Mystinen, arvaamaton Z-sukupolvi. He hengittävät digiä ja maailma on internetin aktiivisen käytön myötä heille paljon pienempi kuin aiemmille sukupolville. Heidän elintapansa määrittävät myös heidän hakijakäyttäytymistään työnhaussa.  Mistä tavoitamme nuoret, joita haluamme houkutella kesätöihin?

Suurin osa potentiaalisista kesätyöntekijöistä on nuoria. Tavoittaakseen heidät työnantajan tulee ymmärtää missä he liikkuvat ja viettävät aikaansa. Tiedämme, että netti on heille päivittäinen ellei lähes tunnittainen ajanviettopaikka. Mutta missä he siellä ovat? Jotta voimme rajata kanavia tarkemmin, tulee meidän rajata myös kohderyhmää: kuinka kokeneita kesätyöntekijöitä halutaan vai riittääkö reipas asenne? Edellytetäänkö aiempaa kokemusta vastaavista työtehtävistä tai alalta vai taustaa opintojen puolesta? Tavoitellaanko jo valmistuneita osaajia vai haetaanko sitä ”hyvää tyyppiä”?

 

Kesärekrytoinnit kiinnostavat myös vanhempia

Sosiaalisen median kanavat ovat varmasti keskeinen osa markkinointikampanjaa. Kannattaa panostaa maksettuun ja kohdennettuun mainontaan ja miksei orgaaniseenkin tätä tukemaan. Tarkempi kohderyhmämäärittely auttaa määrittelemään myös oikeat sosiaalisen median kanavat. Instagram ja Snapchat ovat monen nuoren elämässä melkeinpä elinehtoja. Lisäksi he viettävät merkittävästi aikaa  YouTubessa ja TikTokissa.

Tapauskohtaisesti kannattaa myös miettiä LinkedIniä, mikäli tavoitellaan jo kokeneempia kesätyöntekijöitä toimihenkilö- tai asiantuntijatehtäviin.

Kun halutaan tavoittaa nuoret, on syytä laajentaa viestintää kattamaan myös heidän lähipiiriään, joka vaikuttaa merkittävästi heidän valintoihinsa ja käyttäytymiseensä. Kavereiden lisäksi nuoren vanhemmilla on yhä tärkeä rooli – myös kesätyönhaussa. Saman kamppiskonseptin ympärillä voi ja kannattaakin tavoitella nuorten lisäksi myös heidän vanhempiaan – eri kanavissa ja eri viestikulmalla toki. Näin ollen Facebookia ei kannata sivuuttaa kanavana, vaikka se ei  nuorten suosiossa enää olekaan. Äitien ja isien huomion saavutat myös digilehtien kautta.

Oppilaitoksiin kesätöiden ilosanomaa

Etenkin silloin, kun haluaa kohdentaa kesätyökampanjaa tietyille opiskelualoille, kannattaa muistaa oppilaitokset markkinointikanavana. Mitä syvällisempää mahdollinen oppilaitosyhteistyö kesärekrykauden ulkopuolella on, sitä luontevampaa on kampanjan käynnistyessä lähteä rummuttamaan kouluille myös kesätöiden ilosanomaa. Monella oppilaitoksella on omat rekrysivustonsa.

Lisäksi mainitsemisen arvioisia opiskelijoiden käyttämiä sovelluksia ovat esimerkiksi Tiitus ja Tuudo.

 

Kokonaisuus ratkaisee

Oikeiden kanavavalintojen lisäksi oleellista on tietenkin sisältö. Viestin pitää olla aito ja helposti lähestyttävä, sillä etenkin nuoret vastaanottavat arjessaan valtavan viestitulvan. Tästä syystä viestin toistuvuus on tärkeää.  Monikanavaisen markkinointikampanjan onkin hyvä koostua monipuolisesti somen lisäksi myös tarkkaan valikoiduista muista kanavista ja markkinoinnin keinoista. Tällaisia kanavia ja keinoja ovat esimerkiksi oppilaitoksiin kohdistuva viestintä tai näkyvyys rekrytapahtumissa  sekä perinteisemmät ilmoituskanavat, kuten Oikotie ja Monster, jotka tukevat viestiä.

Kun määrittelee kesärekryn markkinoinnin tavoittavuutta, kannattaa astua nuoren saappaisiin ja jututtaa vaikka oman tuttavapiirin lapsia: missä he viettävät aikaansa ja minkälaisen viestin he kokevat helpoimmaksi vastaanottaa?

Jos kaipaat apua kesärekrytointien tekemisessä:

LUE LISÄÄ PROJEKTIREKRYTOINTIPALVELUSTA

 

Lue lisää aiheesta

Kohti onnistuneita kesärekrytointeja

5 vinkkiä rekrytointimarkkinointiin »

Perehdytys osana rekrytointia »


Talent Solutions, ManpowerGroup

Talent Solutions, ManpowerGroup

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.