Osaamisen aikakausi: varmista valmiudet uusiin töihin ja taitoihin

Osaamisen aikakausi: varmista valmiudet uusiin töihin ja taitoihin

Tässä raportissa käsittelemme osaamisen vallankumouksen vaikutuksia liiketoimintaympäristöihin, liiketoimintamalleihin sekä työsuhteisiin.

Lataa materiaali veloituksetta täyttämällä oheinen lomake.

Työelämän murroksessa johdon on otettava enemmän vastuuta osaamisen kehittämisestä.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen vaatii jatkuvaa mukautumista ja oppimista. Työnantajan on tarjottava henkilöstölle riittävät mahdollisuudet ja kannustava tuki uuden oppimiselle. Kriittistä on myös auttaa henkilöstöä tunnistamaan, mitä uusia työrooleja lähitulevaisuudessa tarvitaan ja minkälaista osaamista ja taitoja ne edellyttävät.

Tässä raportissa käsittelemme osaamisen vallankumouksen vaikutuksia liiketoimintaympäristöihin, liiketoimintamalleihin sekä työsuhteisiin. Pohdimme myös mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Miten löytää teknologian, osaamisen ja riittävän ihmiskontaktin välinen tasapaino?

  • Minkälaiset liiketoimintamallit pärjäävät tulevaisuudessa ja miksi?

  • Mikä digitalisaation vaikutus oikeasti on ihmisiin ja heidän osaamiseensa?

Nyt on aika laajentaa näkemyksiään uuden työelämän suuntauksista ja miettiä, miten niihin vastataan omassa organisaatiossa. 

Lataa raportti veloituksetta täyttämällä lomake!

Lataa materiaali