PING – sähköpostiini kilahtaa viesti asiakkaaltani. Meilissä lukee jotakin tämän suuntaista:

Meillä on tarve palkata pikaisesti kokenut henkilö johtamaan yrityksemme myyntitiimiä. Aloitus mielellään parin viikon sisällä. Hänellä tulee olla kokemusta vastaavan myyntitiimin vetämisestä. Milloin voitte esitellä sopivat kandidaatit?

Vastaan auttavani enemmän kuin mielelläni, mutta tarvitsisin kyllä lisätietoja. Voisimmeko sopia tapaamisen ja keskustella tarpeestanne ja tilanteestanne kasvotusten?

Asiakasta tämä varmasti hieman harmittaa – on kiire, sillä irtisanoutunut henkilö on lähdössä uusiin haasteisiin jo muutaman päivän kuluttua. Jonkun pitäisi ottaa homma haltuun.

Asiakkaan kiire on todellinen, mutta ei se rekrykonsultti mikään kaneja hatustaan vetelevä taikuri ole. Jotta kriittinen korvausrekrytointi olisi nopean lisäksi myös laadullisesti onnistunut, nyt kannattaa painaa jarrua. Konsultti tarvitsee onnistuakseen kunnollisen ymmärryksen tehtävän sisällöstä, osaamisvaatimuksista sekä yrityksen tilanteesta.

Näin autat rekrytointikonsulttia

Rekrytointi on yhteistyötä – sitä ei voi milloinkaan ulkoistaa täydellisesti. Miten asiakas sitten voisi valmistautua tukemaan konsulttia tämän työssä? Tässä viisi hyödyllistä neuvoa.

1. Tapaamisella ihmiset ja kulttuuri tutuiksi

Tapaaminen kasvotusten palkkaavan esimiehen kanssa kannattaa toteuttaa aina kun se on mahdollista. Näin konsultin on helpompi arvioida henkilökemioita. Mikäli kyseessä on esimiespositio, olisi hyödyllistä tavata myös mahdollisia tulevia alaisia sekä tiedustella heidän ajatuksiaan ja toiveitaan tulevan esimiehen suhteen.

Rekrytointikonsultti on työelämän Amor. Haettavan henkilön kovan osaamisen ja kompetenssin ohella on tärkeää haistella myös sitä, millainen työpersoona todennäköisesti sopisi parhaiten esimerkiksi rekrytoivan esimiehen johtamistyyliin ja muuhun organisaatioon. Tällaisen hiljaisen tiedon välittäminen ranskalaisin viivoin sähköpostitse on useimmiten vaillinaista. Rekrytointikonsultti osaa myös auttaa haettavan persoonan määrittelyssä täsmäkysymysten avulla.

2. Valmistaudu vastaamaan keskeisiin kysymyksiin

Profiilinmäärittelytapaamisessa konsultti kysyy monenlaisia kysymyksiä liittyen työtehtäviin, tavoitteisiin, sidosryhmiin, osaamisvaatimuksiin ja yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. Samassa yhteydessä keskustellaan mm. palkkabudjetista sekä muista tarjolla olevista etuuksista. Näihin kysymyksiin tulisi kyetä vastaamaan perustellusti.

Rekrytoivan esimiehen olisi myös hyvä valmistautua vastaamaan kysymykseen: miksi juuri meidän yritykseemme kannattaa tulla töihin? On myös tärkeää kertoa avoimesti mahdollisista haasteista yrityksessä. Mikäli haluat konsultin kysyvän ehdokkailta tiettyjä täsmäkysymyksiä esimerkiksi substanssiosaamisen testaamiseksi, on tärkeää miettiä näitä etukäteen.

3. Soveltuvuusarviointiin tolkkua valmistautumalla

Mikäli rekrytoiva esimies ja konsultti yhdessä näkevät jonkin soveltuvuusarvioinnin käyttämisen prosessissa hyvänä, on hyvä määritellä jo alkuvaiheessa, millaisia asioita soveltuvuusarvioinneilla halutaan varmistaa. Testaaminen testaamisen vuoksi ei palvele ketään.

