IT-osaamisen hankinta on haastavampaa kuin koskaan. Kilpailu osaajamarkkinoilla käy kiivaana.

Rekrytoinnin tuloksellisuutta voi tietenkin yrittää parantaa monella tavalla. Esimerkiksi työnantajamielikuva ratkaisee paljon, kun parhaat osaajat valitsevat itselleen mieluisinta työnantajaa kilpakosijoiden joukosta.

Rekrytoijan ammattitaidolla on myös merkittävä vaikutus. Mitä kiireellisempi ja haastavampi rekrytointi on kyseessä, sitä suuremmaksi kasvaa rekrytoijan työpanoksen merkitys kokonaisuudessa.

Miten me rekrytoinnin ammattilaiset sitten teemme työtämme ja varmistamme IT-rekrytointien tuloksellisuuden päivästä toiseen?

IT-alan rekrytointi on hektistä työtä. Asiakkaiden tarpeet syntyvät nopeasti, ja tilanteet muuttuvat vielä nopeammin. Kun saan rekrytointitoimeksiannon, on asiakkaalla usein jo kiire ja osaaja tai osaajat tulisi löytää heti.

Juuri tietynlaisen IT-ammattilaisen löytäminen juuri tietyllä hetkellä ei ole meillekään mikään helppo rasti. IT-projektien väliaikaisissa osaajatarpeissa kannattaakin usein pysyvän rekrytoinnin sijaan harkita tarvittavan osaamisen resursointia määräajaksi.

Rekrytoinnin ammattilaisen epäreilu kilpailuetu

Kun saan asiakkaalta pyynnön etsiä tietynlaista IT-osaamista, arvioin ensin mistä kanavista tekijää on järkevintä hakea. Pelkällä perinteisellä ilmoitteluhaulla päästään IT-alalla haluttuun tulokseen vain harvoin, varsinkin jos aikataulu on kiireinen ja profiili haastava. Projektiluontoisiin tarpeisiin osaajia hakiessani minulla on apunani perinteisempien rekrytointikanavien lisäksi sosiaalisen median kanavat, erityisesti Linkedin ja sen ammattikäyttöön tarkoitetut lisätoiminnot.  

Useimmat näistä kanavista ja niihin liittyvät työkalut ovat kuitenkin kaikkien halukkaiden tiedossa ja saatavilla. Mikä sitten todella erottaa rekrytoinnin ammattilaisen muista rekrytointeja tekevistä?

Tämä epäreilu kilpailuetu on verkosto.

Oma, alan ammattilaisista koostuva verkosto on usein IT-puolen rekrytoijalle se kaikkein tärkein apuväline. Hyvin rakennettu verkosto ruokkii itse itseään. Kun osaajille löytyy kauttamme sopivia toimeksiantoja tai uusia haasteita, ja meidät todetaan hyväksi kumppaniksi, verkosto kasvaa ja vahvistuu. Viidakkorumpu laulaa ja IT-osaajat kertovat meistä entisille kollegoilleen sekä muille alalla toimiville tuttavilleen. Parhaassa tapauksessa he jopa vinkkaavat meille sopivia osaajia, jos heillä itsellään ei juuri tarjottaessa ole esimerkiksi mahdollisuutta ottaa toimeksiantoa vastaan tai halua vaihtaa työpaikkaa.

Mitä laajempi verkosto ja mitä tiiviimmät suhteet verkostoonsa rekrytoijalla on, sitä helpommaksi hänen työnsä muuttuu. Kun verkostossa on riittävästi alan toimijoita jotka tekevät jatkuvaa kartoitusta, verkosto laajenee ja osaajien löytäminen juuri tarpeen syntyessä helpottuu ja nopeutuu.

Kokeneilla rekrytointikonsulteilla voikin olla koko joukko täsmäosaajia jo etukäteen kartoitettuna, vain sopivaa projektia tai rekrytoimeksiantoa odottamassa.

Verkostosta täytyy pitää huolta

Oli sitten kyseessä väliaikainen IT-osaajan tarve tai pysyvä rekrytointi, on rekrytoijan verkosto kantava voima tarvittavan osaamisen löytämiseksi.

Koska verkosto on minulle työssäni ensiarvoisen tärkeä, täytyy siitä pitää huolta. Paras tapa rakentaa verkostoaan on tietenkin olla asiakkailleen luotettava ja asiantunteva kumppani, joka saa tuloksia aikaan.

Mitä muuta rekrytoijan kannattaa tehdä oman työnsä helpottamiseksi?

Alan kehityksen kelkassa pysyminen on olennaista. Käymme alan tapahtumissa ja pyrimme tapaamaan yhteistyökumppaneitamme säännöllisesti. Seuraamme alan trendejä ja teemme ennakoivaa osaajien kartoitusta esimerkiksi Linkedinistä, asiakkaidemme todennäköisiä tulevia tarpeita ennakoiden.  

Kun meillä on syvällinen ymmärrys alasta sekä tarvittavan osaamisen nykytilasta ja tulevaisuudesta, osaamme antaa asiakkaillemme valistuneen näkemyksen: millaiselta markkinatilanne näyttää halutun osaamisen suhteen, ja miten vaatimuksia kannattaisi mahdollisesti muokata, jotta oikeanlainen osaaja löytyisi helpommin.

Teemme siis jatkuvaa taustatyötä pystyäksemme reagoimaan asiakkaidemme tarpeisiin tehokkaammin. Ja kun taustatyö on tehty hyvin, verkosto kunnossa sekä käytössä ovat oikeat kanavat ja menetelmät, on osaajien löytäminenkin helpompaa.

Millaisia ovat IT-osaamisen eri hankintatapojen variaatiot sekä niiden edut ja ominaispiirteet? Lataa oppaamme IT-osaamisen hankintaan täältä:

Koodarille hommia_opas_johtajalle


Experis

Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.