Digitaalisuus myllää kaikkia aloja ja yrityksiä, mutta itsestään ei yksikään organisaatio ota digiharppauksia. Tarvitaan konkreettisia tekoja. Ja siihen tarvitaan IT-osaamista ja -tekijöitä.

Tilanteet vaihtelevat. Joskus tekijä tarvitaan nopeasti lyhyeksi ajanjaksoksi, joskus taas tähtäin on pidemmällä. Ja välillä tarve tekijälle saattaa olla pysyvä, mutta oman organisaation vetovoima ei riitä houkuttelemaan tekijää työsuhteeseen. Silloin täytyy turvautua muihin vaihtoehtoihin.

Karkeasti vaihtoehtoja IT-osaamisen hankintaan on kolme:

  • kokopäiväisen työntekijän tai tiimin rekrytointi omille palkkalistoille
  • resursoinnin hyödyntäminen
  • ulkoistaminen projektina IT-yritykselle.

Miten nämä vaihtoehdot eroavat toisistaan, ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen?

Kokopäiväisen työntekijän tai tiimin rekrytointi

Kun tietynlaisen työvoiman tarve on pysyvää tai pitkäaikaista, kannattaa luonnollisesti harkita kokopäiväisen työntekijän tai jopa kokonaisen tiimin rekrytointia.

Useimmille organisaatioille kovien IT-osaajien rekrytointi on vetovoimahaaste. Tekijöitä on vähän, ja samoista osaajista kilpailevat trendikkäät, työnantajakuvastaan huolehtivat IT-talot. Harva tavallinen yritys kykenee tarjoamaan näille kunnianhimoisille moniosaajille riittävän mielenkiintoisia projekteja tai ammatillista kehittymistä ruokkivaa työyhteisöä.

Yrityksen ei välttämättä ole mm. ajankäytöllisesti mahdollista (tai järkevää) irrottaa henkilöä rekrytointiprojektiin. Hyvän rekrytointikumppanin ammattitaito, olemassa oleva kontaktiverkosto sekä onnistumiseen perustuva laskutusperuste säästävät avainhenkilöiden aikaa ja parantavat onnistumisen todennäköisyyttä.

Kokopäiväistä työntekijää tai tiimiä rekrytoitaessa on erittäin tärkeää saavuttaa luottamus rekrytointipartnerin kanssa. Perusteellinen tehtävän läpikäynti on onnistuneen rekrytoinnin perusta. Rekrytointikonsultin on myös tunnettava rekrytoivan yrityksen liiketoiminta ja kulttuuri, jotta hän kykenee uskottavasti ja houkuttelevasti kuvailemaan yrityksen ja tehtävän sisällön kandidaatille. Se on myös sopivien hakijoiden tunnistamisen edellytys.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

New Call-to-action

IT-resursoinnin hyödyntäminen

Kun yritys tarvitsee tilapäiseen tai määrittelemättömän pituiseen tarpeeseen lisää osaamista tai käsipareja, aina ei ole mahdollisuutta tai halua rekrytoida tekijöitä omille kirjoilleen. Silloin kannattaa kartoittaa IT-asiantuntijoita resursoivien yritysten tarjonta.

Vuokratyön määrä on kasvanut viime vuosina jatkuvasti. Vuokratyö-termiin aiemmin liitetty negatiivinen kaiku on saanut positiivisemman äänen niin henkilöstöpalvelualan omien toimenpiteiden ansiosta kuin myös työelämän muotojen ja vaihtoehtojen valikoiman kasvaessa.

Vuokratyöhön liitetty määräaikaisuuksien ketjutus muuttui pitkälti muutaman vuoden takaisessa lakimuutoksessa, jossa määräaikaisuuden perusteeksi ei enää kelvannut asiakasyrityksen määräaikainen tarve. Nykyään henkilöstöpalveluyritykset tekevätkin suurimman osan työsopimuksistaan toistaiseksi voimassa oleviksi.

Resursointi on asiakkaalle matalan riskin vaihtoehto tilanteissa, joissa tekijälle on työtä, mutta työn tarpeen kestosta ei ole vielä tarkkaa varmuutta. Projektityöntekijä voi paikata tuon tarpeen.

Jos aika näyttää henkilöstötarpeen muuttuvan pitempiaikaiseksi, on tehtävässä työskennellyt henkilö pystynyt antamaan työnäytteen osaamisestaan ja saanut mahdollisuuden osoittaa sopivuutensa työyhteisöön. Vuokratyö toimiikin varsinkin uransa alkutaipaleella olevien tapauksessa usein perinteisen rekrytoinnin koeaikana, jolloin kumppani on jakamassa uuden työntekijän hankintaan liittyviä riskejä.

Resursointimalli sopii erityisen hyvin tilanteisiin, jossa täytettävä positio on uusi, projektiluontoinen tai sijaisuus. Resursoinnin käyttöä kannattaa hyödyntää myös erilaisten ruuhkahuippujen tasaamisessa ja silloin, kun yritys tarvitsee väliaikaisesti osaamista, jota sillä ei itsellä ole.

Ulkoistaminen projektina alan konsulttiyritykselle

Suomalaiset, varsinkin keskisuuret yritykset, ovat tottuneet ostamaan IT-ratkaisuja projektitoimituksina.

Tämä on nähty helppona ratkaisuna. Toimittaja hoitaa kaiken alusta loppuun – workshoppaa ja speksaa, suunnittelee, toteuttaa, testaa, käyttöönottaa, kouluttaa ja ylläpitää toimittamansa IT-ratkaisun.

Ostaminen on teoriassa helppoa, mutta käytännössä tässä hankintamallissa on merkittäviä haasteita.

Toimittajalla on projektiriski, ja tämän riskin konkretisoituessa (kuten usein käy) riskin vaikutukset heijastuvat aina asiakkaan bisnekseen. Ketterät menetelmät pienentävät tätä riskiä, mutta näilläkin malleilla toteutetun IT-projektin keskeiset parametrit – aikataulu, budjetti sekä toimituksen sisältö – saattavat muuttua.

Toisaalta projektihankinta on perusteltua sellaisissa projekteissa, joissa henkilötyön osuus on vähäinen. Tällaisia ovat mm. tietyt CRM-käyttöönotot sekä pilvipalveluiden ja muiden valmisohjelmistojen käyttöönotot, joissa 80 % ominaisuuksista saattaa olla olemassa jo käyttöönoton alkaessa.

Kun kyse on IT-projektista, jossa kustomoinnin eli ihmistyön osuus on suurempi kuin 40 %, “hankitaan projekti, ostetaan henkilöresurssit” -tyyppisestä mallista tulee järkevä vaihtoehto. Tällainen projekti kannattaa ulkoistaa kumppanille, joka kykenee toimittamaan monipuolista IT-osaamista jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Hyvällä kumppanilla on laaja verkosto erilaisia tekijöitä, joista se voi auttaa valitsemaan kulloiseenkin tarpeeseen sopivimmat osaajat.

Projektin johtaminen on syytä pitää yrityksellä itsellään. Koska IT-projektin aikana speksit muuttuvat nopeasti, on kumppanin osaamisen hankinta oltava joustavaa ja riittävän monipuolista. IT-osaamisen syvyyden ohella osaamisen laajuudella on merkitystä, oli kyse sitten IT-kumppaniyrityksen omasta henkilöstöstä tai kumppanin verkostojen kautta hankitusta osaamisesta.


Tämä teksti on osa Koodarille hommia - Johtajan pelastuspakkaus IT-osaamisen hankintaan -opastamme. Opas auttaa sinua löytämään sopivimmat tavat IT-resursoinnin haasteiden ratkaisemiseen sekä valitsemaan parhaan mahdollisen kumppanin avuksesi. Lataa täältä:

Koodarille hommia_opas_johtajalle


Petteri Paassola | Senior Resourcing Consultant, Experis IT

Petteri Paassola | Senior Resourcing Consultant, Experis IT

petteri.paassola@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.