Jotta Suomen kilpailukyky ja kasvu pysytään takaamaan, tarvitaan toimivat työmarkkinat. Ja jotta työmarkkinat toimivat, täytyy hallita oikeat keinot osaavan työvoiman tarjoamiseen yrityksille oikea-aikaisesti ja oikealla osaamistasolla.

Yksityisten ja julkisten työllisyyspalveluiden yhdistämisellä on saatu useissa maissa aikaan erinomaisia tuloksia. Olisiko aika edetä asiassa myös Suomessa?

Myös Suomessa on jo osana hallituksen ajamaa kasvupalvelu-uudistusta käynnistetty pilottihankkeita, joissa haetaan kokemuksia julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistoiminnasta. Pilotit ovatkin hyvä keino määrittää uutta suuntaa julkisen ja yksityisen työnvälityksen palvelujen yhdistämiseksi.

 

Ketteryyttä ja reagointikykyä

 Yksityiset yritykset tuovat työllisyyspalveluihin selkeää lisäarvoa, jolla voidaan taata sekä yhteiskunnan ja yritysten kilpailukyky että yksilöiden menestyminen. Yksityisen puolen osaaminen tuo kasvupalveluihin sekä muuttuvilla työmarkkinoilla tarvittavaa ketteryyttä että vahvat verkostot työnantajapuoleen. Työelämän muutosnopeuden kasvaessa tarvitaan yhä kipeämmin ketteriä ja innovatiivisia palveluntuotantomalleja hoitamaan myös työllisyyspalveluja. Nopeaa reagointikykyä vaaditaan, jotta tulevaisuudessakin pystytään yhdistämään oikeat osaajat oikeisiin työtehtäviin.

Ketteryys tarkoittaa myös jatkuvaa osaamisen kehittämistä, joka on itsestään selvää globaaleilla markkinoilla toimiville yksityisille yrityksille.

 

Vahvat verkostot ja digitaalisten palvelujen kehitystyö

Yksityisen työnvälityksen toimijoilla on jo valmiiksi olemassa vahvat verkostot työnantajiin. Alan toimijoilla on myös vahva ymmärrys sitä, millaista osaamista työelämässä tarvitaan. Tämän kompetenssin avulla voidaan entistä paremmin ennakoida tulevaisuuden työelämän tarpeita ja valmistautua niihin tarpeeksi varhain.

Lisäksi yksityiset yritykset investoivat ja kehittävät digitaalisia palvelujaan, joiden kautta tuodaan uusia ratkaisuja myös työmarkkinoille.

On hyvin perusteltua väittää, että yksityisillä palveluyrityksillä on osaamista, joka takaa erinomaiset kyvyt ja toimintamallit palvella niin yrityksiä kuin yksilöitä työmarkkinoilla. Yritykset tekevät sen myös kustannustehokkaasti ja ovat näin osana kaventamassa työllistämiskustannuksia.

 

 Toimivilla työmarkkinoilla vahva vaikutus yksilöön, yrityksiin ja yhteiskuntaan

Se, että Suomen työmarkkinat toimivat, on ensiarvoisen tärkeää. Se on merkityksellistä niin yksilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnan menestymisessä globaalissa toimintaympäristössä.

Kasvupalvelu-uudistus on osa maakuntauudistusta. Ne kytkeytyvätkin vahvasti toisiinsa.

Toimivilla työmarkkinoilla on suuri merkitys myös paljon puhutun sote-puolen kustannuksiin. Merkityksellisellä työllä, jossa ihminen viihtyy, on suora vaikutus esimerkiksi syrjäytymisen, sairastumisen ja terveysongelmien ehkäisyyn ja samalla sosiaali- ja terveyspuolen kustannuksiin. 

 

Uudistustyölle toivotaan jatkoa

Toki kasvupalvelu-uudistus vaatii onnistuakseen myös riittävää rahoitusta. Onkin tärkeä, että myös tulevaisuudessa taataan riittävät varat kokonaisuuden eteenpäin kehittämiseen.  Uudistus on tärkeä myös työnhakijoiden eriarvoistumisen näkökulmasta.

Uskon, että hallituksen kasvupalvelu-uudistuksen avulla pystyttäisiin tuottamaan juuri sellaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joilla vastattaisiin aidosti työmarkkinoiden muutoksiin ja turvattaisiin osaavan työvoiman saatavuus. Tämän vuoksi uudistustyötä on jatkettava ja uudenlaisia yhteistyömalleja kehitettävä myös eduskuntavaalien jälkeen.

 

AIEMMAT KIRJOITUKSENI VOIT LUKEA TÄÄLTÄ:

 Miksi nyt kannattaa keskittyä työelämätaitoihin?

 Innovatiivinen kulttuuri on menestyksen edellytys – mutta miten sellainen luodaan?

5 matalan kynnyksen ratkaisua osaajapulaan

Täytyykö työn merkityksellisyyttä johtaa?

Jos tulevaisuudessa jokainen johtaa itse itseään, mihin johtajia enää tarvitaan?

Ronkelin rekrytoijan perisynti: toimialaosaamisen palvominen

Johtaminen C-tasolta D-tasolle: vaihdetaanko “vanhat” johtajat diginatiiveihin?

Työtä halutaan tehdä entistä joustavammin - pysyvätkö yritykset mukana kehityksessä?

Nuorten työllistymiseen liittyy paljon “kaikenlaista”. Miten heitä voitaisiin tukea, ja miksi se on tärkeää?

► Total Talent Management on keskitettyä osaamisen hallintaa — mutta miksi sen pitäisi kiinnostaa?


Matti Kariola | Managing Director, ManpowerGroup

Matti Kariola | Managing Director, ManpowerGroup

Matti Kariola on ManpowerGroupin toimitusjohtaja. CEO blog -blogisarjassa hän ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin liittyen työmarkkinoihin, osaamisen vallankumoukseen sekä työelämän megatrendeihin.

matti.kariola@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.