Työmarkkinabarometri 2023 Q4 | ManpowerGroup

[ Barometrit ]

Työnantajien loppuvuoden työllistämisaikeet positiiviset vielä heinäkuussa

Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi loka-joulukuulle 2023 on +33 prosenttiyksikköä. Nousua edellisestä kvartaalista on 10 prosenttiyksikköä ja 7 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Suomalaisten työnantajien optimismin takana siintävät kasvavat työllisyysnäkymät energia-alalla. Myös taloustilanteen helpottuminen vaikuttaa työnantajien loppuvuoden aikeisiin tutkimushaastattelujen tekohetkellä heinäkuussa. Olkiluoto3:n säännöllisen tuotannon alettua, sen odotetaan kattavan 14 prosenttia maamme sähkön kysynnästä. Lisäksi inflaation odotetaan jatkavan laskuaan Suomessa, laskettuaan 6,8 prosentista toukokuussa 6,3 prosenttiin kesäkuussa.

 

Suomen-työnantajien-työllistämisaikeet-loka-joulukuussa-2023_web

Kuva: Suomen työllistämisaikeita kuvaava kausitasoitettu indikaattori loka-joulukuulle on +33 %.

”Lisääntyneen optimismin taustalla vaikuttanee ajanhetken selvästi optimistisemmat talousennusteet. Kuitenkin samanaikaisesti osaajapula on edelleen työnantajille vakava haaste. Osaajapulatutkimuksemme mukaan Suomessa jopa 81% työnantajista ilmoittaa vaikeuksistaan löytää osaajia. Osaajien määrän vähentyessä työnantajat ovatkin alkaneet enenevässä määrin harkita rekrytoivansa työntekijöitä monipuolisemmista taustoista, eli inklusiivisuus on nousemassa tärkeään asemaan”, summeeraa ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela.

Parhaimmat työllisyysnäkyvät ovat tietotekniikassa, pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä energia-alalla. Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen työnantajien positiivisuus on kohentunut huomattavasti verrattuna edelliseen kvartaaliin.

Työllistämisnäkymät* loka-joulukuussa 2023 eri toimialoilla Suomessa:

 • Tietotekniikka +48 (+36)
 • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +42 (+33)
 • Energia-ala +40 (+7)
 • Terveydenhuolto ja biotieteet +37 (+24)
 • Viestintäpalvelut +29 (+4)
 • Teollisuus +26 (+25)
 • Kuluttajatuotteet ja -palvelut +24 (+23)
 • Kuljetus ja logistiikka +16 (+17)
 • Muu +32 (+21)
*Suluissa edellisen kvartaalin kausitasoitettu lukema.

 

Työllistämisnäkymät* loka-joulukuussa 2023 eri puolilla Suomea:

 • Pohjois-Suomi +42 (+22)
 • Etelä-Suomi +32 (+20)
 • Länsi-Suomi +31 (+24)
 • Itä-Suomi +28 (+19)

*Kausitasoitetut luvut. Suluissa edellisen kvartaalin lukema.

 

Haastattelut tehtiin ajalla 1-31.7.2023.

 

Katso täydelliset tulokset Q4 ManpowerGroup Employment Outlook Survey -tutkimuksesta, mukaan lukien alue- ja maatiedot, osoitteessa https://go.manpowergroup.com/meos.

Ladattavat materiaalit:

Seuraava kysely julkaistaan tammikuussa ja se raportoi vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen työllistämisodotuksista.

 

Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey)
ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin (38 849 työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 510 työnantajaa.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, mukaan lukien lausumat työvoiman kysynnästä tietyillä alueilla ja teollisuudenaloilla sekä taloudellisesta epävarmuudesta. Todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen. Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin Yhtiön Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Yhtiön 31.12.2022 päättyneen tilikauden vuosikertomuksen Risk Factors -osio, ja nämä tiedot on liitetty tähän viittauksen kautta. ManpowerGroup pidättäytyy päivittämästä mitään tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvan lausumaa, paitsi lain vaatimusten mukaisesti. 

Lisätietoja antavat:

Minna-Stina Korpela, väliaikainen toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
minna.stina.korpela@manpowergroup.fi
+358 44 714 4730

Henna Karjalainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
henna.karjalainen@manpowergroup.fi
+358 50 575 9197