Investoimalla aikaa henkilöstön coachaamiseen johtaja luo jokaiselle yksilöllisen ja sitouttavan työntekijäkokemuksen. Paitsi että sitoutunut ja aidosti motivoitunut henkilöstö toimii tehokkaasti, on se myös menestyvän organisaation tärkein vahvuus.

Coachaava johtaminen on monelle käsitteenä tuttu, mutta mitä coachaava johtaja käytännössä tekee?

 • Luo edellytykset henkilöstön onnistumisille:
  Onnistumisen tunne sitouttaa ja innostaa. Siksi on tärkeää, ettei coachaava johtaja poista muilta haasteissa onnistumisen mahdollisuutta käskemällä tai neuvomalla. Coachaava johtaja antaa jokaiselle tilaa ja aikaa löytää oman polkunsa onneen, jotta voi pysyä siellä.

  -> Onnistumiset antavat potkua työhön ja innostavat, jolloin tehokkuus ja rohkeus innovoida kasvavat. Sitoutuminen ja innostus lisäävät myös henkilöstön pysyvyyttä ja avoimuutta kehitykselle.

 • Kannustaa henkilöstöä koko potentiaalinsa hyödyntämiseen:

Coachingissa puhutaan usein koko potentiaalin esille tuomisesta, eli sekä hiljaisen että ”äänekkään” tiedon tai salaisten ja tunnettujen kykyjen sanoittamisesta. Coachaava johtaja ottaa aikaa keskusteluille, joissa hän auttaa tunnistamaan yksilön taidot ja sen, miten niitä voidaan hyödyntää. Coachaavan johtamisen ansiosta kaikki kyvyt ovat aina henkilön ja organisaation käytettävissä kestävästi, eikä niitä aleta kartoittamaan vasta sitten, kun toimintaympäristö yllättää.

-> Organisaation pysyvä valmiuspotentiaali kasvaa ja kyky toimia muutoksissa vahvistuu, koska on aina yksi tai useampi osaaja, joka pystyy vastaamaan toimintaympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin ja jakamaan tarvittavaa tietoa. Toisin sanoen, kun pallot ovat ilmassa, organisaatiossa on aina joku, joka kykenee ottamaan kopin.

 • Vahvistaa ja kysyy:
  Coachaava johtaja on empaattinen ja inhimillinen, ihmisten johtaja. Omalla olemuksellaan coachaava johtaja vahvistaa olevansa läsnä vuorovaikutustilanteessa. Hän on avoin erilaisille näkemyksille ja kysyy lisää, jotta tehostaa muiden yksilöllistä ajatusprosessia sekä nopeuttaa tietä ratkaisuihin. Vahvistaminen ja kysyminen osoittavat, että keskustelukumppani on tilanteensa paras asiantuntija. Kysyminen osoittaa myös luottamusta asiantuntijuutta kohtaan, kun taas neuvominen on osoitus asiantuntijuuden oletetusta puutteesta. Kuitenkin myös asiantuntijoina me jokainen tarvitsemme joskus tukea. Coachaava johtaminen vastaa tähän tarpeeseen loistavasti vähentämättä asiantuntijuutemme ja ammattitaitomme arvoa.

  -> Jokainen saa tuntea itsensä arvokkaaksi ja ammattilaiseksi, mikä vähentää myös mahdollisia työpaikan sisäisiä skismoja ja sen sijaan vapauttaa aikaa innostavalle työlle. Kun johtajan ei tarvitse toimia sovittelijana, myös hänelle jää enemmän aikaa kestävyyttä vahvistaviin coachaaviin keskusteluihin.

 • Pitää vastuut siellä, minne ne kuuluvat:
  Coachaava johtaja ei ota omistajuutta muiden ongelmista eikä toimi ratkaisuautomaattina, vaan heittää pallon aina takaisin sille, jolle se kuuluu ja antaa jokaisen ratkaista omat ongelmansa heille sopivimmilla tavoilla.

  -> Usein tuntuu helpommalta ja nopeammalta itse hypätä apuun ja ratkaista sinulle esitetty ongelma. Jos kuitenkin käytät joka päivä muiden ongelmien ratkaisemiseen 10 minuuttia, käytät siihen lopulta vuodessa enemmän aikaa, kuin jos sijoittaisit kerran 30 minuuttia coachaavaan johtamiseen.

 • Saa erilaiset kyvyt innostumaan yhteisistä tavoitteista:
  Coachaava johtaja yhdistää erilaisuudet ja saa ne täydentämään toisiaan, jolloin organisaation riskienhallinta paranee ja laadunvarmistus tarkentuu. Coachaava johtaja keskustelee organisaation tavoitteista eri näkökulmista auttaakseen jokaista löytämään niistä itselleen merkitykselliset ja sitouttavat elementit. Sama tavoite voi merkitä eri yksilöille täysin eri asioita. Otetaan esimerkiksi paperin säästäminen: yksi säästää paperia säästääkseen rahaa, toinen säästääkseen luontoa, ja kolmas parantaakseen tietoturvaa digitaalisilla salasanoilla (neljäs ehkä siksi, ettei saa tulostinta toimimaan). Diversiteetin ansiosta yhteisen tavoitteen vaikutus on laaja-alaisempi.

  -> Coachaavassa organisaatiossa tiedostetaan, että jokainen motivoituu omalla tyylillään. Tämä diversiteetti luo myös vaikuttavammat tavoitteet.

Tyyli, joka sopii kaikille

Coachaava johtaminen takaa jokaiselle yksilöllisen johtamiskokemuksen yhdellä ja samalla johtamistyylillä. Tämä johtamistyylin johdonmukaisuus lisää psykologista turvallisuutta ja pysyvyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä. Johdonmukaisen coachaavan johtamisen mahdollistama yksilöllisyys myös puhuttelee jokaisen sisäistä motivaatiota, mikä on tärkeä tekijä sitouttamisessa ja motivoimisessa. Siksi coachaava johtaminen mahdollistaa organisaatioiden menestyksen tavalla, joka on sen ihmisille tehokas, merkityksellinen – ja kestävä.

Blogin on kirjoittanut Associate Certified Coach Anne Liljestrand

 

Tutustu lisää coachingin hyötyihin ja coachaavaan johtamiseen

Webinaarisarjamme tallenteet löydät täältä

 

Kannattaa myös tutustua Työelämän empatiataitojen oppaaseen.

 

 


Talent Solutions, ManpowerGroup

Talent Solutions, ManpowerGroup

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.