Työmarkkinabarometri 2024 Q2 | ManpowerGroup

[ Barometrit ]

Työmarkkinabarometri: Lisääntynyt epävarmuus on laskenut työllistämisodotuksia huhti-kesäkuulle

 

Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi huhti-kesäkuulle 2024 on +23 prosenttiyksikköä.  Laskua edellisestä vuosineljänneksestä on 5 prosenttiyksikköä.  Vaikka Suomen tulos on heikentynyt, se on yhä EMEA-alueen keskiarvoa korkeampi. Tutkimuksen kysely on tehty tammikuussa (2.-31.1.2024).  

 

Suomen laskeviin työllistämisnäkymiin on vaikuttanut Suomen talousennusteiden heikentyminen. Tilanteen ei odoteta helpottuvan lyhyellä aikavälillä ja kasvanut epävarmuus on johtanut työllistämisodotusten laskemiseen.  

 

”Suomea koskevat talousennusteet ovat heikentyneet odotusten mukaisesti. Viimeisimpien arvioiden mukaan Suomen talous supistuu hieman myös kuluvana vuonna. Erityisesti alkuvuodesta on odotettavissa vaikea, eikä merkkejä nopeasta elpymisestä ole näköpiirissä. Kasvanut epävarmuus heijastuu täten odotetusti Suomen työllistämisodotuksiin”, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela. 

 

Parhaimmat työllistämisnäkymät ovat pankki-, rahoitus-, vakuutus ja kiinteistöalalla, jossa työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on +43 prosenttiyksikköä. Huolimatta talouden epävarmuudesta Suomen finanssisektori on vakaa.  

 

Alueellisessa tarkastelussa parhaimmat rekrytointinäkymät ovat Pohjois-Suomen alueella, jossa työllistämisaikeita kuvaava indeksi on +34 prosenttiyksikköä (+31). Pohjois-Suomi on ainoa, jossa odotukset ovat kasvaneet. Itä-Suomen ennusteessa, -4 (+32), on epävakautta alueen yrittäjien kärsiessä Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta. Alueelta ei toisaalta ole pystytty keräämään kyselyyn vastaajia samalla tavoin kuin muilta alueilta. Organisaatiokoon mukaan tarkasteltaessa yli 5 000 henkeä työllistävissä suuryrityksissä ollaan optimistisimpia.  

 

Työllistämisnäkymät* huhti-kesäkuussa 2024 eri toimialoilla Suomessa: 

  • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +43 (+46)  
  • Tietotekniikka +37 (+47)   
  • Terveydenhuolto ja biotieteet +24 (0)   
  • Muu* +23 (+23)   
  • Teollisuus +21 (+21)   
  • Viestintäpalvelut +17 (+27)   
  • Kuluttajatuotteet ja -palvelut +13 (+20)   
  • Energia-ala +9 (+39)  
  • Kuljetus ja logistiikka 0 (+64)  

*) Sisältää julkisen - ja järjestösektorin. Suluissa edellisen kvartaalin luku.  

Haastattelut tehtiin ajalla 2.-31.1.2024.    

Katso täydelliset tulokset Q2 2024 ManpowerGroup Employment Outlook Survey -tutkimuksesta, mukaan lukien alue- ja maatiedot, osoitteessa https://go.manpowergroup.com/meos.    

 

Ladattavat materiaalit:


Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey)
ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin 40 385
työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 525 työnantajaa.   

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, mukaan lukien lausumat työvoiman kysynnästä tietyillä alueilla ja teollisuudenaloilla sekä taloudellisesta epävarmuudesta. Todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen. Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin Yhtiön Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Yhtiön 31.12.2022 päättyneen tilikauden vuosikertomuksen Risk Factors -osio, ja nämä tiedot on liitetty tähän viittauksen kautta. ManpowerGroup pidättäytyy päivittämästä mitään tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvan lausumaa, paitsi lain vaatimusten mukaisesti. 

Lisätietoja antaa:

Henna Karjalainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
henna.karjalainen@manpowergroup.fi
p. 050 575 9197