Jos toimenkuvaan liittyvät ihannekompetenssit on valittu huolellisesti ja näitä testaava arviointimenetelmä löytyy, voi soveltuvuusarvioinnin tuominen mukaan prosessiin olla kullanarvoinen apu lopullisen valinnan tekemisessä. Soveltuvuusarvioinnista voi olla hyötyä myös myöhemmin – tulokset voivat antaa esimiehelle hyödyllistä tietoa siitä, millainen persoona on kyseessä ja miten hänen työtään kannattaisi johtaa.

4. Sitoudu prosessiin ja varaa aikaa kaikilta osallisilta

Perusteellisesti toteutettujen alkuvaiheiden jälkeen sovitaan aikataulu. On hyvä arvioida yhdessä realistisesti prosessin viemä aika. Palkkaavan esimiehen tulisi varata jo etukäteen aikoja kalenteristaan mahdollisille tuleville haastatteluille.

Jos haastatteluun osallistuu muita organisaation jäseniä, etukäteen suunnittelun tarve korostuu – emmehän halua menettää prosessin hitauden vuoksi hyviä kandidaatteja. Ehdokas saa myös hyvän kuvan prosessista, kun voimme jo ensimmäisessä haastattelussa pyytää häntä varaamaan omasta kalenteristaan tietyt ajat jatkohaastatteluiden varalta. Myös mahdollisten soveltuvuusarviointien purkukeskustelut on hyvä kalenteroida etukäteen – näin koko prosessilla on selkeä aikataulutus.

Hyvin aikataulutettu ja aikataulussa pysyvä rekrytointiprosessi selkeine vastuunjakoineen auttaa osaltaan muodostamaan positiivista työnantajamielikuvaa. Tämä ja hyvin hoidettu viestintä kertovat hakijoille, että yritys ja rekrytoiva esimies ovat todella sitoutuneita tähän rekrytointiin.

5. Älä unohda perehdytystä

Viimeisenä on hyvä vielä istahtaa hetkeksi alas ja keskustella uuden henkilön perehdytyssuunnitelmasta. Perehdytys on yksi tärkeimmistä rekrytoinnin vaiheista, ja tässä on hyvä tilaisuus haastaa konsulttia auttamaan valitun henkilön perehdytyssuunnitelman muodostamisessa.

Ammattitaitoinen rekrytointiyritys haluaa tukea asiakastaan rekrytoinnin onnistumisessa ja antaakin oma-aloitteisesti takuun tekemälleen työlle. Onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi rekrytointikumppani ottaa mielellään kantaa vielä tähänkin vaiheeseen.

On tärkeää, että työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tuoreella työntekijällä on tunne, että hän on tervetullut yritykseen ja että hänen tuloonsa on valmistauduttu. Tämä edesauttaa varmistamaan molemminpuolisen tyytyväisyyden työsuhteen solmimiseen ja minimoi riskin siitä, että jompikumpi osapuoli irtisanoisi sopimuksen koeajalla.

Lopuksi

Rekrytointi on aina yhteistyötä – kumppanuutta konsultin ja rekrytoivan esimiehen välillä. Konsultti tarvitsee kaiken tuen ja tiedon, jotta hän saisi aikaiseksi parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Konsultin ja asiakkaan yhteinen tavoite on löytää tehtävään paras mahdollinen hakija, luoda yhdessä hyvä hakijakokemus ja näin varmistaa onnistunut lopputulos.

Täältä löydät lisää luettavaa rekrytoinnista.

 

Mitä kaikkea rekrytointipalveluiden ostamisessa ja kumppanin valinnassa tulisi ottaa huomioon? Lataa Rekrytoinnin ostajan muistilista ja varmista tuloksellinen kumppanuus:

 New Call-to-action


Experis

Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.