattilaisten arkeen.

Kun kumppani vastaa työläistä alkuvaiheista, esimiehet ja HR-ammattilaiset voivat käyttää kallisarvoisen aikansa tärkeimpään, eli tyypillisesti noin 3–5 potentiaalisimman ehdokkaan haastattelemiseen ja lopullisen päätöksen tekemiseen.

Ulkopuolisen näkemys auttaa katsomaan uudesta näkökulmasta

Ihmisluontoon kuuluu se, että pikku hiljaa sokeutuu omalle toiminnalleen.

Rekrytoinnissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rekrytoidaan samalla tavalla ja samanlaisia ehdokkaita kuin aina tähänkin asti.

Jos tämä tuottaa loistavaa tulosta, niin pyörää ei tietenkään kannata keksiä uudelleen. Muuttuvassa maailmassa on kuitenkin hyvä pohtia toimintamallejaan uusiksi. Osaava rekrytointikumppani tuo arvokasta ulkopuolista näkemystä rekrytointiprosessiinne sekä sparraa sopivimman henkilön valinnassa ilman päätöstä ohjaavia tunnesiteitä.

Takuu pienentää epäonnistumisen riskiä

Hyvämaineiset rekrytointikumppanit tarjoavat aina takuuta palvelulleen. Toisin sanoen, kumppani toteuttaa rekrytoinnin uudelleen, mikäli valinta jostain syystä osoittautuisi epäonnistuneeksi tai työntekijä päättäisi irtisanoutua tietyn ajan kuluessa.

Mitä ammattitaitoisempi rekrytointiyritys on kyseessä, sitä harvemmin takuulauseketta joudutaan soveltamaan käytäntöön. Takuu tuo kuitenkin riskittömyyttä investointiin: asiakas ei jää yksin, jos jokin menee pieleen.

Täältä löydät lisää luettavaa rekrytoinnista.

Jos kumppanin käyttäminen rekrytoinnissa on ajankohtainen asia, suosittelen tutustumaan tiiviiseen Rekrytoinnin ostajan muistilistaamme. Se auttaa sinua hahmottamaan, mitä kaikkea rekrytointipalveluiden ostamisessa ja kumppanin valinnassa tulisi ottaa huomioon.

Lataa veloituksetta:

New Call-to-action

 


Experis

Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.