Työmarkkinabarometri 2024 Q1 | ManpowerGroup

[ Barometrit ]

Työmarkkinabarometri ja osaajapulatutkimus: positiiviset työllistämisaikeet samaan aikaan helpottavan osaajapulan kanssa

 

Synkistä talouden näkymistä huolimatta työnantajien työllistämisaikeet vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla eivät ole taantuneet negatiiviksi. Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi tammi-maaliskuulle 2024 on +29 prosenttiyksikköä. Laskua edelliseen kvartaaliin on 4 prosenttiyksikköä, mutta nousua 3 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

 

Samaan aikaan tehdyn osaajapulatutkimuksen mukaan suomalaisten työnantajien vaikeudet löytää tarvitsemaansa osaamista ovat helpottaneet. Uusimman tutkimuksen mukaan 58 %:lla on vaikeuksia löytää tarvitsemaansa osaamista. Edellisessä mittauksessa peräti 81 % työnantajista kertoi vaikeuksistaan löytää tarvittavaa osaamista. Globaalisti 75 % työnantajista raportoi osaajien löytämisen haasteista.

 

 • Parhaimmat työllistämisnäkymät* tammi-maaliskuussa 2024 ovat kuljetus- ja logistiikka-alalla, tietotekniikassa sekä pankki-, rahoitus- ja kiinteistöalalla. Maantieteellisesti kaikkialla Suomessa työllisyysnäkymät ovat lähes yhtä vahvat.
 
  • Kuljetus ja logistiikka +69 (+18) 
  • Tietotekniikka +47 (+48) 
  • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +46 (+42)
  • Energia-ala +39 (+40)
  • Viestintäpalvelut +27 (+29)
  • Muu +24 (+32)
  • Kuluttajatuotteet ja -palvelut +22 (+24) 
  • Teollisuus +19 (+22) 
  • Terveydenhuolto ja biotieteet 0 (+37)

 

 *Suluissa edellisen kvartaalin kausitasoitettu lukema. 

 

 • Eniten osaajapula on helpottunut Pohjois-Suomessa 49 % (75 %), sitten Etelä-Suomessa 58 % (83 %), kolmanneksi eniten Länsi-Suomessa 60 % (79 %) ja vähiten Itä-Suomessa 70 % (85 %). Suluissa edellisen mittauksen lukemat.
 • Eniten osaajapula on helpottunut kuljetus- ja logistiikka-alalla 53 % (92 %), viestintäpalveluissa 37 % (91 %) ja energia-alalla 57 % (79 %). Suluissa edellisen mittauksen lukemat.
 • Vähiten osaajapula on helpottunut pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla 60 % (66 %), kuluttajatuotteissa ja -palveluissa 64 % (77 %) sekä tietotekniikka-alalla 56 % (69 %). Suluissa edellisen mittauksen lukemat.
 • TOP 5 tehtäväalueet, joiden osaajista on pulaa: IT ja data, asiakaspalvelu, tekniikan ala, myynti ja markkinointi sekä valmistus.

”Suomen talouden on raportoitu olevan lievässä taantumassa. Kokonaisuutena työmarkkinat osoittavat merkkejä jäähdyttelystä työpaikkojen määrän vähetessä ja työnhakijoiden määrän kasvaessa. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa muutokset ovat nopeita ja tulevaa on haasteellista ennustaa, mikä selittänee osaltaan työnantajien tutkimuksen tekemisen aikana antamaa positiivista näkemystä.

 

Uusimmassa osaajapulatutkimuksessamme näkyvä työmarkkinan viilentyminen on luonut tilanteen, jossa työnantajille on tietyillä toimialoilla tarjolla osaajia helpommin kuin aikaisempina vuosina”, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela suomalaisten työnantajien rekrytointihalukkuuden taustalla vaikuttavia tekijöitä.

 

Haastattelut tehtiin ajalla 2.-30.10.2023 

 

Katso täydelliset tulokset Q1 2024 ManpowerGroup Employment Outlook Survey -tutkimuksesta, mukaan lukien alue- ja maatiedot, osoitteessa https://go.manpowergroup.com/meos 

 

Ladattavat materiaalit:

Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey) ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin 40 077 työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 525 työnantajaa. 

 

MapowerGroupin vuosittainen Talent Shortage -tutkimus toteutettiin työmarkkinabarometrikyselyn yhteydessä. Tutkimuksessa työnantajia pyydetään arvioimaan haasteita täyttää avoinna olevia tehtäviä, vaikeimmin täytettäviä tehtäväkokonaisuuksia sekä puutteita hakijoiden osaamisessa. Lisätietoja: manpowergroup.com/talent-shortage.