Tietotyö digitalisoituu vauhdilla. Ehkä hieman yllättäen tulevaisuuden tärkeimmät työelämätaidot eivät kuitenkaan ole teknisiä. Tätä mieltä ovat ainakin Marjaana Toiminen, Suzana Drakulic, Nina Annila ja 7 muuta tietotyön huippuasiantuntijaa tuoreessa #Tietotyö2018-trendiraporttissamme.

Raporttiin haastateltujen asiantuntijoiden mukaan muuttuvassa työelämässä parhaiten pärjäävät tunneälykkäät ihmiset, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot. Mutta mihin kaikkeen näitä taitoja oikein tarvitaan?

Kohta kaikki työ on tietotyötä – uusia työelämätaitoja tarvitaan

Tietotyön muutos ei ole tulevaisuutta, vaan se tapahtuu juuri nyt – ja jokaisen meidän työarjessamme. Rajanvedot vanhenevat ja teknologiaa hyödynnetään jo nyt täysin eri tavalla kuin koskaan ennen. Tämä muutos tekee meistä kaikista ennemmin tai myöhemmin tietotyöntekijöitä.

Valtavia tekoälyharppauksia ei ehkä nähdä vuodessa tai kahdessa, mutta jo lähivuosina tullaan näkemään toistuvien prosessien automatisointia monessa työnkuvassa, vanhojen ammattien katoamista ja osaamisalueiden muutoksia. Vanhentuneiden työelämätaitojen tilalle tarvitaan siksi väistämättä uutta osaamista ja uudenlaista tietotaitoa.

Tietotyön tekijöiltä edellytetään uudenlaisia kompetensseja. Ongelmanratkaisutaidot, digitaaliset kyvykkyydet sekä kommunikointi- ja tiimityötaidot korostuvat.

– Marjaana Toiminen, MindMill Network Oy

Teknologian murros ei voi täysin korvata ihmistä

Monella alalla työn tekemisen aika ja paikka ovat jo toisarvoisia. Esimerkiksi hoitoalalla näin ei kuitenkaan vielä ole, eikä todennäköisesti aivan lähitulevaisuudessakaan. Automaatio ja tekoäly tehostavat työntekoa, mutta kaikkea ne eivät pysty korvaamaan: läsnäolevaa ihmistä ja kaikkia niitä kriittisiä elementtejä, jotka vain ihminen pystyy tuomaan mukanaan työpaikalle.

Kun teknologian merkitys kasvaa, korostuu samalla myös tietoturvan tärkeys. Se taas tuo mukanaan käytännön esteitä esimerkiksi sijainnin riippumattomuudelle. Jää nähtäväksi, miten voisimme parhaiten hyödyntää globaalia työvoimaa ja ottaa samalla huomioon tiukat tietoturvastandardit.

Edes täydellinen teknologiaratkaisu ei tuo lisäarvoa ilman käyttäjän eli ihmisen kykyä käsitellä ja hyödyntää saatavilla olevaa teknologiaa. Rutiinitoimintojen automatisointi, digitalisaatio ja teknologinen kehitys vaativat siksi lähitulevaisuudessa ihmisiltä myös uudenlaista ajattelutapaa.

Albert Einstein sanoi: "Koulutus ei ole tosiasioiden oppimista vaan mielen harjoittamista ajattelulle.” Uskon, että tietotyö muuttuu suuresti. Intohimo, sitkeys, ongelmanratkaisu, suhteiden rakentaminen, taitojen ja asenteiden yhteistoiminta ja viestintä ovat avainasemassa!

– Suzana Drakulic, Tieto Oyj

Työn muutoksessa pärjäävät tunneälykkäät työntekijät

Työelämän suurin muutos ei siis suinkaan ole teknologinen, vaan jotakin paljon arkisempaa – ja se on peräisin meistä ihmisistä.

Kyse on siitä, millaiset valmiudet meillä itsellämme on muuttua ja miten opetamme tulevia työelämäsukupolvia jatkuvan muutokseen soputuviksi tietotyöläisiksi, miten valmennamme heidät ongelmanratkaisijoiksi, yhteistyön rakentajiksi, vuorovaikutuksen ammattilaisiksi ja empaattisiksi työkavereiksi – ja ennen kaikkea, miten autamme heitä löytämään oman intohimonsa jatkuvasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa?

Tulevaisuuden työelämässä painotetaan erilaisia taitoja kuin aiemmin. Yksi tärkeimmistä taidoista tulee olemaan nimenomaan vuorovaikutusosaaminen. Menestyäkseen muuttuvassa työelämässä on osattava ilmaista itseään rohkeasti, oltava empaattinen ja hallittava sosiaaliset tilanteet vakaasti ja vahvasti.

Kukaan ei ole yksin mitään. Kukaan ei pysty hallitsemaan kaikkea tarvittavaa osaamista asioiden aikaansaamiseksi – ja vielä nopealla syklillä. Suomen tulee muuntua tämän osalta, meidän tulee painottaa teknologiaosaamisen lisäksi erityisesti sosiaalisia taitoja tulevaisuuden osaamisena.

– Nina Annila, Enfo Oyj

 

Miksi tunneäly ja muut uudet työelämätaidot ovat tärkeitä tulevaisuuden tietotyössä? Mitä mieltä eturivin vaikuttajat ovat tietotyön tulevaisuudesta, haasteista sekä IT:n muuttuvasta roolista? Lataa uusi #Tietotyö2018-trendiraporttimme täältä!

Lataa #Tietotyö2018-raportti tästä


Daniel Hietala | Business Unit Director, Proservia

Daniel Hietala | Business Unit Director, Proservia

daniel.hietala@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.