Työmarkkinabarometri 2024 Q3 | ManpowerGroup

[ Barometrit ]

Työmarkkinabarometri: Työnantajien varovaisuus työllistämisaikeissa jatkuu heinä-syyskuulle

 

Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi heinä-syyskuulle 2024 on +22 prosenttiyksikköä.  Laskua edellisestä vuosineljänneksestä on 1 prosenttiyksikköä.  Suomen työnantajien työllistämisaikeet ovat jämähtäneet edellisen kvartaalin tasoille ollen kuitenkin vielä globaalin keskiarvon (+22) kanssa samassa linjassa. Tutkimuksen kysely on tehty huhtikuussa (1.-30.4.2024).  

Suomalaisten työnantajien varovaisuus työllistämisaikaisessa on seurausta epävarmuudesta, jossa taustalla huolet liittyen taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen.

 

”Työllistämisodotukset ovat hyvin linjassa Suomen talousennusteiden kanssa. Suomen talous supistuu myös kuluvana vuonna ja markkinoiden elpymiseen liittyy epävarmuutta. Toisaalta hidastuva inflaatio, odotukset korkojen laskusta sekä vientiteollisuuden parantuneet näkymät ennakoivat positiivista käännettä loppuvuoden aikana. Tämän takia yritysten työllistämisaikeet ovat säilyneet kohtuullisella tasolla sekä linjassa globaalin keskiarvon kanssa”, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela.

 

Parhaimmat työllistämisnäkymät ovat pankki-, rahoitus-, vakuutus ja kiinteistöalalla, jossa työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on +52 prosenttiyksikköä. Huolimatta talouden epävarmuudesta Suomen finanssisektori on vakaa.   

 

Alueellisessa tarkastelussa parhaimmat rekrytointinäkymät ovat Pohjois-Suomen alueella, jossa työllistämisaikeita kuvaava indeksi on +30 prosenttiyksikköä (+32). Itä-Suomen ennusteessa, -4 (-4), epävakaus jatkuu, alueen yrittäjien kärsiessä Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta. Alueelta ei toisaalta ole pystytty keräämään kyselyyn vastaajia samalla tavoin kuin muilta alueilta. Länsi-Suomen rekrytointiennuste on +18 (+25) ja Etelä-Suomen +23 (+22). Organisaatiokoon mukaan tarkasteltaessa yli 5 000 henkeä työllistävissä suuryrityksissä ollaan optimistisimpia.  

 

Työllistämisnäkymät* heinä-syyskuussa 2024 eri toimialoilla Suomessa: 

  • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +52 (+43) 
  • Kuljetus ja logistiikka +36 (+22) 
  • Teollisuus +26 (+24)  
  • Tietotekniikka +24 (+37)  
  • Energia-ala +23 (+9) 
  • Terveydenhuolto ja biotieteet +20 (+24)  
  • Kuluttajatuotteet ja -palvelut +15 (+12)  
  • Muu* +10 (+21)  
  • Viestintäpalvelut -15 (+17)  

 

*) Sisältää julkisen - ja järjestösektorin. Suluissa edellisen kvartaalin luku.  

 

Haastattelut tehtiin ajalla 1.-30.4.2024.    

Ladattavat materiaalit:


Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey)
ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin 40 385
työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 525 työnantajaa.   

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, mukaan lukien lausumat työvoiman kysynnästä tietyillä alueilla ja teollisuudenaloilla sekä taloudellisesta epävarmuudesta. Todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen. Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin Yhtiön Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Yhtiön 31.12.2023 päättyneen tilikauden vuosikertomuksen Risk Factors -osio, ja nämä tiedot on liitetty tähän viittauksen kautta. ManpowerGroup pidättäytyy päivittämästä mitään tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvan lausumaa, paitsi lain vaatimusten mukaisesti. 

Lisätietoja antaa:

Henna Karjalainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
henna.karjalainen@manpowergroup.fi
p. 050 575 9197