Empatiataidot työelämässä

Empatiataidot työelämässä

Lataa opas, joka kertoo, miten ja miksi organisaatioiden kannattaa pyrkiä empaattisen työkulttuurin luomiseen.

Empaattisen työkulttuurin aika on nyt

Tämä opas johdattaa sinut uuden ajan alkuun. Työn muutos kiihtyy, ja muutosvaiheissa kyky ymmärtää toisten ihmisten asemaa ja tunteita korostuu. Empatiakykyyn kannattaa panostaa. Oppaasta löydät runsaasti käytännön esimerkkejä empatiataitojen kehittämiseen.

Oppaan aiheita ovat muun muassa:

  • Johtajuus ja empatia työelämän supervoimana
  • Tuottavuus ja empaattinen johtaminen
  • Empatian merkitys psykologisesti turvallisen työympäristön rakentamisessa
  • Vuorovaikutustaitojen merkitys johtamisessa
  • Luovuuden lisääminen empatiataidoilla
  • IT-järjestelmät empatian tulkkina
  • Käytännön vinkit empatiataitojen kehittämiseen

Työelämän näkemyksiään oppaassa jakavat: 

Matti Kariola, Toimitusjohtaja, ManpowerGroup
Niina Majaniemi, Customer Success Account Manager, kirjailija, Microsoft
Henna Karjalainen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, ManpowerGroup
Leena Talvensaari, Head of Culture and People Operations, Avidly
Daniel Hietala, Business Unit Director, Experis Digital Workspace

Voit ladata oppaan täyttämällä oheisen lomakkeen!

Lataa materiaali

18 VINKKIÄ EMPATIATAITOJEN KEHITTÄMISEEN

Vaali erilaisuutta

Empaattisessa työyhteisössä erilaiset ihmiset työskentelevät yhdessä riippumatta kulttuuriin, sukupuoleen tai vaikkapa saavutettavuuteen liittyvistä eroista. Erilaisuuden näkeminen ja kokeminenkasvattaa empatiakykyä. Palkkaammeko tarpeeksi erilaisia ihmisiä? Keskustelevatko erilaiset ihmiset keskenään vai onko syntynyt siiloja?

Tunnista omat ja muiden motivaatiotekijät

Jos emme ymmärrä, mistä työtoverit tai itse innostumme, työstä puuttuu tehoa. Jaatko esimiehellesi,mikä sinua innostaa? Näetkö työtoverisi iloitsevan, jos hän pääsee projektiin, missä voi käyttää enemmänmarkkinointitaitoja?

Vaali luottamusta

Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun emme voi vastata toisen toiveisiin. Empaattisuus ei tarkoita alistumista. Päinvastoin empaattinen henkilö osaa tuoda myös huonoja uutisia niin, että luottamussäilyy. Oletko perustellut päätöksesi ja kiittänyt toista osapuolta tämän näkemyksistä, vaikket toimisi niiden mukaan?

Kunnioita muita, ole suora ja määrätietoinen

Mikäli ihminen kokee, ettei hänen mielipiteitään koskaan huomioida, hän kokee kunnioituksen puutetta. Kaikki haluavat tuntea itsensä arvostetuiksi. Riitatilanteissa voidaan olla eri mieltä – kunhan kunnioitetaan toisia ja hyväksytään päätös. Oletko antanut kaikkien esittää vastakkaiset mielipiteensä ja kuunnellut niitä lyttäämättä, vaikkei niitä otettaisikaan käytäntöön?

Muista ihmisten tasa-arvo

Tasa-arvo on empaattisen työkulttuurin perusta. Toki työroolit muodostavat työpaikan sisäisen hierarkian, mutta ihmisinä olemme kaikki tasaarvoisia. Pidänkö kaikkia yhtä arvokkaina ihmisinä? Annanko kaikille puheenvuoron?

Auta muita onnistumaan

Empaattiseen työyhteisöön ei kuulu tarpeeton sisäinen kilpailu. On syytä luoda konsensus siitä, miten yksilön menestys on hyvä asia myös muille. Juhlistammeko onnistumisia yhdessä vai pelkästään palkitsemalla yksilöitä? Miten olen tänään tukenut muita?

Salli kysymykset ja kysy itse

Usein uudet työntekijät eivät uskalla esittää kysymyksiä pelätessään, että heidät leimataan hitaiksi oppijoiksi. Toivota kysymykset tervetulleiksi. Kysele myös itse - näin pystyt tukemaan työtovereitasi paremmin ja opit, mikä heitä motivoi ja mitä he odottavat sinulta. Olenko kysynyt tänään, mitä kollegalle tai esimiehelle kuuluu?

Varmista, että työn tarkoitus ymmärretään

Sitoutuneisuus ja tuottavuus kärsii, jos työntekijät eivät ymmärrä, miksi he työtä tekevät. Ymmärtääkö tiimini, mikä on heidän roolinsa yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Tiedänkö minä, miten jokapäiväinen työni vaikuttaa tavoitteisiin?

