Työmarkkinabarometri 2023 Q3 | ManpowerGroup

[ Barometrit ]

Työnantajien työllistämisaikeet jatkavat hiipumista kesällä

Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi heinä-syyskuulle on +20 prosenttiyksikköä. Laskua edellisestä kvartaalista on 5 prosenttiyksikköä ja 14 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden takaiseen. Suomen sijoitus maailmanlaajuisesti on 8 prosenttiyksikköä alle globaalin keskiarvon. 

Parhaat rekrytointinäkymät ovat tietotekniikassa, jonka kausitasoitettu indeksi on +36. Nousua on 10 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä, mutta laskua 15 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavasta ajasta. Suomi on tietotekniikkasektorin neljännesvuosittaisessa kasvussa globaalisti kymmenes, ohittaen 41 maan keskimääräisen kvartaalikasvun 5 pisteellä.

Suomen työnantajien työllistämisaikeet heinä-syyskuussa 2023

Kuva: Suomen työllistämisaikeita kuvaava kausitasoitettu indikaattori heinä-syyskuulle on +20 %.

”Suomessa työnantajien työllistämisaikeet ovat hiipumassa alkuvuoden toiveikkuudesta huolimatta. Varovaisuus leimaa suomalaisten työnantajien toimintaa. Optimismin vähentymisen kanssa meillä on samaan aikaan kuitenkin edelleen vakava kohtaanto-ongelma, jossa osaajapulassa avointen työpaikkojen täyttäminen vie kauemman aikaa. Viimeisimmän osaajapulatutkimuksemme mukaan suomalaisista työnantajista 81 % kertoo vaikeuksistaan löytää tarvittavaa osaamista”, summeeraa ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.


Työllistämisnäkymät* heinä-syyskuussa 2023 eri toimialoilla Suomessa:

•    Tietotekniikka +36 (+26)
•    Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +30 (+23)
•    Terveydenhuolto ja biotieteet +24 (+41)
•    Kuluttajatuotteet ja -palvelut +23 (+29) 
•    Kuljetus ja logistiikka +17 (+21)
•    Teollisuus +17 (+22)
•    Energia-ala +7 (+32)
•    Viestintäpalvelut +4 (+63) 
•    Muu +15 (+28)

*Suluissa edellisen kvartaalin kausitasoitettu lukema.


Työllistämisnäkymät* heinä-syyskuussa 2023 eri puolilla Suomea:

•    Etelä-Suomi +20 (+27)
•    Länsi-Suomi +19 (+22)
•    Pohjois-Suomi +16 (+20)
•    Itä-Suomi -3 (+28)

*Kausitasoitetut luvut. Suluissa edellisen kvartaalin lukema.

Haastattelut tehtiin ajalla 3.-28.4.2023. 

Ladattavat materiaalit:

Seuraava kysely julkaistaan syyskuussa ja se raportoi vuoden viimeisen vuosineljänneksen työllistämisodotuksista.


Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey)
ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin (38 849 työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 510 työnantajaa.

 

Lisätietoja antavat:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
matti.kariola@manpowergroup.fi
+358 40 824 0117

Henna Karjalainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
henna.karjalainen@manpowergroup.fi
+358 50 575 9197