Mitä nämä suorahaun termit tarkoittavat? Kokosimme suorahaun lyhyen oppimäärän sanakirjan muodossa. 

 

A

Asiantuntijarekrytointi: Alun perin puhtaasti johtotason rekrytointeihin keskittynyt suorahaku käsittää nykyään myös erilaisten asiantuntijatason osaajien rekrytoinnin.

Arviointi: Henkilön soveltuvuudesta haettavaan tehtävään saadaan arvokasta lisätietoa monimenetelmäisellä, räätälöitävällä soveltuvuusarvioinnilla. Arvioinnissa tarkkaillaan esimerkiksi ehdokkaan toimintatyyliä, kyvykkyyttä ja käyttäytymistä.

 

B

Benchmarking: toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen.

 

C

C-level: Yrityksen ylimmän johdon edustajia, esim. CEO (Toimitusjohtaja), CFO (Talousjohtaja), COO (Operatiivinen johtaja), CTO (Teknologiajohtaja), CIO (Tietohallintojohtaja)

 

E

Ehdokashaku: Parhaat mahdolliset ehdokkaat löytääkseen suorahakukonsultit käyttävät hyödyksi erilaisia tietokantoja.

Ehdokas: Ehdokas on kaiken keskiössä – sopivan ehdokkaan löytäminen on aina suorahaun päämäärä. Myös ehdokkaalle itselleen suorahakuprosessi on usein omaa urakehitystä tukeva prosessi, jossa suorahakukonsulttitiimi toimii hänen uransa asianajajina.

Experis: Yli 50 maassa toimiva korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden, keskijohdon ja ylimmän johdon rekrytointi-, suorahaku- ja kyvykkyyden arviointikumppani.

 

F

Facebook: Facebookin työpaikat -osio on jo julkaistu useissa kymmenissä maissa. Sen tavoitteena on haastaa tulevaisuudessa LinkedIn rekrytoinnin yhteisöpalveluna.

 

H

Headhunting: Suorahaun synonyymi on headhunting. Vastaavasti suorahakukonsultteja kutsutaan toisinaan “headhuntereiksi”.

 

I

Iteratiivinen prosessi: Research ja koko suorahaku on iteratiivinen, oppiva prosessi, jossa pyritään hyödyntämään jatkuvasti opittua tietoa ja palautetta optimaalisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Inbound-myynti: Suorahaun toimeksiannot perustuvat suurimmaksi osaksi inbound-myyntiin pitkäaikaisten yhteistyösuhteiden ansiosta.

 

J

Julkinen ilmoittelu: Suorahaulla vastataan usein tarpeeseen, jossa julkista ilmoittelua ei voida hyödyntää rekrytointikeinona. Taustalla voi olla esimerkiksi potentiaalisten ehdokkaiden vähäinen määrä tai hygieniasyyt.

 

K

Kohdistettu suorahaku: Suorahaku voidaan toteuttaa myös kohdistettuna suorahakuna, jos asiakkaalla on selkeä näkemys yrityksistä tai henkilöistä, joihin suorahaku halutaan kohdistaa.

 

L

LinkedIn: Maailman suurin rekrytointiin ja työelämään keskittynyt verkkoyhteisöpalvelu ja tärkeä kanava verkostoitumiseen ja verkostonhallintaan. LinkedIniä käytetään asiantuntijarekrytoinneista aina yrityksen ylimmän johdon suorahakuihin, ja sen kautta voidaan usein saada hyödyllistä taustatietoa ehdokkaasta. Suomessa LinkedInillä on noin miljoona käyttäjää.

 

M

Market mapping: Löytääkseen avoinna olevaan tehtävään parhaat mahdolliset ehdokkaat suorahakukonsultit kartoittavat koko markkinan osaajapotentiaalin.

 

N

NDA: Salassapitosopimus joka allekirjoitetaan suorahaun alkaessa.

 

O

Osaajaprofiili: Suorahakukonsulttien työ alkaa useimmiten osaajaprofiilin määrittelyllä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa – minkälaista osaamista tehtävään etsitään ja mitä tehtävän menestyksekäs toteuttaminen osaajalta edellyttää?

 

P

Piilevä ehdokas: Parhaat ehdokkaat eivät aina ole välttämättä aktiivisia työnhakijoita. Yksi suorahaun kulmakivistä on herätellä näiden piilevien ehdokkaiden mielenkiinto avoinna olevaan tehtävään.

