Osaamisen vallankumous 2.0

Osaamisen vallankumous 2.0

Teknologia mullistaa organisaatioita, osaamistarpeet muuttuvat nopeasti, eivätkä yritykset löydä tarvitsemiaan osaajia. Työelämän tahdin määräävät ne, joilla on tarvittavia taitoja ja kyky oppia ja mukautua jatkuvasti. Lataa Osaamisen vallankumous 2.0 raportti. Saat materiaalin veloituksetta täyttämällä oheisen lomakeen.

Robotit älkööt vaivautuko: Osaamisen vallankumouksen inhimilliset ratkaisut

Osaamisen vallankumous etenee vauhdilla.

Teknologia mullistaa organisaatioita, osaamistarpeet muuttuvat nopeasti, eivätkä yritykset löydä tarvitsemiaan osaajia. Työelämän tahdin määräävät ne, joilla on tarvittavia taitoja ja kyky oppia ja mukautua jatkuvasti.

Kun muutokset ennen veivät vuosikymmeniä, nyt ne tapahtuvat ennennäkemättömällä vauhdilla, eikä lopputulos ole ennakoitavissa. Ihmisen kekseliäisyys ja mieltymykset ovat keskeisessä roolissa siinä, miten hyödynnämme teknologiaa liiketoiminnassa ja muualla elämässä.

Kaikissa työelämän murrosta koskevissa tulevaisuusskenaarioissa ihmisten työllistettävyydestä huolehditaan osaamisen kehittämisellä – mutta sen on tapahduttava riittävän nopeasti ja riittävän laajassa mittakaavassa. 

Lataa Osaamisen vallankumous 2.0 ja lue lisää! 

Lataa materiaali