Robotit, automaatio ja keinoäly ovat herättäneet huolta tulevaisuuden työelämästä, mutta todellisuudessa tilanne voi olla toinen. Moderni teknologia – oli se sitten automaatiota, digitalisaatiota, koneoppimista, tekoälyä tai jotain muuta – on aiheuttanut pohdintaa mahdollisista työpaikkojen menetyksistä, mutta työpaikkojen täyttämiseen liittyykin suurempi haaste.

Tulevaisuuden työelämässä tekoäly ei ole keskeisin haaste

"Kone vastaan ihminen" -asetelma on ollut olemassa jo pitkään, mutta teknologian vaikutukset ovat toteutuneet ennustettua hitaammin. Uusien teknologisten ratkaisujen omaksuminen voi olla nopeaa, mutta pelot massatyöttömyydestä eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.

Keskittäkäämme huomiomme olennaiseen – tulevaisuuden työelämään. Vaikka robotit ja automaatio ottavat osan töistämme hoitaakseen, ne samalla synnyttävät uusia työpaikkoja. Tutkimusraporttimme mukaan suuri osa työnantajista aikoo itse asiassa lisätä henkilöstöään, ei vähentää sitä.

Ei tarvitse mennä kauas havaitakseen tämän muutoksen: Osaajapula vaivaa yhä voimakkaammin, ja monia avoimia työpaikkoja on vaikea täyttää. Syyt tähän ovat moninaiset – tarvittavaa osaamista ei ole tarjolla, työkokemus puuttuu, taidoissa on puutteita, työvoiman liikkuvuus on rajallista, väestörakenne luo haasteita, kasvukeskuksissa kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus on ongelma...lista voisi jatkua.

Ydinkysymys on, miten täytämme tulevaisuuden työpaikat. Ongelma ei ole robotit tai automaatio, vaan tarvittavan osaamisen varmistaminen. Siksi panokset ja toimenpiteet tulisi suunnata juuri tämän haasteen ratkaisemiseen.

Entä se varma muutos? Mitä muutoksia tulevaisuuden työelämässä tapahtuu?

Teknologiset edistysaskeleet vaikuttavat merkittävästi työpaikkojen määrään, mutta ennen kaikkea ne muuttavat suuren osan työtehtävistä ja niihin liittyvistä taidoista. Puhumme uudesta osaamisesta ja sen kasvavasta tarpeesta, vaikka tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksia kukaan ei pysty tarkasti määrittämään. Nykyään ja tulevaisuudessa tarvittavista työelämätaidoista ja -kyvyistä tehdään listoja, mutta yksittäisen esihenkilön on varmasti vaikea päätellä, mitä hän seuraavaksi omassa organisaatiossaan tarvitsee – vai jatketaanko samoja toimintatapoja vain hieman aiempaa tehokkaammin.

Vaikeuskerroin kasvaa, kun organisaation tulee suunnitella ja toteuttaa henkilöstön hankinta- ja osaamisstrategiaa, joka olisi toimiva myös tulevaisuudessa.

Toimiva työvoimastrategia muuttuu kuluttamisesta kehittämiseksi

Työnantajat joutuvat yhä useammin arvioimaan ja uudistamaan henkilöstö- ja osaamisstrategiaansa. Sen ehkä keskeisimpänä osana on nykyisestä henkilöstöstä huolehtiminen – ihmisten jatkuva kehittäminen ja tulevaisuudenkestäviksi valmentaminen.

Käytännössä tämän pitäisi tarkoittaa, että työnantajat siirtyvät nopeutetussa aikataulussa pois työvoiman kuluttamisesta, ja tilalle tulevat investoinnit osaamiskaarien kehittämiseen. Jokainen voi miettiä, tapahtuuko tämä olosuhteiden pakosta vai omasta vapaasta tahdosta.

"Tulevaisuuden työmarkkinoiden" vallitessa työnantajien on myös nähtävä enemmän vaivaa työvoiman houkuttelemiseksi. Tämä koskee erityisesti niitä huippuosaajia, joita jokainen työnantaja haluaa houkutella ja saada osaksi omaa organisaatiotaan.

Mistä lähteä liikkeelle tulevaisuuden työelämän osaamisen kehittämisessä?

Osaamisen elinkaari lyhenee, eikä maailmalla palkittu koulutusjärjestelmämme yksinään pysty tyydyttämään tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita, vaikka muutoksia tehtäisiin välittömästi. Osaamisen hankinnasta, kehittämisestä ja ylläpitämisestä on yhä suurempi vastuu työnantajilla. "Joku muu hoitakoon" -asenne on todellisuuden kieltämistä ja sivuuttaa itse ongelman.

Rajallisilla työmarkkinoilla on tärkeää varmistaa, että oman vastuualueen henkilöstön hankinta- ja osaamisstrategia on monipuolisesti suunniteltu kokonaisuus. Yhden ratkaisevan pyörän takertuminen voi aiheuttaa "koneen nykimistä", mutta matkan etenemisen ei pitäisi jäädä siihen.

Henkilöstönhankinta- ja osaamisstrategia

 

Miten työnantajat ratkaisevat osaamiseen liittyviä kapeikkoja? Mitä pitää miettiä uusiksi? Mitkä ovat askelmerkit toimivan strategian kehittämiseksi?

Näihin kysymyksiin löydät vastauksia tuoreista työmarkkinatrendejä käsittelevistä raporteistamme.

 

 

ManpowerGroup® on johtava globaali henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja, joka auttaa organisaatioita uudistumaan nopeasti muuttuvassa työn maailmassa. Asiantuntijabrändimme Manpower®, Experis® ja Talent Solutions palvelevat hakijoita ja asiakkaita yli 75 maassa. Lue lisää: www.manpowergroup.fi

 

Lue lisää aiheesta:

► Total Talent Management on keskitettyä osaamisen hallintaa — mutta miksi sen pitäisi kiinnostaa? 


Manpowergroup

Manpowergroup

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.