 

R

Research-konsultti: Research-konsultti eli taustatutkija on suorahakutiimin jäsen, joka tukee suorahakukonsultteja etenkin prosessin alkuvaiheessa. Researcher kartoittaa markkinoilta potentiaaliset toimialat ja organisaatiot ja tekee potentiaalisten ehdokkaiden alkukartoituksen, on mukana tekemässä tehtäväkohtaista määritystä, muodostaa Long Listin, suorittaa usein suorahaun ensimmäisten vaiheiden puhelinhaastattelut, osallistuu prosessin aikana tapaamisiin toimeksiantajan kanssa ja auttaa konsultteja päätöksenteossa.

 

S

Strategiamuutos: Paitsi yksittäisten tehtävien täyttämiseen, suorahakua voi ja kannattaa hyödyntää myös strategiamuutoksissa, joita halutaan kirkastaa uudella johtajanimityksellä.

 

T

Toimialaosaaminen: Valitessa suorahaun kumppania kannattaa kiinnittää huomiota kumppanin toimialaosaamiseen. Vahva tausta saman markkinan rekrytoinneista lupaa hyvää parhaimpien osaajien löytämiseksi.

 

U

Uravalmentaja: Suorahakukonsultti on parhaimmillaan suorahakuprosessiin mukaan lähtevän ehdokkaan uravalmentaja, joka auttaa ehdokasta näkemään potentiaaliaan pidemmälle. Vaikka ehdokas ei etenisi juuri kyseisessä hakuprosessissa, on suhde suorahakukonsulttiin kuitenkin syntynyt tulevaisuuden uratavoitteiden ajamiseksi.

 

V

Verkostot: Suorahakukonsultilla tulee olla laaja potentiaalisten ehdokkaiden verkosto sekä kykyä hyödyntää toimeksiannon kannalta soveltuvia verkostoja parhaan ehdokkaan löytämiseksi.

 

X

X Factor: Joissakin rooleissa etsitään niin spesifiä persoonaa, että henkilöllä täytyy olla tietty X Factor -piirre, jota on usein haastavaa kuvailla sanoin. Näissä keskusteluissa on ensiarvoisen tärkeää, että toimeksiantavan rekrytoijan ja suorahakutiimin “X Factor -mittarit” onnistutaan kalibroimaan samalle tasolle täsmällisellä kysymyksenasettelulla ja sparrailulla projektin alkuvaiheessa.

 

Y

Y-sukupolvi: Y-sukupolvi tarkoittaa vuosina 1980-1995 syntyneitä henkilöitä. Y-sukupolvi muodostaa jo lähes kolmanneksen työikäisestä väestöstä. Y-sukupolvi on geneerisesti sitoutuneempaa omaan urakehitykseensä ja työpaikkojen “kuluttamiseen” kuin edeltäjänsä. Tämä on syytä huomioida myös suorahaussa – aniharva Y-sukupolven edustaja ajattelee astuvansa viimeiseen työpaikkaansa tullessaan valituksi avainpaikoille.

 

Z

Z-sukupolvi: Z-sukupolveksi kutsutaan 90-luvun puolivälin jälkeen syntyneitä diginatiiveja, jotka vuoteen 2020 mennessä muodostavat jo neljänneksen työvoimasta. Koska automaatio korvaa tulevaisuudessa noin puolet nykyisistä työtehtävistä joko osittain tai kokonaan, elämme maailmassa, jossa 65 prosenttia Z-sukupolven työtehtävistä ei vielä ole edes tiedossamme.

 

 

Minkälaisissa tilanteissa suorahakua kannattaa käyttää? Kuinka headhunter voi auttaa löytämään markkinan parhaat osaajat? 

 

Tutustu lähemmin suorahakupalveluun

 

Lue lisää aiheesta:

Mitä on suorahaku?

► Headhunter eli suorahakukonsultti löytää markkinan parhaat osaajat

► Miten headhunter toimii?

 Suunnitteletko johdon suorahakua? Hyödynnä muistilistaa!

 Suorahaku – salatiedettä vai prosessijohtamista ja psykologiaa?

Suorahaku toimii myös strategisena työkaluna

 

 


Experis

Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.