Osaamisen markkinapaikat (Talent Marketplace) yleistyvät kovaa vauhtia ja ovatkin oivallinen apu kiihtyvään osaajapulaan: teknologia-alustojen avustuksella organisaatioiden on helpompi tehdä näkyväksi ja saatavilla olevaksi kaikki osaamisensa – yli yksikkö- ja liiketoimintarajojen.

Mutta mikä avuksi, kun tarvittavaa osaamista ei yksinkertaisesti löydy olemassa olevilta työntekijöiltä? Räätälöidyt osaajayhteisöt (Talent Pool) voivat tarjota samankaltaista joustavuutta ja tehokkuutta kuin yrityksen sisäiset osaamisen markkinapaikat.

Räätälöidyt osaajayhteisöt: monipuolisten osaajien koti

Osaajayhteisöjen avulla tehostuvat niin rekrytoinnin läpimenoaika kuin uuden osaajan perehdytys, sillä kandidaatit ovat olleet yrityksen työnantajakuvallisen viestinnän piirissä jo pidemmän aikaa. Näin ollen he ovat jo valmiiksi sitoutuneempia yritykseen kuin perinteisen rekrytointiprosessin kautta rekrytoituneet. Osaajayhteisöt mahdollistavat säännöllisen ja kohdennetun viestinnän esimerkiksi:

  • hyville kandidaateille, jotka ovat olleet rekrytointiprosessissa, mutta eivät kuitenkaan tulleet valituksi
  • potentiaalisille kandidaateille, joita on proaktiivisesti houkuteltu ja kutsuttu osaajayhteisön jäseneksi
  • entisille vuokratyöntekijöille ja konsulteille
  • entisille freelancereille
  • alumneille ja eläköityneille
  • harjoittelijoille
  • opiskelijoille

Osaajayhteisöt ovat siis oivallinen keino tehostaa rekrytointia ja sitouttaa kandidaatteja. Niiden avulla pystytään myös paremmin reagoimaan sesonkiluonteisiin tarpeisiin sekä kohdentamaan rekrytointia osaajille, jotka jo tuntevat yrityksen (alumnit, harjoittelijat ja entiset vuokratyöhenkilöt). Kun yrityksen on mahdollista tavoittaa potentiaaliset kandidaatit näin kohdennetusti, on työvoiman ja osaamisen skaalaaminen ketterämpää.


Vahvista yhteyttä potentiaalisten kandidaattien kanssa


Kysytyimmät osaajat eivät itse hae töitä, vaan heitä houkutellaan aktiivisesti. Nopeus on valttia ja organisaation työnantajakuva ratkaisee – osaajat valitsevat itse työnantajansa ja työnantajan on erottauduttava edukseen. Siksi yrityksen tulee rakentaa oma asiantuntijapoolinsa perustuen omiin osaamistarpeisiinsa ja omaan yrityskulttuuriinsa.​ Staattinen, geneerinen ja ”perinteinen” CV-pankki ei tuo ratkaisua osaajapulaan, ja kokemukset osoittavatkin kandidaattien kyllästyvän nopeasti satunnaiseen ja kohdentamattomaan viestintään sekä geneerisiin työpaikkailmoituksiin. Moderni ja räätälöity osaajayhteisö rakentuu teknologisen alustan päälle, mutta keskeistä on myös viestinnän suunnittelu: miten ylläpidetään yhteyttä potentiaalisten osaajien kanssa?

Nimettyjen asiantuntijoiden vastuuttaminen osaajayhteisön hallinnointiin ja kasvattamiseen varmistaa sen elinvoimaisuuden ja onnistumisen. Osaajayhteisö tarvitsee toimiakseen aktiivista työtä, ylläpitoa ja viestintää. Dedikoidun tiimin avulla voidaan myös huolehtia osaajayhteisön kasvusta, ja houkutella proaktiivisesti potentiaalisia osaajia liittymään yhteisöön.

Hyvin ylläpidetyt ja räätälöidyt osaajayhteisöt pitävät siis sisällään osaajia, jotka ovat:

  • osaamiseltaan yritykselle relevantteja (osaaminen ja kyvykkyys varmistettu ennen yhteisöön kutsumista)
  • sitoutuneita (osaajayhteisön jäsenenä olleet yrityksen EVP- ja TA-viestinnän piirissä)
  • käytettävissä (profiilien ajantasaisuus).


Näin ollen rekrytoivien esihenkilöiden on mahdollista tavoittaa kohdennetusti oikeanlaisia osaajia lähes välittömästi: nopeammin kuin tukeutumalla toimittajien laajoihin osaajapooleihin tai etenkään käynnistämällä perinteistä rekrytointiprosessia.


Osaajayhteisöt osana resursointistrategiaa

Tokikaan räätälöity osaajayhteisö ei ole kaiken kattava ratkaisu yrityksen osaamisen hankinnassa. Parhaimmillaan se toimii joustavana osana yrityksen kokonaisvaltaista resursointistrategiaa: nopeana ratkaisuna moniin osaajatarpeisiin sekä hyvänä menetelmänä hallinnoida niitä potentiaalisia kandidaatteja, joille ei juuri nyt ole avointa positiota organisaatiossa.

Oikean osaamisen tavoittaminen nopeasti ja kustannustehokkaasti voi olla haastavaa. ManpowerGroup Talent Solutions on kehittänyt ketterän, teknologisen ratkaisun yritysten avuksi: WorkMyWay – osaajayhteisön, joka on nopeasti käyttöön otettavissa ja kustannustehokas menetelmä osaamisen hankintaan.

Lue lisää ratkaisuistamme, joilla tavoitat juuri sinulle oikeat osaajat.

 


Talent Solutions, ManpowerGroup

Talent Solutions, ManpowerGroup

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.