Luo innovaation ilmapiiri

Älä naura huonoillekaan ideoille. Ei ole tarkoituksenmukaista ottaa kaikkia ideoita käytäntöön, mutta kaikki ideat pitää saada tuoda esille ja niitä pitää kuunnella. Näin säilyy mielikuva siitä, että ideat ovat tervetulleita, mikä lisää innovaatioita. Empatia lisää tutkimusten mukaan myös ideoiden jalostuskykyä. Uskallanko sanoa ”tyhmät” ideani ääneen? Mikä on reaktioni, kun joku avaa suunsa palaverissa ja ehdottaa jotain, mitä minä pidän typeränä?

Hallitse tunteesi

Pysähdy ja mieti, ennen kuin puhut. Älä toimi impulssien varassa. Tunteiden vallassa toimiminen on inhimillistä, mutta muista, että jos työelämässä toimitaan miettimättä, on toisen näkökulmaa vaikea ajatella. Olen kiihtynyt, joten on viisainta rauhoittua hetki sen sijaan, että kirjoitan napakan sähköpostin. Annoinko tänään tunteideni johtaa minua?

Kiinnitä huomiota sanattomaan viestintään

Etenkin etätyössä on hyvä muistaa, että sähköposteissa hymy tai äänenpaino ei välttämättä välity. Näkyykö viestistäni, että annan palautetta positiivisella asenteella? Laitanko usein BCC-kopioita viestiin, minkä vuoksi en voi olla avoin?

Älä luovu itsekunnioituksesta, muista oikea empaattisuustaso

Empaattisuus ei tarkoita, että ymmärrät kaikkia muita ja unohdat itsesi. Hyvään empatiataitoon tulisi olennaisesti kuulua terve itsekunnioitus. Unohdinko omat tarpeeni kuunnellessani muita? Olenko vaarassa olla yliempaattinen ja joutua tunnemyrskyyn valtaan, kun kuuntelen muiden murheita?

Hallitse vapauden ja vastuun tasapaino

Työyhteisössä jokaisen tulee hoitaa tehtävänsä vastuullisesti. Empaattinen työympäristö lisää vapauden tunnetta, kun ihmisiä kuunnellaan ja ymmärretään. Se vaatii vastuuta, ja jos tämä ei toteudu, on toimittava. Olen antanut tiimin jäsenelle jo kolme mahdollisuutta parantaa suoritustaan, lisäksi olen tukenut ja auttanut häntä. Olisiko jo aika tehdä tiukempia toimenpiteitä? Olenko arvostanut saamaani vapautta ja antanut työlle täyden panokseni?

Opi tunnistamaan ja välttämään ennakkoluuloja

Usein empatian puute johtuu ennakkoluuloistamme. Jos pienten lasten isä saapuu palaveriin myöhässä,saatamme ajatella: ”Hän on aina myöhässä lasten takia”. Tosiasiassa työtoverimme on voinut olla tärkeässä puhelussa asiakkaan kanssa. Ennakkoluuloilla on kauaskantoiset vaikutukset. Ne voivat vaikuttaa siihen, miten työtehtäviä jaetaan ja miten työssä jaksetaan. Oleta ihmisistä aina ensin parasta, ellei ole faktaan perustuvaa syytä olettaa muuta. En voi ymmärtää, miten hän on tuota mieltä – vai enkö tosiasiassa haluakaan ymmärtää? Milloin viimeksi tein omaan ennakkoluulooni perustuvan olettamuksen toisesta?

Opi muilta

Kun ymmärrämme muita, opimme heiltä samalla. Milloin olen viimeksi jutellut työtoverini kanssa rakentavan keskustelun, jossa opin jotain? Tiedänkö, mitä työtoverini tekee? Onko olemassa taito, jossa minulla olisi petrattavaa ja jossa työtoverini voisi opettaa minua?

Tunnista ihmisten erilaiset lähtökohdat ja taitotasot

Omien ennakkoluulojen tunnistaminen on olennaista. On muistettava, että meillä kaikilla on omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Jos suoriudun koulutuksesta ennätysajassa, mutta työtoverini ei suoriudu samaa vauhtia, pidänkö häntä laiskana? Työtoverini on jäänyt projektissaan jälkeen, olenko tuominnut vai tarjonnut apua?

Opettele kuuntelemaan

Kuunteleminen on empatian perustaito. Osallistuminen keskusteluun ja panoksen antaminen on tärkeää, mutta kuunteleminen on yhtä oleellista. Kaikkia on kuunneltava. Puhuvatko meillä all hands-palavereissa vain senior-tason ihmiset? Kun itse olen palaverissa, puhunko enemmän kuin kuuntelen?Puhunko toisten päälle?

Ohjaa, älä sanele

Johtamistyyli on muuttunut ja autoritäärinen johtajuus on vääjäämättä vanhentunutta. Nykyisin kaivataan mentorointia. Mikä on puhetyylini, kun annan tehtävänannon? Kun sovimme tehtävistä, annanko tekijälle mahdollisuuden kertoa omat ideansa tehtävän suhteen? Sanelenko vai sovimmeko yhdessä toimintatavasta?

WME_2022_mpg.fi

Vuonna 2022 ManpowerGroup valittiin 13. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle.