Työmarkkinabarometri 2022 Q4 | ManpowerGroup

[ Barometrit ]

Suomen rekrytointinäkymät heikommat kuin Ruotsin ja Norjan

Suomalaisten työnantajien rekrytointiaikeet ovat heikentyneet. Toimialoista selvästi paras rekrytointinäkymä on majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Länsisuomalaisilla yrityksillä on eniten työllistämisaikeita. Parhaimmat työllistämisnäkymät maailmanlaajuisesti ovat Brasiliassa, Intiassa ja Costa Ricassa.

Suomessa rekrytointinäkymät ovat kuitenkin heikommat kuin Ruotsissa ja Norjassa.

– Yleisesti ottaen heikentyneet näkymät ovat seurausta Venäjän käynnistämästä sodasta Ukrainassa ja sen haitallisesta vaikutuksesta muun muassa Euroopan energiatalouteen. Historiallisesti katsottuna työllistämisnäkymät ovat kuitenkin korkealla tasolla, sanoo ManpowerGroup Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

Suomen rekrytointinäkymät Q4 2022Globaali työmarkkinabarometri ennustaa suomalaisten työnantajien rekrytointiaikeiden heikentyvän loka–joulukuussa 2022. Barometrin työllistämisnäkymiä kuvaava kausitasoitettu indikaattori on +28 prosenttiyksikköä. Edelliseen neljännekseen verrattuna laskua on 5 prosenttiyksikköä.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa parhaat rekrytointinäkymät

Toimialoista selvästi paras rekrytointinäkymä on majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jonka työllistämisnäkymiä kuvaava indikaattori on +43. Maailmanlaajuisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta sijoittui kuudenneksi, 10 prosenttiyksikköä yli alan maailmanlaajuisen keskiarvon.

Edelliseen kvartaaliin verrattuna koulutus-, terveys-, sosiaali- ja julkishallinnon sektorilla oli Suomen toimialoista suurin neljännesvuosittainen kasvu, 19 prosenttiyksikköä. Maailmanlaajuisesti sektorin kasvu on viidennellä sijalla, ylittäen alan globaalin neljännesvuosittaisen kasvun 21 prosenttiyksiköllä.

 

Useimmissa maissa koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaalityön ja julkishallinnon aloilla rekrytointiodotukset ovat laskeneet viime vuosineljänneksen jälkeen, mutta Suomessa kasvu on tällä sektorilla edelleen vahvaa.

Työllistämisnäkymät loka–joulukuussa 2022 eri toimialoilla Suomessa:

 

 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta +43
 • Muu teollisuus +35
 • Tukku- ja vähittäiskauppa +34
 • Teollisuus +33
 • Rakentaminen +31
 • Muut palvelut +29
 • Koulutus, terveys, sosiaalityö ja julkinen hallinto +27
 • Alkutuotanto +21
 • IT, tekniikka, televiestintä, viestintä ja media +16
 • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +9

 

Länsi- ja Pohjois-Suomessa parhaimmat työllisyysnäkymät

Alueellisesti parhaat työllistämisnäkymät ovat Länsi-Suomessa, jossa rekrytointiaikeita kuvaava indikaattori on +34, noussut 6 prosenttiyksikköä viime vuosineljänneksestä ja 11 prosenttiyksikköä viime vuodesta.

Työllistämisnäkymät loka–joulukuussa 2022 eri puolilla Suomea:

 

 • Länsi-Suomi +34
 • Pohjois-Suomi +32
 • Etelä-Suomi +27
 • Itä-Suomi +23

Kausitasoitettujen analyysien perusteella työnantajat ympäri maailmaa odottavat yleisesti lisäävänsä henkilöstöä loka–joulukuussa. Globaali indikaattori on +30 prosenttiyksikköä. Tuloksessa on hieman laskua viime vuosineljänneksestä (–3), odotukset ovat kuitenkin edelleen korkeammat kuin viime vuonna samaan aikaan (+6).

Parhaimmat työllistämisnäkymät ovat Brasiliassa, Intiassa ja Costa Ricassa.

Haastattelut tehtiin ajalla 1.7–31.7.2022.

 

Ladattavat materiaalit:


Vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin työllistämisaikeet julkistetaan tammikuussa 2023.

Työmarkkinabarometri

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin (40 694 työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 510 työnantajaa. Työmarkkinabarometrillä on 60-vuotisjuhlavuosi.

Lisätietoja antavat:

Matti Kariola, toimitusjohtaja

ManpowerGroup Oy

matti.kariola@manpowergroup.fi

+358 40 824 0117

 

Henna Karjalainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

ManpowerGroup

henna.karjalainen@manpowergroup.fi

+358 50 575 9197