Tietotyön muutos ei ole pelkästään yksilöiden asia, vaikka usein keskiössä ovat työntekijöiden haasteet, kuten työelämän muuttuvat osaamistarpeet. Muutos koskee kuitenkin yhtä lailla koko organisaatiota.

Kati Hagros, Aki Antman, Marjaana Toiminen ja 7 muuta huippuasiantuntijaa kertovat tuoreessa #Tietotyö2018-trendiraportissamme näkemyksensä siihen, miten organisaatioiden tulisi varautua muuttuvan tietotyön uusiin vaatimuksiin.

Tietotyö muuttuu – miten se vaikuttaa yrityksesi arkeen?

Tulevaisuuden tietotyössä korostuvat mm. syväosaaminen, työnteon aika-, paikka- ja teknologiariippumattomuus sekä yksilön aiempaa monisäikeisempi rooli usean eri tiimin jäsenenä. Yksilön näkökulmasta nämä muutokset tarkoittavat esimerkiksi sitä, että rutiininomaiset tehtävät vähenevät sekä kyky kiteyttää ja tulkita tietoa korostuu entisestään.

Työskentely muuttuu aiempaa verkostomaisemmaksi ja johtajuus tilannesidonnaisemmaksi. Verkostoimaisessa työyhteisössä oman osaamisen tarjoaminen laajemmalle on entistä helpompaa, samoin kuin tiedon ja osaamisen löytäminen.

Alan tieto, palvelut ja verkostot ovat globaalisti tietotyöläisen käytössä ja hyödynnettävissä. Toisaalta kasvava tiedon määrä ja robotisaatio synnyttävät uusia tarpeita ja työtehtäviä: hyviä kiteyttäjiä, tulkitsijoita ja sparraajia tarvitaan.

– Kati Hagros, Aalto-yliopisto

Nykyajan työntekijät arvostavat vapautta ja pitävät joustavaa työtapaa itsestään selvänä. Uudenlaisessa työympäristössä korostuvat paitsi omat mieltymykset esimerkiksi työn tekemisen paikan suhteen, myös itsensä ja oman työn johtamisen taidot.

Suurin tietotyön muutoksen haaste on ehdottomasti kulttuurin muuttaminen. Uusien työtapojen omaksuminen ja erityisesti vanhoista malleista luopuminen vaativat paljon työtä.

– Aki Antman, Sulava Oy

Tulevaisuuden työ vaatii organisaatiolta muuntautumiskykyä

Tietotyön digitalisoituminen vaatii paljon paitsi työntekijöiltä ja johtoportaalta, myös yritysten IT-tukitoiminnoilta. Palvelullistamisen merkitys korostuu. Jo palvelujen suunnitteluvaiheessa tulisi pohtia, miten tukipalveluilla voidaan aidosti vastata loppukäyttäjän tarpeisiin ja tuottaa arvoa organisaatiolle.

Harva tuskin suree sitä, että robotiikan odotetaan hoitavan tulevaisuudessa tylsät ja puuduttavat rutiinityöt. Mutta kuinka moni todella ymmärtää, että teknologinen muutos ei tapahdu itsestään?

Organisaatioiden haasteena on muokata bisnesmalleja, johtamista ja päätöksentekoa kohti digitaalista taloutta. Varsinkin suurilla organisaatioilla on paljon painolastia historiasta, eikä digitaalisen valmiuden rakentaminen tapahdu hetkessä. Mistä saadaan tarvittava rohkeus digiloikkaan ja varmuus muutoksen tarpeellisuudelle?

Aivotutkija Katri Saarikivi on hienosti huomauttanut, että työnteon tapamme ovat teollisesta maailmasta, kun taas todellisuutemme on digitaalinen. Ne eivät sovi yhteen.

– Marjaana Toiminen, MindMill Network Oy

Jos tyytyy odottamaan sitä, että robotit kuin taianomaisesti vapauttavat työntekijät toimistokuutioistaan, joutuu odottamaan aika pitkälle tulevaisuuteen. Innovaatioiden ja muutoksen tuomien hyötyjen saavuttaminen vaatii tietoisia päätöksiä, muutoksia ajatusmalleissa ja yrityskulttuurissa sekä aktiivista työtä uusien työn tekemisen tapojen saavuttamiseksi. Vastuu aktiivisesta muutoksen jalkauttamisesta on organisaatioilla itsellään.

Mitä mieltä alan vaikuttajat ovat tietotyön tulevaisuudesta, haasteista sekä IT:n muuttuvasta roolista? Lataa #Tietotyö2018-trendiraporttimme ja lue lisää!

Lataa #Tietotyö2018-raportti tästä


Veli-Matti Viitanen | Customer Service Manager, Proservia

Veli-Matti Viitanen | Customer Service Manager, Proservia

veli-matti.viitanen@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.