Digitalisaatio itsessään ei muuta tietotyötä, vaan ainoastaan mahdollistaa muutoksen. Varsinainen muutos syntyy vasta silloin, kun yritykset heräävät tarkastelemaan omia vakiintuneita toimintatapojaan ja rohkaistuvat tekemään uudenlaisia strategisia päätöksiä.

Näin ajattelevat Belinda Gerdt, Kati Hagros, Petteri Poutiainen, Suzana Drakulic ja 6 muuta huippuasiantuntijaa #Tietotyö2018-trendiraporttissamme.

Miten muutos sitten mahdollistetaan – ja miksi se on niin hankalaa?

Onnistunut muutos vaatii organisointia ja ongelmanratkaisua

Teknologian saatavuus on enää harvoin kynnyskysymys muutoksessa. Uusimmat teknologiat ovat usein helposti saatavilla, ja yritysten on vain löydettävä itselleen sopivat keinot hyödyntää niitä tehokkaasti.

Suurempi haaste on se, että muutokset aiheuttavat aina myös vastarintaa. Siksi suunnan ja suunnitelmien täytyy olla kristallinkirkkaina jokaisen tavoitelistalla, jotta muutokset saadaan jalkautettua tehokkaasti ja niistä täysi hyöty irti.

Haasteena ovat totutut työtavat ja muutosvastarinta. On helpompi jatkaa tutulla polulla kuin ravistella olemassa olevia rakenteita. Tarvitaan hallittua riskinottoa ja halua luoda uutta. Useassa organisaatiossa muutos tarkoittaa ennen kaikkea kulttuurin muuttamista.

– Belinda Gerdt, Microsoft Oy Western Europe HQ

Uusien teknologioiden käyttöönotto ei riitä, vaan myös teknologioiden myötä vanhentuvia prosesseja täytyy muuttaa. Vanhat prosessit on usein luotu palvelemaan täysin erilaista tekemistä, eikä uusia järjestelmiä kannata yrittää väkisin upottaa vanhaan muottiin. Ajattelu- ja toimintatapojen jatkuva muokkaaminen vaatii organisaatiolta paitsi rohkeutta tarttua asiaan, myös paljon luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Suurin haaste ei ole teknologia, vaan muutoksen kokonaisvaltainen johtaminen. Yrityksen on hyödynnettävä tietotyön digitalisaatiota monella eri tasolla: operatiivisella prosessien automatisoinnilla, taktisella uusien palveluiden kehittämisellä ja strategisella toimialan murroksella. Haaste on, miten organisaatio, roolit, kompetenssit, johtaminen ja kulttuuri sovitetaan näihin eri tasoilla ja aikajänteillä vaikuttaviin muutoksiin.

– Kati Hagros, Aalto-yliopisto

Muutos onnistuu, jos johto näyttää suuntaa ja viestii selkeästi

Onnistunut muutos vaatii paljon ennen kaikkea yrityksen johdolta, sillä ilman selkeää suuntaa ja hyvää esimerkkiä eivät työntekijätkään motivoidu muutokseen. Tapa, jolla teknologiat omaksutaan, näyttelee tässä suurta roolia. Johdon on osattava valita sopivat järjestelmät, jalkauttaa uudistukset järkevällä tavalla sekä ohjata käyttöönottoa tarkoituksenmukaisesti.

Työntekijöille on annettava ääni ja osattava myös kuunnella heitä. Tarvitaan johdon tuki, jotta herätään uusiin IT-ratkaisuihin ja työntekijöiden omien ideoiden kuunteluun. Yksittäisille työntekijöille on annettava valtaa kehittää ja hakea uusia inspiraatioita, pääsyä dataan ei saa tarpeettomasti rajoittaa.

– Petteri Poutiainen, Salesforce Suomi

Muutoksesta viestimistä ei saa unohtaa. Koko yritys hyötyy siitä, jos muutoksista ja uudistuksista viestitään avoimesti. Pohjimmillaan johdon tuki tarkoittaakin ymmärrystä, tukemista ja rohkaisua kohti uusia työskentelytapoja sekä sitä, että uusien työtapojen omaksumiseen ja käyttöön varataan tarpeeksi resursseja.

Vuorovaikutus, verkostoituminen ja tuloksen tekeminen ovat tietotyöläisen tekemisen keskiössä. Mahdollista työntekijöidesi kehittyminen omassa osaamisessaan sekä tue sinnikkäästi heidän motivaatiotaan ja innostustaan.

– Suzana Drakulic, Tieto Oyj

Mitä mieltä alan vaikuttajat ovat tietotyön tulevaisuudesta, haasteista sekä IT:n muuttuvasta roolista? #Tietotyö2018-trendiraportti kertoo:

Lataa #Tietotyö2018-raportti tästä


Tomi Peltonen | Delivery Lead, Experis Digital Workspace

Tomi Peltonen | Delivery Lead, Experis Digital Workspace

tomi.peltonen@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.