Yritykset ja organisaatiot siirtyvät kohti joustavampia ja ketterämpiä toimintatapoja, mikä vaikuttaa myös työntekijöiden osaamisvaatimuksiin. Yhteistyötaitojen, tehokkaan viestinnän ja muutosvalmiuden merkitys korostuu meidän kaikkien menestyksessä tulevaisuuden työelämässä. 

Keskustelu työelämästä on keskittynyt voimakkaasti muutokseen, ja tämä on positiivista. Muutos on totta, ja sen vaatimuksiin on sopeuduttava ja varauduttava. Toistaiseksi keskustelu on enimmäkseen pyörinyt osaajapulan ympärillä, ja on pohdittu, miten yritykset voivat varmistaa tarvittavan osaamisen saatavuuden.

 

Pehmeitä taitoja arvostetaan


Keskiössä tulisi kuitenkin olla ihminen. Yritysten menestyksekäs muutos lähtee liikkeelle ihmisestä. Miten jokainen meistä voi kehittää uraansa muuttuvassa työympäristössä? Mitä odotuksia meihin kohdistuu, ja miten voi säilyttää oman arvonsa muuttuvilla työmarkkinoilla? Nämä ovat keskeisiä menestyksen avaimia.

Ammatillisen kehittymisen näkökulmasta substanssiosaaminen on edelleen tärkeää, mutta muuttuvassa työelämässä se ei enää yksin riitä.

Avainroolissa ovat työelämätaidot. Yhteistyötaitojen, tehokkaan viestinnän ja muutosvalmiuden merkitys nousee nyt keskiöön. Tulevaisuudessa urapolku koostuu erilaisista työsuhteista ja rooleista, joita vaihdetaan ja muokataan erilaisten projektien ja työvaiheiden mukaisesti. Tämän vuoksi juuri työelämätaidot ovat entistäkin tärkeämpiä. ManpowerGroupin julkaisemien työmarkkinatrendejä kartoittavien katsausten mukaan yritykset arvostavat erityisesti pehmeitä taitoja. Esimerkiksi vuonna 2023 28 prosenttia niistä yrityksistä, jotka aikovat laajentaa IT-henkilöstöään, pitää johtamis- ja vaikuttamistaitoja tärkeimpänä pehmeänä taitona.

Työelämätaidoissa keskiössä yksilön merkitys


On totta, että osa meistä ihmisistä on luontaisesti hyvä pehmeissä työelämätaidoissa, kun taas toisille ne saattavat tuottaa enemmän haasteita. Tämä voi johtaa osaamisen epätasaiseen jakautumiseen muuttuvissa organisaatioissa. Siksi on erityisen tärkeää tarjota opetusta, koulutusta ja tukea työelämätaitojen kehittämisessä, jotta jokainen työntekijä voi kasvattaa osaamistaan.

Vaikka yhteiskunnan ja organisaatioiden on tarjottava tukea näiden taitojen opettelussa, yksilöiden on otettava entistä suurempi vastuu omasta osaamisen kartuttamisesta. Erityisesti työelämätaitojen kehittämisessä jokaisen ihmisen rooli on merkittävä. Tämä johtuu siitä, että työelämätaidot ovat juuri niitä taitoja, jotka edellyttävät yksilön oma-aloitteisuutta ja halua kehittyä. Ne eivät ole ominaisuuksia, joita voi passiivisesti omaksua, vaan ne vaativat aktiivista pyrkimystä ja tahtoa muutokseen.

Jotta itsensä kehittäminen onnistuu, on ensisijaisen tärkeää tuntea itsensä ja arvioida nykytilansa objektiivisesti. Vain tämän itsetuntemuksen perusteella on mahdollista tehdä muutoksia ja parantaa omia taitojaan.

Toisaalta herää kysymys siitä, vaativatko työelämätaidot myös persoonallisuuden muokkaamista. Vastaus ei ole yksiselitteinen; tulevaisuudessakin tarvitaan monenlaisia persoonallisuuksia. Oma persoonallisuus säilyy, vaikka työelämätaitoja kehitettäisiinkin. Tämä voidaan rinnastaa joukkueurheiluun, jossa joukkueeseen kuuluu erilaisia, kyvykkäitä persoonallisuuksia, jotka tukevat toinen toisiaan ja toimivat yhdessä joukkueen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Kartoita omat työelämätaitosi


Työelämän joustavat ja muuttuvat rakenteet edellyttävät meiltä vahvoja työelämätaitoja, kuten kommunikaatio-osaamista, yhteistyötaitoja ja muutosvalmiutta. Erityisesti taito sopeutua muutoksiin, eli resilienssi, on avainasemassa. Oman muutoskyvykkyyden kehittäminen on olennaisen tärkeää, jotta tulevaisuuden työelämässä menestyy.

Samoin kuin minkä tahansa osa-alueen kehittämisessä, on ensin ymmärrettävä oma lähtötaso. Tämä pätee myös työelämätaitoihin. Voit aloittaa oman kehityspolkusi esimerkiksi suorittamalla ManpowerGroupin ja Hogan X:n kehittämän learnability-kyselyn. Kysely tarjoaa arvokasta tietoa oppimisprofiilistasi ja antaa suuntaviivoja oppimismotivaatiosi vahvistamiseen. 

Työnantajat etsivät enenevässä määrin oppimiskykyisiä työntekijöitä – niitä, jotka haluavat ja kykenevät kehittämään tarvittavia taitoja pysyäkseen ajan tasalla. Kun tunnistat oman oppimiskykysi, otat ensimmäisen askeleen kohti kehittymistä. Tämän jälkeen voit rakentaa osaamistasi ja menestyä entistä paremmin tulevaisuuden työelämässä.

ManpowerGroup® on johtava globaali henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja, joka auttaa organisaatioita uudistumaan nopeasti muuttuvassa työn maailmassa. Asiantuntijabrändimme Manpower®, Experis® ja Talent Solutions palvelevat hakijoita ja asiakkaita yli 75 maassa. Lue lisää: www.manpowergroup.fi.


Manpowergroup

Manpowergroup

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.