Kuten moni muukin ala nykypäivänä, myös taloushallinto on kokenut suuria muutoksia digitalisaation myötä. Digitalisaatiokaan ei kuitenkaan muuta sitä faktaa, että taitavia taloushallinnon osaajia ja heidän asiantuntemustaan tarvitaan edelleen lähes yrityksessä kuin yrityksessä.

Mikä erottaa taloushallinnon alalla jyvät akanoista, ja kuinka taitavan tekijän voisi tunnistaa jo rekrytointivaiheessa?

Pohdimme asiaa yhdessä Instru Optiikka Oy:n Head of Controllingin Merja Huikon kanssa.

Luova ja joustava ongelmanratkoja

Moderni taloushallinnon ammattilainen on monipuolinen osaaja, joka taitaa niin sisäisen kuin ulkoisenkin laskennan. Kokemus useista erityyppisistä organisaatioista, työtavoista ja työkaluista on ehdoton etu nykypäivän taloushallinnon ammattilaiselle.

Taitava taloushallinnon osaaja kykenee tarkastelemaan asioita kokonaisuuksina, niin sanotusta lintuperspektiivistä. Hän on luonteeltaan tarkka, muttei siitä huolimatta jumitu työssään liiaksi pelkkiin yksityiskohtiin, vaan hallitsee taloushallinnon ison kuvan kokonaisuudessaan ja ymmärtää, mikä on liiketoiminnan tavoitteiden kannalta kaikista tärkeintä.

Taloushallinnon asiantuntija työskentelee tyypillisesti paitsi numeroiden niin myös ihmisten kanssa, ja siksi joustava asenne on hänelle tärkeä. Vastapuolta ja hänen tarpeitaan tulee myös osata lukea, ja toisaalta omia ajatuksia myydä eteenpäin.

“Taitavalla taloushallinnon tekijällä on jatkuvasti kehitysorientoitunut mieli, joka ratkoo ongelmia ja vie yrityksen taloushallintoa liiketoiminnan strategian mukaisesti eteenpäin.”

Virpi Mäentaus

Esiintymistaidoille on kysyntää myös taloushallinnossa

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä taloushallinnon asiantuntijalle. Kyky lukea ihmisiä ja heidän tunteitaan on tärkeää, jotta tyypillisesti hyvin faktaperäisen viestin saa vietyä perille töksäyttämättä.

Etenkin suuremmat yritykset etsivät nykyään taloushallinnon ammattilaisia, jotka ovat esiintymistaitoisia ja proaktiivisia. Taloushallintoon onkin viime aikoina hakeutunut yhä enemmän ulospäinsuuntautuneita ammattilaisia.

Hyvien vuorovaikutustaitojen arvostus alalla on kasvanut entisestään, samalla kun työskentelykulttuuri on muokkaantunut modernimpaan, vuorovaikutteisempaan suuntaan. Taitavalta taloushallinnon osaajalta odotetaan hyviä sosiaalisia valmiuksia tehdä yhteistyötä niin kollegoidensa kuin yhteistyökumppaneidensakin kanssa.

Moderni taloushallinnon ammattilainen hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot myös kansainvälisessä ympäristössä. Hyvä kielitaito onkin usein kysytty ominaisuus nykypäivän taloushallinnon rekrytoinneissa.

“Ihmisiä oppii useimmiten lukemaan kokemuksen kautta. Toiset vaativat enemmän aikaa saman päätöksen tekemiseen, kun taas toisille riittää se, että “lyö luvut pöytään”. Tärkeintä taloushallinnon ammattilaiselle on se, että hän osaa tunnistaa nämä ominaispiirteet kollegoistaan ja yhteistyökumppaneistaan.”

Merja Huikko

Moderni taloushallinnon osaaja ei ole pelkkä Excel-guru

Taloushallinnon rekrytoinneissa ei enää korostu juuri tietty järjestelmäosaaminen, koska järjestelmät noudattavat tavallisesti samaa logiikkaa. Monessa yrityksessä on käytössä omat, räätälöidyt järjestelmät, joiden perustoiminnot ovat yleensä hyvin samanlaisia mutta käyttötavoissa voi olla eroavaisuuksia.

Excel on siitä huolimatta edelleen monessa tapauksessa taloushallinnon ammattilaisen lähin työkaveri. Myös erilaisten myynnin analysoimisen työkalujen tärkeys korostuu moderneissa taloushallinnon ammattilaisen tehtävissä, jotta tietoa lukujen takana pystyy tarvittaessa kaivelemaan myös itse.

“Digitalisaation myötä järjestelmäosaaminen ja globaalius ovat kasvaneet osaksi taloushallintoa. Lähikollega saattaa olla vaikkapa Intiasta tai Puolasta. Tämän myötä tarvitaan uudenlaista osaamista, esimerkiksi järjestelmien implementointikokemusta tai vaikkapa IFRS-projektiosaamista.”

Virpi Mäentaus

Taitava taloushallinnon ammattilainen erottuu esimerkeillä

Jotta oma rekrytointi varmasti tähtää kohti taitavimman mahdollisen taloushallinnon asiantuntijan palkkaamista, kannattaa miettiä etukäteen ainakin muutama asia:

  • Minkälaista osaamista tarvitset nyt ja parin vuoden päästä?
  • Haluatko ottaa valmiin asiantuntijan vai henkilön, joka kasvaa tehtävään?
  • Millainen persoona sopii yritykseesi/tiimiisi?
  • Mitä tarjottavaa yritykselläsi on työntekijälle ja miten sitoutat hänet?
  • Onko sinulla aikaa valmistella tarpeeksi laadukasta rekrytointiprosessia? Jos aika on tiukilla, rekrytointiprosessi kannattaa tehdä yhdessä ammattilaisen kanssa.

Taitava taloushallinnon ammattilainen erottuu haastattelussa edukseen erityisesti konkreettisten esimerkkien kautta; mitä hän on tehnyt työssään aiemmin, miten ongelmat ovat ratkenneet ja mitä haasteita hän on urallaan kohdannut. Huolellisesti valmistautunut ja motivoitunut työnhakija erottuu edukseen ja usein tulokset kantavatkin pitkälle.

“On tärkeää järjestää oikeasti aikaa kasvokkain tapaamiselle kandidaatin kanssa. Videohaastatteluita käytetään nykyään todella paljon, mutta siinä on usein vaikea antaa parastaan – ihmisen persoona tulee yleensä parhaiten ilmi kasvotusten.”

Merja Huikko

Haastattele taloushallinnon asiantuntija oikeilla kysymyksillä

Hyvin suunniteltu ja toteutettu työhaastattelu on paras tapa selvittää, miten hyvin potentiaalinen taloushallinnon ammattilainen soveltuu tehtävään. Kun keskitytään työnkuvassa tarvittaviin ydinkompetensseihin ja rakennetaan haastattelurunko niiden perusteella, ollaan jo pitkällä.

Kokosimme avuksesi muistilistan siitä, mitä taloushallinnon ammattilaisen työhaastattelussa ainakin kannattaa kysyä, jotta kaikki kompetenssialueet otetaan huomioon. Lataa ilmainen muistilista rekrytointiprosessin tueksi klikkaamalla alta:

Lataa taloushallinnon asiantuntijan haastattelun muistilista


Virpi Mäentaus | Consultant Manager, Experis

Virpi Mäentaus | Consultant Manager, Experis

virpi.maentaus@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.