Pehmeiden taitojen merkitys työelämässä kasvoi tasaisesti jo ennen COVID-19-pandemiaa. Vaikka digitalisaatio tehostaa työtä, ihmisiä tarvitaan rooleissa, jotka tukevat automaatiota ja joissa pehmeät taidot ovat entistä tärkeämpiä. ManpowerGroupin globaalin tutkimuksen mukaan 38 % työnantajista kertoo edistävänsä automaatiota, pandemian seurauksena tai siitä huolimatta. Tämän kehityksen myötä pehmeiden taitojen tarve on moninkertaistunut, ja organisaatioiden tulee ketterästi löytää, kouluttaa, kehittää ja kasvattaa oikeanlaista osaamista. Automaatioon ja digitalisaatioon panostavista yrityksistä 86 % kertookin tarvitsevansa yhtä paljon tai enemmän osaajia kuin aikaisemmin.

Tutkimuksen mukaan pandemiasta seuraa kaksijakoinen kehityskulku: Osa toimialoista ja tehtävistä palautuu nopeammin ja paremmin – näitä ovat mm. kasvualat ja ne ihmiset, joilla on työmarkkinoiden kysytyintä osaamista. Monien ammattilaisten osaamista tulee sen sijaan uudistaa, tai se jää yhä kauemmas työmarkkinoiden tarpeista. Tällaista työtä, kuten esim. tietojen syöttämistä, löytyy mm. hallinnollisen työn parista.

Vuoteen 2025 mennessä työtehtävät jakaantuvat tasaisisesti ihmisille (50 %) ja koneille (50 %), ja 97 miljoonaa uutta työpaikkaa muodostuu tekoälyn, vihreän talouden ja hoivatalouden pariin.* Työelämässä alkaa siis uusi ajanjakso. Mitkä ovat tärkeimpiä pehmeitä taitoja, joita työnantajat tarvitsevat digiaikana?

Yhteistyö, viestintä ja tiimityöskentely

Nykyajan haasteet ovat monimutkaisia, mutta yhdistämällä ihmisten osaamista pystytään löytämään luovia ja innovatiivisia ratkaisuja. Pehmeiden taitojen avulla osaamme paremmin kohdata erilaisia ihmisiä eri sukupolvista ja erilaisista työympäristöistä ja tehdä sujuvasti yhteistyötä. Lisäksi työympäristön tullessa entistä moninaisemmaksi ja työnteon entistä joustavammaksi ovat vahvat viestintätaidot tärkeitä. Kun teemme yhteistyötä yli organisaatio-, hierarkia- ja tiimirajojen, saavutamme enemmän kuin kukin tahoillamme yhteensä ja voimme aidosti tuoda lisäarvoa.

Kriittinen ajattelu ja analyyttisyys

Tietokoneet hallinnoivat käsittämättömän suurta tietomäärää. Taulukot auttavat analysoimaan numeroita. Koneet automatisoivat vastauksia ja kertovat lopputulemia. Loppujen lopuksi tarvitaan kuitenkin ihmisiä – ihmisiä jotka katsovat kokonaiskuvaa, viestivät tehokkaasti, yhdistelevät tietoa, palautetta ja näkemyksiä ratkaisten näin ongelmia ja tehden järkeviä päätöksiä. Kun kaikki ei toimi aina prosessin mukaisesti, tarvitaan kykyä ajatella kokonaisvaltaisesti ja huomioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Johtajuus ja vaikuttaminen

Kun ympäristö on epävarma, organisaatiot tarvitsevat osaajia, jotka luovivat haasteiden läpi, motivoivat tiimejä ja saavat aikaan tuloksia. Siksi avoimuus, kestävyys ja optimismi ovat nykypäivän johtajien keskeisiä luonteenpiirteitä.

Automaatio luo uudenlaista työtä, jolloin tehokkaan tiimityöskentelyn ja yhteistyön merkitys kasvaa entisestään. Johtajilta edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja, jotta he pystyvät ohjaamaan ja motivoimaan tiimejä tuloksiin – myös muutoksen ja epävarmuuden keskellä.

Osaamisen vallankumous pakottaa meitä kehittämään osaamistamme kasvattamalla sitä nykytehtävässä vaaditulle tasolle (upskill) tai opettelemalla uusia taitoja täysin uutta työtehtävää varten (reskill). Organisaatioiden kehittyessä ja digitalisoituessa nopeasti tarvitaan oikeanlaista pehmeää osaamista, sillä juuri motivaatiota ja potentiaalia omaavat yksilöt pystyvät nostamaan myös nk. kovan osaamisensa uudelle tasolle: oppimaan uusia teknisiä taitoja tai hankkimaan uutta substanssiosaamista. Suurin haaste on kuitenkin ottaa kaikki ihmiset muutokseen mukaan niin, ettei kukaan jää siitä jälkeen.

Tutustu tarkemmin uuden Skills Revolution Reboot -raportin tuloksiin ja siihen, mitä työnantajien tulisi huomioida uuden tarvittavan osaamisen varmistamiseksi.

* The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum, October 2020.


Talent Solutions, ManpowerGroup

Talent Solutions, ManpowerGroup

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.