Organisaationsa IT-osaamiseen liittyviä aukkoja voi tilkitä monella eri tavalla: rekrytoimalla, resursoimalla määräaikaisia asiantuntijoita avukseen tai ulkoistamalla koko projektin. Tai tietenkin näitä keinoja yhdistämällä.

Oli toimintatapa mikä hyvänsä, useimmissa tapauksissa syntyy tarve valita kumppani ratkaisemaan IT-osaamiseen liittyvää puutetta.

Millaisilla kysymyksillä resursointihaasteensa kanssa painiva päättäjä voi arvioida kumppaniehdokkaiden soveltuvuutta omaan tarpeeseensa? Tässä kuusi keskeistä kysymystä valinnan tueksi.

1. Onko tarjolla yksi vai useampia ratkaisumalleja?

Eri palveluntarjoajilla on erilaisia malleja, joilla asiakasta voidaan auttaa rekrytointi- ja resursointiasioissa. Onko tarjolla rekrytointipalvelua, headhuntingia, konsultointipalveluita tai projektihenkilöiden resursointia? Entä onnistuuko alihankinta? Markkinoilla on paljon erinomaisia freelance-IT-osaajia, joita kumppanien kautta on mahdollista löytää erilaisiin osaamistarpeisiin.

Yhden toimintamallin tarjoajien kanssa kannattaa varmistaa, että tarjottu malli todella on itselle se paras lähestymistapa senhetkiseen resursointihaasteeseen.

2. Onko kumppanilla tunnettu brändi ja sopivat referenssit?

Kannattaa paneutua tarkemmin myös yrityksen aikaisempiin onnistumisiin. Minkä alan ja kokoluokan yrityksiä ehdokkaalla on jo asiakkainaan? Millaisiin toimeksiantoihin he ovat pystyneet vastaamaan menestyksekkäästi? Millainen brändi yrityksellä on, ja kuinka alan osaajat suhtautuvat siihen?

Kumppaniyrityksen maine vaikuttaa suoraan siihen, kuinka todennäköisesti he kykenevät houkuttelemaan avuksesi oikeanlaisia osaajia.

Millaisen ensivaikutelman itse sait kyseisestä yrityksestä? Se vastaa todennäköisesti melko hyvin vaikutelmaa, jonka myös potentiaaliset osaajat saavat.

3. Onko kumppanilla käytössään tarvittavat keinot, kanavat ja verkostot?

Pätevät IT-ammattilaiset ovat hyvin työllistettyjä eikä heidän houkuttelemiseksi riitä pelkkä napakasti laadittu ilmoitus. Tarvitaan myynti- ja markkinointitaitoja sekä mahdollisuuksia tarjota ura- ja kehityspolkuja, kiinnostavia projekteja ja kilpailukykyisiä etuja.

Kilpailu osaamisesta on kovaa, ja etenkin harvinaisempaa osaamista on vaikea löytää, saati sitten saada houkuteltua uuteen yritykseen tai toimeksiantoon. Mistä kanavista kumppaniehdokkaat etsivät osaajia? Kuinka paljon ja millaista osaamista heidän olemassa olevasta verkostostaan löytyy, ja miten sitä tavoitellaan? Onko tekijöitä mahdollista etsiä tarvittaessa myös kansainvälisesti?

Verkoston ja kanavien monipuolisuus ei itsessään vielä takaa oikeanlaisen osaamisen löytymistä. Kuinka yrityksessä reagoidaan esimerkiksi markkinoiden trendeihin ja ajankohtaisiin osaamistarpeisiin? Ovatko kumppanin verkosto, oma osaaminen ja kanavat riittävän ajankohtaisia myös tulevaisuudessa?

4. Onko kumppani luotettava ja saatko investoinnillesi takuun?

Luotettavuutta arvioitaessa luottoluokituksen tarkistaminen on yksi tapa selvittää yrityksen taloudellista tilaa. Luotettavuudesta kertoo myös toimitusvarmuus ja se, millaisen takuun yritys lupaa toteutukselle.

Monet IT-alan toimijat ja rekrytointiyritykset tarjoavat takuun projekteilleen. Moni myös tarjoaa mahdollisuutta vaihtaa konsulttia, mikäli asiakas ei ole tyytyväinen etenemiseen.

Rekrytointiyritykset tarjoavat yleensä muutaman kuukauden takuun myös suorarekrytoinneille. Mitä takuu koskee, kuinka pitkä takuuaika on ja millaisilla ehdoilla sitä tarjotaan?

Luotettava toimija on kiinnostunut toimintansa laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Kuinka mahdollinen kumppani varmistaa toimeksiantojen toteutuksen laadun ja jälkihoidon? Entä kuinka he varmistavat toimittamiensa resurssien luotettavuuden? Takaako yritys esimerkiksi sen, että kaikilla sen välittämillä työntekijöillä on työlupa? Erityisesti EU:n ulkopuolisen työvoiman työlupa-asioissa kannattaa olla tarkkana.

5. Löytyykö kumppanilta riittävästi toimiala- ja IT-osaamista?

Jos kumppaniehdokkaalta löytyy aikaisempaa kokemusta yrityksenne toimialalta, on heidän todennäköisesti helpompaa hahmottaa etsittävän resurssin osaamisen taso.

Toimialaosaamistakin oleellisempaa on ymmärrys siitä, millaiseen rooliin ja millaiseen projektiin resurssia etsitään. Tämän hahmottaakseen kumppanilla täytyy olla riittävästi näkemystä siitä, mitä erilaiset IT-roolit voivat pitää sisällään. Kykeneekö kumppani selvittämään kandidaatin todellisen substanssiosaamisen tason? Hyvä kumppani pystyy myös realistisesti arvioimaan, kuinka haastavaa kuhunkin rooliin on löytää tarvittavaa osaamista.

Kumppania valitessaan kannattaa miettiä resurssitarpeitaan myös pidemmällä tähtäimellä, ei keskittyä ainoastaan juuri pöydällä olevaan haasteeseen. Millaisia rooleja yrityksessänne mahdollisesti tulee avoimeksi lähitulevaisuudessa? Onko yritys erikoistunut juuri niihin rooleihin, joita te tarvitsette? Voisiko samaa kumppania hyödyntää myös tuleviin tarpeisiin sen sijaan, että hoidetaan ainoastaan akuutein alta pois?

6. Kuka hoitaa?

Rekrytointia tai resursointia kumppaniyrityksessä hoitaa yleensä nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii, että toimeksiantonne eri vaiheet tulevat hoidetuksi. Kannattaa siis kysyä, kuka yrityksessä vastaisi juuri teidän yrityksenne IT-resurssien hankinnasta ja toimii yhteyshenkilönä.

Entä millaiset taustaresurssit vastuuhenkilöllä on? Jos vastuuhenkilö on poissa, pysähtyykö toimeksiannon eteneminen? Selkeät prosessit ja vastuunjaot kertovat kokemuksesta ja ammattimaisuudesta. Kun perusasiat ovat kunnossa, voi kumppanisi keskittyä olennaiseen – sinun resursointihaasteiden ratkaisemiseen.

 

Tämä teksti on osa Johtajan pelastuspakkaus IT-osaamisen hankintaan -opastamme. Opas auttaa sinua löytämään sopivimmat tavat IT-resursoinnin haasteiden ratkaisemiseen sekä valitsemaan parhaan mahdollisen kumppanin avuksesi. Lataa täältä:

Koodarille hommia_opas_johtajalle


Experis

Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.