Osaaminen ja ihmisen potentiaali ovat ne tekijät, jotka nostavat yrityksen menestykseen. Työnantajat haluavat parasta kompetenssia ja kehityspotentiaalia.

Silti vain yksi työntekijä kolmesta on sitoutunut työhönsä ja organisaatioon.

Isossa-Britannissa tehdyn gallupin mukaan 83 % työntekijöistä ei ole aktiivisesti sitoutuneita työhönsä. On siis paljon ihmisiä, jotka eivät koe työtään tyydyttäväksi ja jotka eivät tuota työnantajilleen lisäarvoa. Saman tutkimuksen mukaan 2/3 esimiehistä epäonnistuu työntekijän urakehityksen tukemisessa.

Urajohtamisen ja sitoutumisen yhteys

Työntekijät, jotka kertoivat, että heidän organisaationsa ovat kiinnostuneet urajohtamisesta, olivat 50% tuottavampia työssään.

Nykyään ura halutaan nähdä yksilöllisenä matkana, jonka aikana syvennetään ja laajennetaan omaa osaamista. Työntekijät vierastavatkin usein perinteisiä yrityksen tarjoamia urapolkuja. Työelämässä on tapahtunut muutos, jossa ”elinikäinen työpaikka” on muuttunut ” minun urani” -ajatteluksi.

Suurin osa työntekijöistä haluaa edistyä urallaan ja kokee itse olevansa vastuussa urakehityksestään. Kulmakiveksi nousevat kuitenkin urakeskustelut, sillä vain 16 % työntekijöistä kertoi, että heillä on meneillään keskusteluja urastaan esimiehensä kanssa.

Onnistunut urajohtaminen vaatii luottamusta

Myös alaisilla on omat asenteensa urakeskusteluja kohtaan, ja lähes jokainen meistä on käynyt kehityskeskusteluja esimiehensä kanssa.

Olenko väärässä, jos väitän, että usein suhtaudumme kehityskeskusteluun melko lailla aliarvioiden? Mistä tämä johtuu?

Todennäköisesti olemme liian usein kokeneet, että kehityskeskustelu on pakollinen muodollisuus, joka esimiehen on hoidettava, ilman kiinnostusta asiaa kohtaan. Tai ehkä liian usein on tuntunut, että esimiehen kanssa käydyt keskustelut eivät ole johtaneet mihinkään, vaan ovat jääneet sanahelinäksi ja suoritetuiksi toimiksi kehityskeskustelulomakkeeseen.

Miten paljon luottamusta tarvitaan, jotta työntekijä on valmis kertomaan esimiehelleen oikeita tuntojaan, ajatuksiaan ja toiveitaan rehellisesti? YT-neuvotteluiden ja jatkuvan epävarmuuden aikakaudella pelko omasta työpaikasta jarruttaa keskustelujen kulkua, ja kaikkia ajatuksia ei välttämättä uskalleta tuoda esiin.

Mitä työntekijät oikeasti haluavat?

Usein työntekijä haluaa vain kehittyä nykyisissä tehtävissään sekä mahdollisuuden siirtyä uusiin tehtäviin samalla tasolla.

Jos urakeskustelut olisivat säännöllisempiä, työntekijöiden sitoutuminen yritykseen ja pysyminen yrityksessä lisääntyisivät. Samoin urakeskusteluilla on suora vaikutus työntekijöiden tuottavuuteen ja suorituskykyyn.

Right Managementin tutkimuksessa vastaajat olivat sitä mieltä, että urakeskustelut saisivat heidät entistä todennäköisemmin sitoutumaan työhönsä, jakamaan ideoitaan sekä etsimään etenemismahdollisuuksia ja pitkän aikavälin uramahdollisuuksia nykyisessä organisaatiossaan.

Miksi suurin osa esimiehistä välttelee urakeskusteluja?

Valitettavasti urakeskusteluja vähätellään monissa organisaatioissa, koska esimiehillä ei ole tarvittavia taitoja, tai heitä pelottaa keskustella urakehityksestä työntekijöiden kanssa. Urakeskusteluja ei käydä useammin, koska suurin osa esimiehistä välttelee niitä viimeiseen asti. Miksi? Tässä tavallisimmat syyt:

  1. Moni esimies uskoo, että urakeskustelut johtavat odotuksiin, joita he eivät pysty täyttämään ja työntekijöiden toivomat ylennykset aiheuttavat väistämättä kustannuksia
  2. Suurin osa esimiehistä ei ole koskaan saanut koulutusta työntekijöiden urakehityksen tukemiseen
  3. Suurin osa ei ymmärrä urakeskustelujen panos-tuotos-suhdetta eli mitä hyötyä niistä on

Organisaatiot, jotka laiminlyövät työntekijöiden ura- ja kehittymistarpeet, ottavat tietoisen riskin. Uskomme, että työnantajilla on suuri vastuu uudenlaisen urakeskusteluilmapiirin luomisessa ja esimiesten kouluttamisessa käymään urakeskusteluja.

Enemmän kuin koskaan tarvitsemme nyt uutta mallia työntekijöiden uratarpeiden käsittelyyn. Näin voimme varmistaa, että organisaation, esimiehen ja yksilön tavoitteet saavutetaan.

Lue lisää urajohtamisen kehittämisestä ja todellisuudesta Right Managementin julkaisusta Puhumalla paras: miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestymiseen.

Puhumalla paras – miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen?


Ann-Mari Kankaanranta | Career Management Consultant, Right Management

Ann-Mari Kankaanranta | Career Management Consultant, Right Management

ann-mari.kankaanranta@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.