Asiantuntijoiden, päälliköiden ja johtajien haku ja rekrytointi käyvät kuumana. Yritykset ja organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa, mikä edellyttää nopeita päätöksiä ja tehokasta toimeenpanoa myös resursointitavoissa.

ManpowerGroupin tulevaisuuden työmuotoja käsitelleen tutkimuksen mukaan enemmistö nuorista sukupolvista on valmis harkitsemaan “seuraavan sukupolven työsuhdemuotoja” eli osa-aikaista tai tilapäistä työtä, alihankintaa, freelancetyötä tai vuokratyötä.

Mitä konsulttina tai asiantuntijana työskenteleminen sitten oikeastaan tarkoittaa, ja kuinka konsulttityösuhde eroaa suorasta työsuhteesta?

Omista kokemuksistaan meille kertoi automaatioinsinööri Teuvo Ruotsalainen, joka työskentelee teknisenä asiantuntijana sähkönsiirtoyritys Carunan palveluksessa.

Konsulttipalvelulla joustoa työtehtäviin

“Konsulttityöntekijän ja suorassa työsuhteessa työskentelevän arkipäivät eivät juurikaan eroa toisistaan, jos asiaa tarkastelee ulkoapäin. Uskoisin, että työni konsulttina näyttää ihan samalta kuin kenen tahansa sellaisenkin carunalaisen, joka työskentelee suorassa työsuhteessa”, Teuvo Ruotsalainen pohtii.

Ruotsalainen päätyi Experis IT:n konsultiksi, kun hän IT- ja tietoturvatehtävissä aiemmin työskennellessään huomasi tehtäviin sisältyvän entistä enemmän hallinnollista tekemistä. Hallinnollisten tehtävien hoitaminen oman työn rinnalla tuntui ylimääräiseltä kohinalta, joka häiritsi työntekoa turhan paljon.

“Konsulttina olen pystynyt vaikuttamaan itse siihen, minkälaisia työtehtäväni ovat. Monet hallinnolliset tehtävät, kuten laskujen hyväksyminen ja tarkastukset, ovat jääneet konsulttityösuhteen myötä pois. Tämä auttaa keskittymään niihin tehtäviin, joissa koen olevani omimmillani”, Ruotsalainen summaa.

Konsultit ja omat työntekijät samalla viivalla

Konsulttityösuhteessa henkilöstöpalveluyritys toimii työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Teuvo Ruotsalaisen tapauksessa hänen juridinen työnantajansa on henkilöstöyritys Experis IT, joka tarjoaa Teuvon osaamista Carunalle. Yhteistyö niin työnantajan kuin varsinaisen työskentelypaikankin kanssa on sujunut matkan varrella hienosti.

“Caruna on pitänyt todella hyvin huolta niin meistä konsulteista kuin suorassa työsuhteessa työskentelevistäkin – en ole huomannut kohtelussa minkäänlaista eroa”, Ruotsalainen kehuu.

Aiemmassa työssään suuressa, globaalissa IT-talossa Ruotsalainen koki ajoittain HR-osaston hyvin kaukaiseksi. Konsulttityösuhteessa työsuhdeasiat ovat hoituneet sujuvasti Experiksen vastuuhenkilöiden kanssa.

“Minua on helpottanut, kun työsopimusta ei ole tarvinnut neuvotella itse, vaan Experiksen vastuuhenkilöt ovat hoitaneet sen puolestani. Omat toiveeni on otettu aina hyvin huomioon, ja olemme räätälöineet yhteistyössä esimerkiksi omaan tilanteeseeni sopivan työaikakäytännön”, Ruotsalainen mainitsee.

Räätälöityjä työskentelymahdollisuuksia

Konsulttina työskenteleminen on tuonut Teuvo Ruotsalaisen arkeen toivottua joustavuutta:

“Kuljen tällä hetkellä töissä Espoossa kotoani Imatralta, koska tietoturvasyistä mahdollisuutta etätyöskentelyyn ei ole. Tätä varten kehitimme Experiksen ja Carunan kanssa uuden, minulle sopivan työskentelymallin jossa työviikkoni on joustava ja tuntiperusteinen,” Ruotsalainen kertoo.

“Teen usein pidempiä työpäiviä maanantaista keskiviikkoon, ja torstaisin saatan puolestaan lopettaa jo puolenpäivän tietämillä. Tämä helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä merkittävästi”, hän täsmentää.

Ruotsalaisen työsuhde on toteutettu tähän mennessä määräaikaisuuksina, joiden päättyessä on aina arvioitu uudelleen työvoiman tarve.

“Uskon, että tämä ratkaisu on joustavuudessaan hyväksi niin minulle kuin Carunallekin. Määräaikaisuusjaksojen päätteeksi molemmilla osapuolilla on mahdollisuus pohtia, kuinka jatketaan. Vakituiseen työsuhteeseen verrattuna minun on helpompi tehdä tarvittaessa nopeitakin liikkeitä työmarkkinoilla, kun taustalla ei ole vakituinen työsuhde pitkine irtisanomisaikoineen”, Ruotsalainen mainitsee.

Uusia mahdollisuuksia urapolulle

Ruotsalainen kiittelee konsulttityösuhteen vastanneen hänen omaan elämäntilanteeseensa tällä hetkellä hyvin. Konsulttityösuhde on tuonut myös uusia ajatuksia siitä, kuinka työelämässä voi kehittyä ja mitä jatkossa kannattaa tavoitella.

“Koen, että työsuhteeni on tässä muodossa varsin ketterä. Esimerkiksi perinteisempi työkierto on niin ikään hyvä malli, mutta olen huomannut, että siitäkin palataan helposti takaisin vanhoihin tehtäviin”, Ruotsalainen pohtii.

Ruotsalainen kehuu oppineensa työsuhteensa aikana paljon uutta. Yhtenä tärkeimmistä opeista hän mainitsee kuitenkin muutoksen omassa asenteessaan:

“Asenteeni työn tekemiseen on muuttunut konsulttina työskentelemisen myötä, ja näen nykyään enemmän uusia mahdollisuuksia siinä, kuinka omaa urapolkua voi rakentaa”, hän summaa.

 

Lue lisää tulevaisuuden työsuhdemuodoista


Anne Koivusaari | Liiketoimintajohtaja, Experis

Anne Koivusaari | Liiketoimintajohtaja, Experis

anne.koivusaari@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.